КАРТКА ДОКУМЕНТА

НАКАЗ відділу освіти Чорноморської міської ради "Про затвердження Положення про нагородження Грамотою та Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради"

Тип документу

Інші документи

Ідентифікаційний номер

121EFDAE-FAE7-4536-B5F0-61C47CA66AD0

Номер рішення

20

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ освіти

Відповідальна особа

Кушнір В.Г.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Освіта .

Перше оприлюднення

18.01.2017

09:00

Останні зміни

30.05.2017

14:45

Дата прийняття

18.01.2017

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Про затвердження Положення про

нагородження Грамотою та Почесною грамотою

відділу освіти Чорноморської міської ради        

 

З метою заохочення та стимулювання трудових колективів, педагогічних працівників, окремих робітників, які досягли високого професіоналізму, значних успіхів у виробничій, науковій, державній, творчій, освітній та інших сферах діяльності, відповідно до Закону України «Про освіту»,  ст.ст.143,144 Кодексу законів про працю України, Положення про відділ освіти Чорноморської міської ради та вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників навчальних закладів та установ освіти м.Чорноморська,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про нагородження Грамотою та Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради (далі - Положення), що додається
 2. Визначити перелік документів для нагородження Грамотою та Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради (додаток)
 3. Довести Положення до відома керівників навчальних закладів відділу освіти Чорноморської міської ради.
 4. Керівникам навчальних закладів забезпечити неухильне дотримання вимог Положення.
 5. Документи, подані з порушенням цих вимог до Положення, розглядатися не будуть.
 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                                В.Г. Кушнір

 

          СХВАЛЕНО                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням колегії відділу освіти                                       Наказ відділу освіти Чорноморської

Чорноморської міської ради                                                   міської ради Одеської області

Одеської області                                                                  від «18 » січня 2017 року № 20

від «____» _________2017  року  №                                  ________________В.Г.Кушнір

                                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про нагородження Почесною грамотою та Грамотою

 відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

 

І. Загальні положення

 1. Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області та Грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області (далі – Почесною грамотою та Грамотою) нагороджуються працівники та  колективи навчальних закладів за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі освіти, успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, вагомі успіхи у впровадженні сучасних наукових технологій.

Почесною грамотою нагороджуються особи, які пропрацювали в галузі освіти не менше 5 (п’яти) років, Грамотою – не менше 3 (трьох) років.

 1. Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за нові заслуги, але не раніше, ніж через три роки після останньої заохочувальної відзнаки, Грамотою – через два роки, окрім випадків, коли нагородження пов’язане з відзначенням за перемогу (и) у фахових конкурсах, змаганнях.

Грамотою нагороджуються особи, які раніше були відзначені на місцевому рівні, керівництвом відповідного навчального закладу. Нагородження будь-якими нагородами в один рік не проводиться.

 1. Навчальні заклади та установи освіти, підпорядковані відділу освіти Чорноморської міської ради, щорічно можуть вносити подання про нагородження Грамотою та Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради у такій кількості:

3.1. При чисельності працюючих до 20 чоловік – 1;

3.2. При чисельності працюючих від 20 до 40 чоловік – 2;

3.3. При чисельності працюючих від 40 до 70 чоловік – 3;

3.4. При чисельності працюючих від 70 до 100 чоловік – 4;

3.5. При чисельності працюючих понад 100 чоловік – 5.

 1. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою проводиться:

4.1.  За значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління;

4.2. За підсумками навчального року та у досягненні високих результатів атестації педагогічних працівників;

4.3.  З нагоди святкування професійних свят працівників освіти,  Міжнародного жіночого дня 8 Березня;

4.4. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілейних дат заснування навчальних закладів. Уперше вони відзначаються в 25-річницю;

4.5.  За багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається до нагородження. Уперше вони відзначаються в 50-ту річницю, наступні відзначення ювілейних дат проводяться не раніше, ніж через 10 років.

4.6.  За підготовку переможців і призерів учнівських інтелектуальних, творчих, спортивних змагань міського, обласного, всеукраїнського рівня. Вносяться до подання начальнику відділу освіти за підсумками навчального року.

4.7. За перемогу у фахових конкурсах, змаганнях.

 

 

 

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження                   

1.  Клопотання про нагородження перед відділом освіти порушується спільно адміністрацією і профспілковими комітетами трудових колективів, де працюють особи за основним місцем роботи.

Висунення кандидатур здійснюється гласно, на зборах трудового колективу, за основним місцем роботи особи, яку представляють до відзначення.

      Клопотання може здійснюватись також з ініціативи громадських організацій, у тому числі батьківської громадськості. При цьому повинна враховуватись думка трудового колективу, де працює кандидат на нагородження за основним місцем роботи.

      Клопотання щодо нагородження осіб за підсумками навчального року та атестації педагогічних працівників подаються до відділу освіти протягом квітня місяця.

      Клопотання щодо нагородження осіб та трудових колективів навчальних закладів з нагоди ювілейної дати та з нагоди професійного свята працівників освіти подаються до відділу освіти не пізніше, ніж за місяць до ювілейної дати.

2. У клопотанні про нагородження вказуються:

      2.1.  Прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

      2.2. Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце проведення нагородження;

      2.3. Вид відзнаки;

      2.4. Заслуги, за які пропонується відзначення Почесною грамотою, Грамотою.

3. Одночасно з клопотанням подається:

3.1. Довідка-подання встановленого зразка (додаток 1), у якій визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання щодо нагородження Почесною грамотою,  Грамотою.

Довідка-подання на кожну особу готується в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А-4 з обох боків і підписується керівником навчального закладу та головою профспілкового комітету. Підписи затверджуються печаткою навчального закладу. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Форма довідки-подання не змінюється. Довідки-подання складаються в алфавітному порядку згідно з клопотанням.

3.2. Завірена керівником навчального закладу копія трудової книжки із сторінками, де внесено дані про нагородження.

3.3. Копія першої сторінки паспорта.

Усі документи подаються в одному примірнику.

4. У разі невідповідності поданих документів пунктам 1,2,3 цього Положення вони не розглядаються і назад не повертаються.

5. Керівники навчальних закладів та установ освіти, підпорядкованих відділу освіти Чорноморської міської ради, яким надано право вносити подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою, несуть персональну відповідальність за неухильне додержання вимог цього Положення та достовірність вказаної у документах інформації про кандидата на нагородження.

6. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою здійснюються за наказом начальника відділу освіти Чорноморської міської ради.

7. До трудових книжок осіб, нагороджених Почесною грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради, Грамотою відділу освіти Чорноморської міської ради заноситься відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу по відділу освіти Чорноморської міської ради.

 

ІІІ. Порядок вручення

Почесної грамоти відділу освіти Чорноморської міської ради,

Грамоти відділу освіти Чорноморської міської ради

1. Вручення Почесної грамоти відділу освіти Чорноморської міської ради, Грамоти відділу освіти Чорноморської міської ради здійснюється в урочистому порядку начальником відділу освіти, або за дорученням його заступником.

2. Організація вручення покладається на міський методичний кабінет.

                                                                              

                                                        

      Додаток 1

                                                        ДОВІДКА-ПОДАННЯ

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби ____________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ______________________________________________

4. Стать ____________________________

5. Освіта ________________________________________________________________________

6. Науковий ступінь, учене звання ___________________________________________________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Місце проживання______________________________________________________________

9. Загальний стаж роботи___________________________________________________________

Стаж роботи в даному колективі_____________________________________________________

10. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура_______________________________________рекомендована адміністрацією та профспілковим комітетом (протокол №____ від_________)______________________________

 •  

представляється до  нагородження__________________________________________________

                                                                                                       (вид нагороди)

 

Керівник навчального закладу                                                      Голова профспілкового комітету

___________________________                                                    _______________________________

                  (підпис, ІБП)                                                                                            (підпис, ІБП)

 

 1.  

 

 1.  

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань