КАРТКА ДОКУМЕНТА

Протокол №1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області 25 червня 2020 року

Тип документу

Інші документи

Ідентифікаційний номер

F1CD6F72-5C2B-47A1-9AFE-5A6C76E1D923

Номер рішення

Протокол №1

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відповідальна особа

Кушніренко Н.В.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

25.06.2020

16:33

Останні зміни

25.06.2020

16:42

Дата прийняття

25.06.2020

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

16.00                                                                                                              м. Чорноморськ

                                                                                               пр. Миру, 33 (депутатська кімната)

Присутні члени комісії:

Лубковський І.А. - голова конкурсної комісії;

Кушніренко Н.В. -  секретар конкурсної комісії.

Члени комісії:

Андреєв В.П., Зимовський Д.Є., Єременко М.М., Кулінич Д.В., Ленський А.В.,                         Чайка О.О.,  Чухліб М.С.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

            1. Про затвердження змісту оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства   «Чорноморська лікарня» Чорноморської  міської  ради Одеської області.

Результати голосування: : за – 9   , проти –  0  ,  утримались – 0 

 

Поіменне голосування за порядок денний:

Лубковський І.А. за

Кушніренко Н.В. за

Андреєв В.П. за

Зимовський Д.Є. за

 Єременко М.М. за

 Кулінич Д.В. за

Ленський А.В. за                     

 Чайка О.О. за

Чухліб М.С. за

 

СЛУХАЛИ: 1.  Про затвердження змісту оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства   «Чорноморська лікарня» Чорноморської  міської  ради Одеської області.

            Інформація: Лубковського І.А., Кушніренко Н.В.  

 

ВИРІШИЛИ: 1.  Затвердити зміст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства   «Чорноморська лікарня» Чорноморської  міської  ради Одеської області у такій редакції:

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області

 

Правові підстави проведення конкурсу

Стаття 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова КМУ від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 17.04.2020 № 561 - VII «Про   затвердження    Порядку   проведення   конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що перебуває у комунальній  власності Чорноморської територіальної громади Одеської області» (далі - Порядок) (посилання на офіційному вебсайті міської ради http://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/6059/)

 

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області

    Місцезнаходження (юридичне та фактичне): 68004, Україна, Одеська область,  м. Чорноморськ, вулиця Віталія Шума, будинок 4.

     Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України, а саме:

          - надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я;

          - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЧОРНОМОРСЬКА  ЛІКАРНЯ»

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

             1.1.   Цей Статут розроблений відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,   «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів i є документом, який регламентує діяльність комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області (надалі  - Підприємство).

         1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області створене за рішенням Чорноморської міської ради Одеської області  шляхом реорганізації (перетворення)  Держаного закладу «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України» в комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська   лікарня»  Чорноморської   міської   ради   Одеської   області.

             1.3.   Власником Підприємства є Чорноморська  територіальна громада Одеської області. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної    громади Одеської області. 

             1.4.  Засновником Підприємства є Чорноморська міська рада Одеської області  (надалі – Засновник).

             1.5. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності  та підконтрольності.

             1.6. Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної/високоспеціалізованої  медичної допомоги будь – яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   

Здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також бере  участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

             1.7.          Підприємство є самостійною юридичною особою, яке підзвітне і підконтрольне Чорноморській міській раді Одеської області, виконавчому комітету  Чорноморської міської ради Одеської області та підпорядковане відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області.

             Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області є уповноваженим органом управління Засновника. Контроль за дотриманням положень наявного Статуту, ефективністю використання та  збереження закріпленого за Підприємством майна, координацію всіх видів діяльності Підприємства Засновник здійснює через уповноважений орган управління Засновника.

             1.8.          Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників некомерційного комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

             1.9.          Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.8. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

             1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області та виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеської області, рішеннями та розпорядчими актами відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області, розпорядженнями Чорноморського  міського голови, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

             2.1. Найменування:

             2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області.

             2.1.2.    Скорочене найменування українською мовою: КНП «ЧЛ» ЧМР.

             2.1.3.  Повне найменування англійською мовою:  Communal nonprofit enterprise Chornomorsk hospital of Chornomorsk municipality Odessa region.

         2.2.  Місцезнаходження Підприємства: 68004, Україна, Одеська область,                                 м. Чорноморськ, вулиця Віталія Шума, будинок 4.

3.  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

             3.1.           Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України, а саме:

             - надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я;

             - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

             3.2.      Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

             - створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

             - здійснення медичної практики з надання первинної та вторинної, інших видів  медичної допомоги населенню;

             - надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

             - надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої  стаціонарно-амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

             - транспортування хворих спецавтотранспортом в інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;

             - надання будь – яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території  Чорноморської міської ради Одеської області та інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

              - взяття та зберігання донорської крові;

             -  робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

             - організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

             - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

             - проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

             - ліцензована діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

             - провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

             - проведення профілактичних щеплень;

             - забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної та вторинної  допомоги  у визначеному законодавством порядку;

             - планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

             - консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

             - взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

             - організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

             - забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема уніфікованих клінічних протоколів;

             - упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

             -  організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

             - участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

             - участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

             - визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

             - моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

             - забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

                 - зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

                 -  залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги та вторинної (спеціалізованої), в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

                 - закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

                 - координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами    надання     медичної     допомоги,    зокрема    закладами  вторинної  допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами та правоохоронними органами;

                 - надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

                 - надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

                  - надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією, що здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

             3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних, фармацевтичних навчальних, науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

             3.4.  Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

             3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими чинним законодавством України.

             3.6.  Вартість платних послуг відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел, за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

             3.7. Вартість медичних послуг, наданих Підприємством у зв’язку із настанням визначеного законом страхового випадку, особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та професійного захворювання, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

             4.1.  Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

             4.2.  Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади Чорноморської міської ради Одеської області, на праві оперативного управління.  На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

             4.3.  Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого уповноваженим органом управління Засновника, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що призначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

             4.4.   Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

             4.5.    Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

             4.6.  Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

             4.7.  Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах з урахуванням положень даного Статуту.

             4.8.   Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність, штатний розпис, які підлягають погодженню з уповноваженим органом управління Засновника.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

             5.1. Майно Підприємства перебуває у  комунальній власності Чорноморської територіальної громади Одеської області в особі Чорноморської міської ради Одеської області   і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником (або виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області, або уповноваженим органом управління Засновника), вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.  Підприємство володіє та користується зазначеним майном згідно з діючим законодавством. 

             5.2.   Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попереднього рішення Засновника (або органу управління Засновника – у випадках передбачених Статутом) в установленому порядку. Підприємство не має права передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

                5.3.    Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про утворення  комунального підприємства;

5.3.2. Майно, що придбане для потреб Підприємства та передане Підприємству відповідно до рішення Засновника або виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області, або уповноваженим органом управління Засновника;

5.3.3.  Бюджетні кошти;

5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.5. Цільові кошти;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб згідно з діючим законодавством;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

5.3.9.   Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.11. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України;

5.3.12. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

             5.4. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети, предмета та напрямів діяльності Підприємства.

             5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

             5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, загальною площею, що не перевищує 200 квадратних метрів на Підприємство, юридичним та фізичним особам - підприємцям, відповідно до чинного законодавства України, рішень Чорноморської міської ради Одеської області,  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  та цього Статуту.

             5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну,      податкову,  бухгалтерську  та   медичну  звітність   і   подає   її  органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

             5.8. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

             5.9. Власні надходження Підприємства використовуються  відповідно до чинного законодавства України.

             5.10. Статутний капітал Підприємства становить: 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок), що у розмірі 100% належить Засновнику.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

             6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

             6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати  будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.10.  Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

             6.2. Підприємство зобов’язане:

         6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

         6.2.2.  Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2.3.   Надавати первинну, вторинну та третинну спеціалізовану медичну допомогу та медичні послуги у визначеному законодавством порядку відповідно до державних соціальних і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, за видами, які передбачені ліцензією на медичну практику, виданою центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Чорноморській міській раді Одеської області.

6.2.5. Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством майна.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8.   Дотримуватися норм і вимог з охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

6.2.9. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.

6.2.10. Забезпечувати дотримання прав пацієнтів та  їхніх законних представників, зокрема:

- право пацієнта на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;

- право на інформацію про стан здоров’я з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- право на таємницю про стан здоров’я.

6.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА   ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

             7.1. Управління Підприємством здійснюють:

 • засновник – Чорноморська міська рада Одеської області;
 • уповноважений орган управління Засновника – відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області;
 •  директор;
 •  наглядова рада (у разі її утворення).

             7.2. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності,  ліквідація Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

             7.3  Безпосереднє/поточне  керівництво Підприємством (при появі вакантної посади) здійснює директор (в подальшому – Керівник), який призначається на посаду  та звільняється  з посади Чорноморським міським головою згідно з діючим законодавством. З керівником Підприємства укладається контракт.

7.4.  До  компетенції Засновника та уповноваженого органу управління Засновника відносяться:

             7.4.1.  Затвердження  статуту Підприємства та змін до нього;

             7.4.2.  Збільшення або зменшення  розміру статутного капіталу Підприємства;

             7.4.3. Погодження  фінансового плану Підприємства та контроль за його виконанням;

             7.4.4. Прийняття рішення про надання дозволу Підприємству на одержання та/або надання позик, отримання кредитів, укладання договорів застави, іпотеки та поруки, а також договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства;

             7.4.5. Попереднє погодження Підприємству договорів оренди майна загальною площею, що не перевищує 200 (двісті) квадратних метрів на Підприємство, а також будь-яких договорів, угод на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень (у тому числі - будь-яких додаткових угод до вищезазначених договорів);

             7.4.6. Погодження створення філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Підприємства (далі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом Керівника Підприємства;

             7.4.7. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є  комунальною власністю Чорноморської територіальної громади Одеської області  та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

             7.4.8. Ухвалення рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу.

             7.4.9. Здійснення організації та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, укладання і розірвання контракту з Керівником Підприємства та здійснення контролю за його виконанням;

             7.4.10. Направлення Чорноморському міському голові подання про тимчасове (з дня виникнення вакантної посади до призначення Керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладання виконання обов’язків Керівника Підприємства на одного з штатних працівників Підприємства;

             7.4.11. Укладення з Підприємством договорів про надання медичного обслуговування за рахунок коштів бюджету міста Чорноморська;

             7.4.12. В межах своєї компетенції фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я;

             7.4.13.  Розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

             7.4.14. Прийняття рішень, що передбачені п. п. 7.4.1., 7.4.2., 7.4.4., 7.4.8. є виключною компетенцією Засновника.

             7.5. Керівник Підприємства:

         7.5.1. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник - директор Підприємства, який призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України та відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Порядок укладення контракту з Керівником здійснюється відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 21.08.2019 № 792 (при появі вакантної  посади).

             7.5.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи,  видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та уповноваженого органу управління Засновника.

У випадку, якщо Статутом Підприємства, будь-яким рішенням, розпорядчим актом Засновника або уповноваженого органу управління Засновника, Контрактом з Керівником  передбачено обмеження компетенції Керівника, Керівник має обов’язково отримати згоду (погодження) на виконання певних дій відповідного органу.

Рішення, розпорядчі акти Засновника, уповноваженого Засновником органу управління, а також виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморського міського голови  є обов’язковими для виконання Керівником.

7.5.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню первинної медичної, вторинної та третинної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна  Чорноморської територіальної громади Одеської області в особі Чорноморської міської ради Одеської області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.6. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління.

 При проведені Підприємством закупівель в порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі», Керівник підприємства в обов’язковому порядку погоджує  із уповноваженим органом управління Засновника (відділом охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області)  - розмір закупівельної ціни (бажаної вартості закупівлі) та кваліфікаційні критерії, визначені для здійснення такої закупівлі.  Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області здійснює відповідне погодження шляхом  видачі наказу.

7.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.9. У строки і в порядку, встановленими законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

        7.5.10. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику  бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду або іншу інформацію щодо діяльності Підприємства.

7.5.11. Приймає рішення про організаційну структуру, встановлює чисельність, штатний розпис  виключно після погодження із уповноваженим органом управління Засновника.  Приймає рішення про посадові оклади, прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства.

7.5.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.15.  Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.16.  Несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини Керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.18.  Виключно за письмовим погодженням із уповноваженим органом управління Засновника – відділом охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області  (або Засновником)  та відповідно до вимог законодавства, рішень Чорноморської міської ради Одеської області та виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеської області має право укладати:

- будь-які договори, угоди на суму, що перевищує 100 тис. гривень (у тому числі укладати будь-які додаткові угоди до таких договорів),

- договори оренди майна загальною площею, що не перевищує 200 квадратних метрів на Підприємство (у тому числі укладати будь-які додаткові угоди до таких договорів).

Виключно за умови отримання відповідного рішення Засновника та відповідно до вимог законодавства – має право укладати договори позики, кредиту, застави, іпотеки, поруки, а також договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства.

7.5.19. Забезпечує прийняття майна, що придбане для потреб Підприємства, та передане Підприємству відповідно до рішення Засновника або рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, або розпорядчого акту уповноваженого органу управління Засновника, шляхом підписання акту прийому передачі майна (та у випадку необхідності – шляхом підписання акту вводу в експлуатації відповідного майна (обладнання) з  Постачальником);

7.5.20.  Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Керівником Підприємства.

              7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

               7.7. У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Керівника (заступник головного лікаря).

                7.8.  З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Керівником за погодженням Засновника - Опікунська та Наглядова Рада та за рішенням власника - Спостережна Рада.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

        8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. адміністративно-управлінський відділ;

8.1.2. планово-економічний відділ;

8.1.3  бухгалтерія;

8.1.4. господарський відділ;

8.1.5. поліклінічні підрозділи;

8.1.6. стаціонарні підрозділи;

8.1.7. допоміжні медичні підрозділи.

             8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.

             8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Керівник Підприємства.

             8.4. Штатну чисельність та  розмір заробітної плати працівників Підприємства керівник визначає згідно з вимогами діючого законодавства та даного Статуту з урахуванням фінансового плану Підприємства (погодженого в установленому порядку) та необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

              9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, Спостережну раду, інші органи, які діють у трудовому колективі, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

             Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди , засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. У своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій.

             9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

         9.3.  Збори (конференції) трудового колективу Підприємства  проводяться в міру потреби. Збори вважаються правомочними,  якщо в них бере участь  більш як половина загальної кількості членів колективу,  а конференція - не менш як дві третини делегатів.

             9.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

             9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

             9.6. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах (конференціях) трудового колективу не менш ніж один раз на рік.

             9.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.

             9.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, в результаті виконання державних і місцевих програм, за рахунок державних субвенцій,  коштів бюджету міста, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

             9.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

             9.10 Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

             9.11. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА

             10.1.  Підприємство  здійснює   оперативний   та   бухгалтерський   облік   результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

             10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

             10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

             10.4. Засновник   та уповноважений  орган управління Засновника мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги.  Підприємство подає Засновнику та уповноваженому органу управління  Засновника, за їх вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

             10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом проведення експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров'я та діючому законодавству. 

 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

             11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України,  за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

             11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

             11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

             11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

             11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

             11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

             11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

             11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

             12.1.   Зміни та доповнення до цього Статуту затверджує Засновник Підприємства.

             12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

      

         Структура включає:

адміністративно-управлінський відділ;

планово-економічний відділ;

бухгалтерія;

господарський відділ;

поліклінічні підрозділи;

стаціонарні підрозділи;

допоміжні медичні підрозділи.

 

Кошторисні призначення закладу на 2020 рік складають 50 млн. 845 тис. 488 грн. 55 коп. 

 

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи приймаються з 26 червня до 24 липня 2020 року (включно). Адреса приймання документів: 68003, Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 33, кабінет 307 (загальний відділ). 

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

        Відділ охорони здоров’я: тел. (04868) 5-20-05, e-mail: oz_chmr@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
випуск 78 Охорона здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117 (зі змінами та доповненнями), керівник повинен знати Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Керівник повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

До 01 січня 2022 року - вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи на керівних посадах: - 5 років.

Конкурсна пропозиція має містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу  із зазначенням істотних умов контракту

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, «КЕРІВНИКУ» нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці яка складається з:

 • посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;
 • премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання, затвердженого виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за поданням заступника міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків  / за погодженням з органом управління майном,  відповідно до  рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Дата і місце проведення конкурсу.

Засідання, на якому відкриваються конверти та перевіряються  подані документи на відповідність вимогам буде проведено 28 липня 2020 року о 10.00 год. за адресою:                         м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, каб. 400 (депутатська кімната).

Засідання, на якому відбудеться   заслуховування конкурсної пропозиції буде проведено 31 липня 2020 року о 10.00 год. за адресою:  м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, каб. 400 (депутатська кімната).

 

            2. Оприлюднити дане оголошення на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеської області.

Результати голосування: : за –  9  , проти –  0  ,  утримались – 0 

 

Поіменне голосування за дане питання порядку денного:

Лубковський І.А. за

Кушніренко Н.В. за

Андреєв В.П. за

Зимовський Д.Є. за

 Єременко М.М. за

 Кулінич Д.В. за

Ленський А.В.   за                   

 Чайка О.О. за

Чухліб М.С. за

 

Голова конкурсної комісії                                                      Лубковський І.А.

Секретар конкурсної комісії                                                  Кушніренко Н.В.                                         

Члени Комісії:

Андреєв В.П.

Зимовський Д.Є.

Єременко М.М.

Кулінич Д.В.

Ленський А.В.                      

Чайка О.О.

Чухліб М.С.

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань