Інформація про виконання бюджету за 2020 рік головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

bud_info.jpeg
За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 2 263,7 тис. грн., що забезпечило утримання 10 штатних одиниць. Для систематизації роботи в сфері закупівель з 1 липня 2020 року згідно рішення Чорноморської міської ради №566-YII від 19.06.2020 року додатково затверджено ставку спеціаліста з питань закупівель.
 
Витрати на утримання однієї штатної одиниці за 2020 рік склали 226,37 тис. грн.
 
Протягом 2020 року отримано та опрацьовано 1001 одиниць кореспонденції, підготовлено наказів, листів, звернень, заяв, скарг - 1553 одиниць вихідної кореспонденції.
 
Здійснено 46 робочих поїздок в місто Одесу.
 
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» видатки за 2020 рік склали 100 355,6 тис. грн., у тому числі з загального фонду - 91 949,9 тис. грн., спеціального фонду -8 405,7 тис. грн.
 
В межах виконання бюджетної програми забезпечено утримання 13 дитячих дошкільних навчальних закладів з кількістю 2 571 дітей дошкільного віку.
 
Кількість груп в дошкільних навчальних закладах в порівнянні з минулим роком не змінилась, яка на кінець звітного року склала 110 груп.
 
Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становила 724,25 ставок, (адмінперсонал - 37,75 штатних одиниць, педагогічні працівники - 330,25 штатних одиниць, спеціалісти - 43,25 штатних одиниць, молодший обслуговуючий персонал (робітників - 350,75 штатна одиниця). Для
 
покращення навчального процесу з 1 вересня 2020 року згідно рішення виконавчого комітету №214 від 22.10.2020 року додатково затверджено ставки: асистент вихователя - 6 ставок, помічник вихователя - 0,5 ставки, діловод - 0,5 стаки, прибиральниці - 0,25 ставки, вихователь зменшено на 2 ставки, сестра медична зменшено на 0,5 ставки, згідно нормативів. Разом додатково 4,75 ставки збільшено.
 
Станом на 1 січня 2020 року рішенням міської ради педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів отримують ЗО % згідно постанови КМУ №373. Надбавка за сумліну працю згідно постанови КМУ 1298 складає в розмірі 10% до посадового окладу.
 

Видатки на придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах фінансувались на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та реальних 

можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця за кожний день відвідування:

- для дітей ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування відповідно 22,20 грн. та 33,50 грн.,

- для дітей, які відвідують групи раннього віку короткотривалого перебування в ДНЗ №14 «Горобинка» 15,70 грн.,

Від оплати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах повністю звільняються батьки, які є учасниками антитерористичних операцій, операцій Об’єднаних сил та батьки згідно окремих рашень виконавчого комітету Чорноморської міської ради.

По загальному фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» видатки на придбання продуктів харчування за 12 місяців 2020 році склали 6 333,7 тис. грн.

За програмою Covid-19 оплачено придбання безконтактних термометрів медичних масок, одноразових рукавиць, дезінфікуючих засобів загальною сумою 2 204,9 тис. грн.

В додатку 2 детальна інформація, що стосується оплати за проведений поточний ремонт в установам та закладах, підпорядкованих відділу освіти по КЕКВ 2240.

Видатки за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам с особливими освітніми потребами використовувались на придбання ігрового дидактичного матеріалу, м’яких меблів в сумі 39,4 тис. грн.

По КЕКВ 2282 було проведено оплату за навчання по протипожежному захисту та цивільній обороні в сумі - 37.6 тис. грн..

За рахунок коштів батьківської плати було оплачено продуктів харчування на суму 5 366,9 тис. грн.

Благодійні внески в натуральній формі склали по КЕКВ 2210 - 89,1 тис.грн. та КЕКВ 3110 - 87,9 тис. грн.

По фонду розвитку оплачено проведення капітальних ремонтів по ДНЗ 2, ДНЗ 10, ДНЗ 11, ДНЗ 12 та інше, (див дод 1) загальною сумою 2 852,9 тис. грн.

Придбання основних засобьів проведено на суму 8,9 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки за звітний період склали 170 406,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 157 119,3 тис. грн., спеціального фонду - 7 117 тис. грн. (бюджет розвитку - 3 832,55 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали 117 298,3 тис. грн., кошти субвенції на надання державної підтримки особам с особливими освітніми потребами використовувались на придбання дидактичних матеріалів в сумі 79,2 тис. грн., а саме 2210 - 49,7 тис. грн., 3110 - 29,6 тис. грн.

В межах виконання програми забезпечено утримання 10 загальноосвітніх шкіл міста. Кількість класів загальноосвітніх шкіл становить 322 класи в яких навчається 8 653 учні. Порівняно з минулим навчальним роком збільшено кількість класів на 4 одиниці, середня наповнюваність класів на початок року становить 27 учнів.

Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл за 2020 рік складала 1053 штатні одиниці (адмінперсонал - 84,25 штатна одиниця, педагогічні працівники - 694,5 штатні одиниці, спеціалісти - 31,5 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал - 242,75 штатні одиниці). Додатково з 1 вересня 2020 року збільшено ставки: педагогічного персоналу, а саме вчителі - 9 ставок, з них 3 ставки асистента вчителя, засупника директора з виховної роботи - 0,5 ставки; спеціалісти - 1,5 ставки, а саме інженер-електроник - 1,5 ставки, молодший обслуговуючий персонал - 0,5 штатні одиниці (прибиральниця).

Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за престижність праці в розмірі 20%, адміністративно-керівний персонал (директори та заступники), вчителі, що працюють в класах з навчанням по програмі Нової української школи отримують надбавку в розмірі 30 відсотків.

Видатки на оплату послуг з харчування учнів в загальноосвітніх шкілах міста склали 6 911,2 тис.грн. та проводились на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856:

- для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл - 18,45 грн.

Протягом 2020 року за рахунок міського бюджету безкоштовно харчувалось учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти батьки яких є учасниками бойових дій зони АТО/ООС та інші пільгові категорії.

За програмою Covid-19 оплачено придбання безконтактних термометрів медичних масок, одноразових рукавиць, дезінфікуючих засобів на суму 625,6 тис. грн.

В додатку 2 детальна інформація, що стосується оплати за проведений поточний ремонт в установам та закладах, підпорядкованих відділу освіти по КЕКВ 2240. Видатки за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам с особливими освітніми потребами використовувались на придбання ігрового дидактичного матеріалу в сумі 26,7 тис. грн.

По КЕКВ 2282 було проведено оплату за навчання по протипожежному захисту та цивільній обороні в сумі - 31,9 тис. грн..

По спеціальному фонду за рахунок коштів, які надходять за надання платних послуг було здійснено виплату заробітної плати з нарахуваннями -23,8 тис. грн., за рахунок коштів, що надходять від оренди майна було сплочено податок на землю - 33,8 тис. грн. та оплата господарчих потреб на суму 26 тис. грн., придбання основних засобів - 11 тис. грн.

Благодійні внески в натуральній формі склали по КЕКВ 2210 - 1 730,14 тис. грн., 3110 - 1 459 тис. грн. В якості благодійних внесків загальноосвітнім школам було безкоштовно передано меблі, оргтехніку, м’який інвентар, літературу.

За рахунок фонду розвитку було здійснено проведення капітального ремонту на загальну суму 2 193,8 тис. грн. а саме розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, капітальний ремонт приміщень, (див дод 1.). По КЕКВ 3110 на суму 829,8 тис. грн. було здійснено придбання меблів для Нової української школи в в частині співфінансування.

По КЕКВ 3142 проведено реконструкцію з переоснащенням системи протипожежного захисту по ЗОШ 3 на суму 809 тис. грн., що відображено в додатку 1.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки за звітний період склали 5 841,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 8 632,3 тис. грн., спеціального фонду - 71 тис. грн. (видатків з бюджету розвитку не було). Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету за 9 місяців 2020 року склали 987, 37тис. грн.
 
В межах виконання програми забезпечено утримання 1 спеціалізованої школи міста. Кількість класів шкіли становить 17, кількість учнів - 184, середня наповнюваність класів на початок та кінець звітного періоду становить 10,8 учнів.
 
Штатна чисельність працівників школи за період 2020 року складала 79,5 штатних одиниць (адмінперсонал - 18,5 штатних одиниць, педагогічні працівники - 44 штатних одиниць, спеціалістів - 4,5 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал - 12,5 штатних одиниць).
 
Для покращення навчального процесу з 1 вересня 2020 року згідно рішення виконавчого комітету №214 від 22.10.2020 року додатково затверджено ставки: вчителі - 1,75 ставки, адміністративного персоналу 0,5 ставки, 0,5 ставки спеціаліста, підсобний робітник кухні - 1 штатна одиниця, згідно нормативів. Разом додатково 3,75 ставки збільшено.
 
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, всим медпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 10% до посадового окладу.
 
Видатки на придбання продуктів харчування для школи склали 253,3 тис.грн. та проводились на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від
 
22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця.
 
За даною програмою видатки на придбання по КЕКВ 2210 склали 306,8 тис грн. та були спрямовані на придбання дезінфікуючих засобів, миючих та чистячи, господарського інвентарю, дидактичного матеріалу, за програмою боротьби з Covid-19 оплачено придбання безконтактних термометрів, медичних масок, одноразових рукавиць, дезінфікуючих засобів. Оплата послуг проводилась в частині оплати за медогляд, послуги зв’язку, послуги з Інтернет та інше.
 
Благодійні внески в натуральній формі склали по КЕКВ 2210 - 68,3 тис.грн.
 
Видатків по фонду розвитку склали 305,6 тис. грн., а саме 3110- 42 тис. грн. 263,6 тис. грн. (див дод 1).
 

За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» касові видатки склали 15 520,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 

13 634 тис.грн., спеціального фонду - 1 886,9 тис. грн. (бюджет розвитку
 
1823,7 тис. грн.).
 
За даною програмою утримуються 4 позашкільні заклади: Будинок дитячої та юнацької творчості, Центр еколого-натуралістичної творчості, Центр науково-технічної творчості, дитячий стадіон «Шкільний» загальною чисельністю штатних одиниць - 117,25 ставки. Педагогічного персоналу - 67 штатних одиниць, адміністративно-педагогічного персоналу 14 штатних одиниць, спеціалістів - 7,5 штатних одиниць, молодшого обслуговуючого персоналу - 28,75 штатних одиниць.
 
Дані заклади відвідують 23444 дитини, в них функціонує 71 гурток, 177 груп. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 12 162,9 тис.грн., оплату енергоносіїв - 270,6 тис. грн. За 2020 рік 55 осіб взяли участь у змаганнях та конкурсах різного рівня, завойовано 44 призових місця: на всеукраїнських змаганнях - 44.
 
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» за 2020 рік видатки виконані в сумі 47,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 47,2 тис. грн. В рамках даної бюджетної програми 141 педагог прослухали курси підвищення кваліфікації з відповідних предметів, 100 відсотків педагогічних працівників підняли свій професійний рівень та підвищили кваліфікацію.
 
За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» за 9 місяців 2020 року видатки виконані в сумі 1 512,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1512,3 тис.грн. В рамках даної бюджетної програми утримується 1 заклад відділу освіти міської ради -методичний кабінет з загальною чисельністю 12,75 працівників.
 
В межах виконання даної бюджетної програми оплачено комунальні послуги на суму 5,35 тис. грн., витрати на відрядження (семінари) - 7 тис. грн.
 
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» направлені кошти в сумі 6 647,85 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 4 645,25 тис. грн., спеціального фонду - 2002,6 тис. грн. ( в тому
 
числі бюджет розвитку - 2 000 тис. грн.) За даною програмою утримувались: централізована бухгалтерія 21 штатна одиниця, група господарського обслуговування 15,25 штатних одиниць, логопедичний пункт 6,5 штатних одиниць. Кількість працюючих в цих установах складає 42,75 штатних одиниць.
 
На протязі 9 місяців 2020 року року педагогічним працівникам логопедичного пункту підвищенні посадові оклади на 10%, щомісячно виплачувалась надбавка за престижність праці в розмірі 20%, надбавка за сумліну працю.
 
В межах виконання даної бюджетної програми проведено матеріально-технічне забезпечення господарчої групи паливом - 77,8 тис. грн., проведено оплату комунальних послуг на суму 108,3 тис. грн. За програмою боротьби з Covid-19 оплачено придбання безконтактних термометрів, медичних масок, одноразових рукавиць, дезінфікуючих засобів.
 
По спеціальному фонду було здійснено реалізацію макулатури.
За рахунок коштів фонду розвитку було здійснено експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт адмінбудівлі будівлі усвіти.
 
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» в 1 півріччі 2020 року касові видатки з загального фонду бюджету склали 9,05 тис. грн.
 
За даною програмою в рамках виконання заходів міської цільової програми соціального захисту було здійснено виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку 1 дитині пільгової категорії.
 
За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в 2020 році було заплановано 1 284,35 тис. грн., які планувалось використати на
 
організацію літнього оздоровлення дітей: в пришкільних таборах, стаціонарних заміських оздоровчих таборах. Станом на 01.10.2020 року планові показники складають 46,1 тис. грн. Зменшення показників відбулось в зв’язку забороною роботи таборів пов’язане з заходами по запобіганню розповсюдження Covid-19 Видатків за 9 місяців 2020 року склали 45,8 тис. грн. в тому числі придбання деззасобів, масок, робочих рукавичок.
 
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» в 2020 році видатки виконані в сумі 472,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 472,8 тис. грн. В рамках даної бюджетної програми утримується 1 заклад відділу освіти міської ради - інклюзивно-ресурсний центр з загальною чисельністю 11 штатних одиниць. Згідно рішення виконавчого комітету №214 від 22.10.2020 року скорочено 1,5 ставку логопеда-дефектолога, додатково збільшено 0,5 ставки обслуговуючого персоналу (секретаря).
 
Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали:
 
у тому числі оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів за рахунок освітної субвенції - 51,4 тис. грн.
 
За програмою Covid-19 оплачено придбання безконтактних термометрів медичних масок, одноразових рукавиць, дезінфікуючих засобів. Видатки проводились по КЕКВ 2210 та 2220.
 
На оплату комунальних послуг по даній бюджетній програмі оплачено 32,24 тис. грн., оплата послуг 31,8 тис. грн. (послуги зв’язку, інтернет, банківські послуги, та ін.)
 

В рамках бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконувались заходи міської цільової програми «Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верст населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 роки»" на загальну суму 472,8 тис. грн, а саме по Міській програмі соціального захисту ветеранів педагогічної праці - 228,7 тис. грн., придбання шкільної форми - 

169,1 тис. грн., допомога дітям сиротам - 41,25 грн., виплати дітям -переможцям МАН - 41,25 тис. грн.
 
За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких шкіл» касові видатки склали тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 3 842,8 тис. грн., спеціального фонду - 133,7 тис. грн. За даною програмою утримуються 2 позашкільні заклади:
 
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа та дитячо-юнацька спортивна школа з шахів та шашок загальною чисельністю штатних одиниць - 49 ставок. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 3 352,3 тис.грн., оплату енергоносіїв - 138,7 тис.грн., проведено видатків по КЕКВ 2240 на суму 71,1 тис. грн., левову частину склали видатки за оренду приміщення для занять вихованців КДЮСШ. Дані заклади відвідують 618 дітей, в них функціонує 6 відділень, 58 груп. За 2020 року 39 осіб взяли участь у змаганнях та конкурсах різного рівня, завойовано 27 призових місць.
 
З бюджету розвитку виділені кошти на реконструкцію системи протипожежного захисту будівлі КДЮСШ та ДЮСШ ШШК в сумі 292,1 тис. грн. Використано 23,7 тис. грн.
 
В рамках бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» за рахунок бюджету розвитку планується реконструкція будівлі дитячого садка за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, провулок Шкільний 6-Б. Першочергово планується розробити робочий проект проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі в сумі 300 тис. грн.
 
За рахунок бюджету розвитку по бюджетній програмі «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» в сумі
 
254,7 тис. грн. було проведено будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в Навчально-виховному комплексі, та заплановано проведення аналогічних робіт на суму 174,52 тис. грн.
ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань