КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про бюджет міста Чорноморська на 2017 рік(доопрацьований станом на 22.11.2016)

Тип документу

Проекти рішень міської ради

Ідентифікаційний номер

E10816E8-0102-408C-9E84-B9A43A3F31AC

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx, xls, xlsx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Фінанси .

Перше оприлюднення

23.11.2016

14:10

Останні зміни

23.11.2016

14:21

Дата прийняття

23.11.2016

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

Відповідно  до  статті   77, п. 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного  кодексу  України,  враховуючи пропозиції постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись   пунктом  23  частини  1 статті 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування в  Україні”,

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

      1.  Визначити   доходи  бюджету міста Чорноморська  на 2017 рік, згідно з додатком № 1 до цього рішення, у  сумі  596 533,0  тисяч гривень,  у  тому  числі:

      Доходи  загального  фонду   бюджету  міста   -   у  сумі 574 852,0 тисяч  гривень,   із  них:

      - освітня субвенція з державного бюджету – 73 469,4   тисяч  гривень;

      - медична субвенція з державного бюджету – 61 105,6 тисяч гривень.

      Доходи  спеціального  фонду  -  21 681,0  тисяч  гривень,  із  них:

      - доходи бюджету  розвитку  -  6 000,0  тисяч гривень.   

      2. Затвердити  видатки бюджету  міста  Чорноморська на  2017 рік  за програмною  класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Чорноморська  на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток № 3)  - у сумі 596 533,0  тисяч гривень,  у тому  числі:

      Видатки  загального   фонду  456 046,2 тисяч  гривень,  із  них:

      - реверсна дотація  – 32 057,7  тисяч  гривень.

      Видатки  спеціального фонду – 140 486,8 тисяч гривень,  із  яких  124 805,8 тисяч гривень  складають  видатки  бюджету  розвитку.

      3.   Затвердити на 2017 рік джерела фінансування бюджету міста Чорноморська (додаток № 4):

     - граничний обсяг профіциту загального фонду міського бюджету у сумі 118 805,8 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду;

     - граничний обсяг дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 118 805,8 тисяч гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду;

     - оборотний залишок бюджетних коштів на 2017 рік у розмірі  2 800,0 тисяч гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету на 01.01.2017 року.

      4. Затвердити   резервний  фонд  бюджету міста Чорноморська  на  2017 рік  у  розмірі  1 500,0  тисяч  гривень.

      5. Вільний залишок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Чорноморська на 01 січня 2017 року використовується шляхом внесення змін до цього  рішення.

      6. Затвердити  кошторис  Фонду  охорони  навколишнього   природного  середовища  у складі  бюджету  міста Чорноморська на  2017 рік,  згідно з додатком № 5 до цього рішення.

      7. Затвердити  кошторис  Фонду  соціально – економічного  та  культурного  розвитку  міста   Чорноморська  на  2017 рік,  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

      8. Головним  розпорядникам   коштів  бюджету міста Чорноморська та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня:

      8.1. До 01 березня 2017 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ, органів місцевого самоврядування  у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування, забезпечивши при цьому утримання чисельності працівників бюджетних установ та здійснення фактичних видатків на оплату праці  в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах відповідних установ.

      8.2. Забезпечити   у  повному   обсязі   проведення   розрахунків  за  електричну   та  теплову  енергію,  водопостачання та  водовідведення,  природний  газ  та  послуги   зв’язку,  які  споживаються   бюджетними   установами,  не  допускаючи   будь-якої   простроченої   заборгованості  з  оплати   вищезазначених  послуг,  та  укладання   угод  по  кожному  виду  енергоносіїв і комунальних послуг   у  межах   встановлених  відповідним  установам  обґрунтованих  лімітів  енергоспоживання та визначеного фінансового ресурсу,  згідно з додатком № 7  до цього рішення.

      9. Головним розпорядникам, розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам коштів  бюджету  міста під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

      10. Затвердити  перелік  об’єктів,  видатки  на  які  у  2017 році  будуть  проводитися за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку,   на   загальну  суму   124 805,8 тисяч гривень, згідно з додатком № 8 до цього рішення.

      11. Затвердити  кошторис  територіального дорожнього фонду у складі  бюджету  міста Чорноморська на  2017 рік,  згідно з додатком № 9 до цього рішення.

      12. Якщо  після  прийняття рішення про бюджет міста Чорноморська повноваження  на  виконання  функцій або   надання   послуг,   на   яке  надано  бюджетне  призначення, передається  відповідно  до  законодавства  від  одного  головного розпорядника  бюджетних  коштів  до  іншого головного розпорядника бюджетних коштів,  дія бюджетного призначення  не  припиняється  і застосовується  для  виконання  тих  самих функцій чи послуг іншим головним  розпорядником  бюджетних  коштів,  якому  це   доручено.

      Передача   бюджетних  призначень  у  випадку,  передбаченому  цим пунктом,  здійснюється  за  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, погодженим  постійною    комісією  з  фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій   та  комунальної  власності, у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      13. У  межах  загального  обсягу   бюджетних   призначень   за відповідним кодом програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів  окремо  за  загальним та спеціальним фондами  фінансове управління міської ради за  обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

      14. У межах загального обсягу бюджетних  призначень  головного розпорядника  бюджетних коштів перерозподіл видатків за відповідними кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів,  а  також  збільшення  видатків  розвитку  за  рахунок зменшення  інших  видатків  (окремо  за  загальним  та спеціальним фондами  бюджету)  здійснюються  за  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради, погодженим  постійною    комісією  з  фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій   та  комунальної  власності, у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      Забороняється без внесення змін до рішення  про  міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського  бюджету на:

      - оплату праці   працівників   бюджетних   установ  за  рахунок  зменшення інших видатків;

      - видатки за  кодом програмної класифікації,  пов’язані  із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за  рахунок зменшення інших видатків бюджету.

      15. Визначити захищеними    видатки загального фонду бюджету міста Чорноморська на 2017 рік на:

     - оплату праці працівників бюджетних установ;

     - нарахування на заробітну плату;

     - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

     - забезпечення продуктами харчування;

     - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

     - поточні трансферти населенню;

     - поточні трансферти державному бюджету.

      16. Відповідно до п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України надати    право   міському   голові  в  період  між  пленарними засіданнями  Чорноморської  міської  ради Одеської області,  за  поданням  фінансового  управління   та  за  погодженням    із  постійною  комісією  міської  ради  з  фінансово - економічних  питань, бюджету, інвестицій  та   комунальної   власності,  здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів  з державного бюджету України, обласного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету міста Чорноморська на  2017 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення.  

     17. Установити, що:

     17.1. Головні розпорядники  коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня    бюджету міста Чорноморська  (далі-розпорядники бюджетних коштів) беруть  бюджетні зобов’язання  та здійснюють відповідні видатки  за загальним  фондом  бюджету  тільки  в межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами,  враховуючи  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань минулих  років, узятих  на  облік  в територіальному  органі  Державної казначейської служби України.

     Розпорядники бюджетних  коштів  беруть зобов’язання за  спеціальним фондом бюджету  виключно в межах відповідних  фактичних  надходжень до спеціального фонду  бюджету.

     Зобов’язання,  взяті  розпорядниками бюджетних  коштів  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не  вважаються  бюджетними  зобов’язаннями і не підлягають   оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття таких зобов’язань є  бюджетним правопорушенням.

     Будь-які видатки, пов’язані  з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками  бюджетних  коштів  у разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати,  а  також  за  спожиті  комунальні  послуги  та  енергоносії.

      17.2. Проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ та виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області здійснюється відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян" в межах бюджетних асигнувань, визначених на оплату праці.

      17.3. В бюджеті міста Чорноморська на 2017 рік плануються видатки на фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, визначених у додатку № 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", а саме:

     - Державний заклад "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України", Одеська область;

     - Державний заклад "Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров'я України м. Іллічівська", Одеська область.

Виконавчим органам Чорноморської міської ради Одеської області після набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" забезпечити прийняття в порядку передбаченому Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" у комунальну власність відповідних державних закладів охорони здоров’я.

     18. Фінансовому   управлінню   Чорноморської міської ради Одеської області:

     18.1. Забезпечити  фінансування   витрат  по  захищених    статтях    видатків  у   межах    наявних     ресурсів    у    першочерговому   порядку  за   економічною  структурою    видатків  згідно  затвердженого  помісячного  розпису  загального  фонду  міського     бюджету.

    18.2. Здійснювати    фінансування    видатків   у   межах   фактичних   надходжень    до   міського  бюджету. 

     18.3. Дозволити за  наявності тимчасово вільних  коштів  на  рахунках загального та  спеціального  фондів міського бюджету розміщувати їх  на вкладних (депозитних) рахунках у банках за  погодженням з  постійною депутатською комісію    з  фінансово -  економічних  питань,  бюджету,  інвестицій та  комунальної власності та на  умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року   № 6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”.  

      18.4. При розподілі вільного залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Чорноморська, який сформується  на 01 січня 2017 року першочергово врахувати потребу у видатках розвитку установ освіти, культури та охорони здоров'я.

      19. Установити, що комунальні унітарні підприємства (крім комунального підприємства „Чорноморськтеплоенерго”, комунального підприємства „Міське управління  житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради,  Іллічівського  виробничого управління  комунального  господарства,  комунального  підприємства  „Чорноморськводоканал”) сплачують до загального фонду бюджету міста частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15  відсотків.

     Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до  бюджету міста за результатами  щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності  підприємства у 2017 році у строки,  встановлені для  сплати  податку  на  прибуток.

     Комунальні унітарні підприємства (крім комунального підприємства „Чорноморськтеплоенерго”,  міського  управління  житлово-комунального  господарства,  Іллічівського  виробничого управління  комунального  господарства,  комунального  підприємства  „Чорноморськводоканал”) подають розрахунок  частини  чистого  прибутку (доходу) разом з  фінансовою  звітністю,  складеною  відповідно  до  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  до територіального органу Міністерства доходів і зборів України  у  строки,  передбачені  для  подання  декларації  з  податку  на  прибуток.

      Комунальному підприємству „Чорноморськтеплоенерго”,  комунальному підприємству „Міське управління  житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради,  комунальному  підприємству  „Чорноморськводоканал”  частину чистого прибутку (доходу) у розмірі  15 відсотків  направляти на  фінансування капітальних вкладень - капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію основних фондів відповідних підприємств.

     20. Установити, що господарські товариства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, сплачують  до  1 липня 2017 року безпосередньо до бюджету міста Чорноморська дивіденди, нараховані за результатами фінансово – господарської діяльності за 2016 рік, пропорційно розміру комунальної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств.

     21. З метою здійснення контролю за надходженнями від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Чорноморська міська рада,   комунальним підприємствам, які надають в оренду таке майно, надавати до управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати за формою, визначеною управлінням комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради.

      22. Дозволити комунальному підприємству „Міське управління  житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради Одеської області в 2017 році  надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської міської ради, яке  знаходиться  на балансі підприємства,  направляти цільовим призначенням  на  капітальний  ремонт  об’єктів житлового та нежитлового фонду, в тому числі  на капітальний ремонт ліфтового господарства,  на витрати, пов'язані із утриманням житлового фонду, відшкодування яких не враховано в тарифі послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та на інші потреби пов'язані з господарчою діяльністю підприємства.

      23. Установити, що:

     23.1. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності (в т.ч. для розміщення пересувних тимчасових споруд) перераховується користувачами таких споруд на казначейський рахунок,  відкритий для  бюджету міста Чорноморська за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження".

      23.2. Відшкодування збитків, завданих територіальній громаді Чорноморської міської ради внаслідок порушення порядку землекористування, перераховується на казначейський рахунок,  відкритий для  бюджету міста Чорноморська за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження".

       24.  При нарахуванні та сплаті до бюджету міста Чорноморська місцевих податків та зборів у 2017 році, слід користуватися нормами Податкового кодексу України та рішеннями Чорноморської  міської ради Одеської області:

- від 30.05.2014 року № 506-VI "Про затвердження Положення про туристичний збір на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 05.01.2015р. № 576-VI);

- від 05.01.2015 року № 574-VI "Про затвердження Положення про податок на майно (в частині транспортного податку) на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 25-VII);

- від 10.07.2015 року № 636-VI "Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 30.12.2011 року № 135-VI "Про затвердження Положення та ставок єдиного податку на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 23-VII);

- від 10.07.2015 року № 637-VI "Про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на території Чорноморської міської ради (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 24-VII);

- від 10.07.2015року № 639-VI "Про затвердження Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 26-VII).

       В разі внесення змін до Податкового кодексу України, привести у відповідність вищевказані рішення Чорноморської  міської ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

     25. Додатки  1-9   до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною.

     26. Дане    рішення  набирає чинності  з 1 січня 2017 року.

27. Контроль     за    виконанням        цього       рішення       покласти    на    постійну      депутатську       комісію     з     фінансово  –економічних      питань,     бюджету,  інвестицій    і     комунальної    власності    та     заступника міського голови Чумель Н.І.

 

Міський голова                                                                  В.Я. Хмельнюк

Рішення міської ради

157 вiд 25.11.2016

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань