КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Міської програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки

Тип документу

Проекти рішень міської ради

Ідентифікаційний номер

8720993B-8DD3-4E65-8068-C527D8783C22

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

7z

Розпорядник інформації

Сектор екології

Відповідальна особа

Рябова Т.Ю.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Екологія .

Перше оприлюднення

15.04.2021

15:24

Останні зміни

10.06.2021

18:25

Дата прийняття

15.04.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою визначення пріоритетних напрямів екологічного розвитку громади, гармонійного поєднання соціально-економічного розвитку та формування засад для виконання вимог чинного природоохоронного законодавства, поліпшення екологічного стану Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області, відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Національної  стратегії  управління відходами  в  Україні  до  2030  року,  схваленою  розпорядженням  Кабінету Міністрів  України  від  08.11.2017  №  820-р (зі змінами), рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1021-VІ «Про затвердження Одеської регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки», пропозицій виконавчих органів міської ради, установ та підприємств, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою, керуючись статтями 26, 33, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Чорноморська міська рада Одеського району Одеськї області вирішила:

 

            1.  Затвердити Міську програму охорони  довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки на території Чорноморської    міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки  (додається).

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою, заступників міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків.

 

Міський голова                                                                       Василь ГУЛЯЄВ

 

 

Додаток

до рішення Чорноморської

міської ради Одеського району

Одеської області

від __________2021  № _____

 

МІСЬКА ПРОГРАМА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ м.ЧОРНОМОРСЬКА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2023 РОКИ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

2.

Розробник Програми

Сектор екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

3.

Відповідальні виконавці Програми 

 

Управління капітального будівництва, відділ комунального господарства та благоустрою, КП «Міське управління житлово-комунального господарства»»,   

КП «Чорноморськтеплоенерго»,

КП «Чорноморськводоканал»,          

      КП «Зеленгосп»

4.

Назва розпорядчих документів на підставі яких розроблено Програму

Закони   України  «Про  місцеве самоврядування  в Україні», «Про охорону навколишнього природного    середовища»,  «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Національна  стратегія  управління відходами  в  Україні  до  2030  року, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів», наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України  «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1021-VІ «Про затвердження Одеської регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки»

5.

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

6.

Ресурсне забезпечення Програми

Бюджет Чорноморської    міської

територіальної громади, обласний бюджет Одеської області, кошти підприємств, інші джерела фінансування

7.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів  для реалізації   заходів Програми

Обсяг фінансових ресурсів визначається щорічно під час формування бюджету Чорноморської    міської територіальної громади на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним  розпорядникам бюджетних коштів, що задіяні в реалізації заходів

8

Система організації контролю за виконанням Програми

 Щорічне звітування  відповідальних виконавців заходів Програми до сектору екології та виконавчого комітету Чорноморської ради Одеського району Одеської області

9.

Очікувані результати реалізації Програми

Підвищення рівня техногенно-екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки  мешканців Чорноморської міської територіальної громади,  забезпечення

виконання  вимог  чинного  природоохоронного  законодавства  та  створення комфортних умов для життя  шляхом запобігання зсувним процесам,   забрудненню  атмосферного повітря, водоносного  горизонту та Чорного моря,  застосування сучасних технологій  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  (далі  – ТПВ) та поводження з безпритульними тваринами на території громади, запровадження муніціпальної системи енергетичного менеджменту, покращення та відновлення ресурсного потенціалу міських зон відпочинку та пляжів, збільшення кількості зелених насаджень, озеленених зон, розвиток велоруху та поліпшення екологічного стану Чорноморської міської територіальної громади в цілому.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВЯЗАННЯ

 

          Врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі планування екологічної політики, планів і програм розвитку повинно стати обов’язковим процесом  та привести в майбутньому до збалансованості трьох складових розвитку - економічної, екологічної та соціальної, що й зумовлює пріоритетні напрями сталого розвитку Чорноморської    міської територіальної громади Одеського району Одеської області.         

          При цьому екологічна  політика громади є складовою частиною національної  екологічної політики та стратегії соціально-економічного розвитку України, а також тісно пов'язана із здійсненням адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального устрою і реалізується  шляхом  здійснення   органами місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного комплексного управління еколого-економічним та  соціальним розвитком  громади.

          Реалізація заходів Програми передбачається  розв’язати шляхом виконання:

          - зобов’язання щодо постійного покращення стану навколишнього природного середовища і запобігання його забруднення;

          - зобов’язання відповідно до дотримання природоохоронного законодавства, нормативно-правових актів і міжнародних зобов’язань, за які виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області несе відповідальність;

          - інтегрування цілей стійкого розвитку в діяльність Чорноморської міської ради та її виконавчих органів;

          - підвищення обізнаності та освідченості жителів міської громади;

          - консультацій з населенням і залучення його до процесу міського планування;

          - партнерства з громадськістю;

          - оцінки, моніторингу та інформування про реалізацію заходів Програми.

 

            Пріоритети екологічної політики міської громади

 

          Враховуючи сучасну екологічну ситуацію та стан основних компонентів довкілля  було визначено першочергові завдання для реалізації основних пріоритетів екологічної політики Чорноморської міської територіальної громади:

  - оптимізація системи накопичення, транспортування, зберігання, утилізації  промислових та побутових відходів:

- збільшення обсягу  заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;

- запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів;

- впровадження системи безпечного поводження з медичними відходами;

- зменшення забруднення атмосферного повітря:

- оптимізація руху транспорту за рахунок збільшення пасажирських перевезень екологічно чистими видами електротранспорту;

- виконання програми енергозбереження та збільшення частки альтернативних джерел енергії;

- запровадження системи муніципального енергетичного менеджменту;

- визначення цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі (зокрема для важких металів та стійких органічних забруднюючих речовин) з метою їх врахування при виборі технологічних процесів при новому виробництві;

- поліпшення техногенно-екологічного стану території, захист земель від  абразії, зсувних процесів та ерозії:

 - визначення оцінки ризику та необхідних заходів щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності  населення на зсувонебезпечних територіях на Чорноморському та Сухолиманському узбережжях;

- розроблення  програми дій щодо  екологобезпечного розвитку туризму та рекреації в прибережній смузі  та прилеглих зонах;

- збільшення кількості зелених насаджень та створення єдиної системи управління комплексною зеленою зоною громади для забезпечення збільшення її біотичного і ландшафтного різноманіття;

- тваринний світ: розроблення та впровадження дієвих заходів щодо гуманних способів утримання та зменшення кількості безпритульних тварин;

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та формування екологічного світогляду  управлінців та  мешканців громади: 

- підвищення кваліфікації   та координації  екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо;

- вдосконалення системи екологічного управління шляхом розроблення та впровадження системи критеріїв для визначення першочерговості  реалізації та фінансування природоохоронних заходів, підвищення рівня кадрової підготовки.

            Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що подальше економічне зростання Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на інноваційних засадах   можливе лише за таких умов:

- раціонального використання унікального рекреаційного потенціалу, як складової забезпечення моделі еколого-збалансованого природокористування;

          - формування ефективної екологічної  політики громади, яка б базувалася на паритеті останніх науково-технічних досягнень та принципів державно-приватного партнерства;

- розробки моделі інвестиційно-інноваційного розвитку міста, що забезпечить умови трансформації результатів наукових досліджень в ресурсо- та енергозберігаючі, наукоємні, мало- і безвідходні технології та конкурентоспроможні товари та послуги.

          Управлінські  функції в межах  Програми

Управлінські функції під час реалізації Програми здійснюються шляхом:

-  впровадження економічного механізму природокористування;

-  здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;

- проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування місцевого рівня;

- забезпечення участі громадськості в рамках виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

-  проведення локального та об’єктного екологічного моніторингу;

-  регулярне періодичне інформування населення, зацікавлених підприємств та організацій про стан довкілля.

 

          Основними стратегічними орієнтирами забезпечення гармонізації еколого-економічних відносин на території міської громади повинні стати:

- посилення ролі та відповідальності органу місцевого самоврядування у вирішенні екологічних проблем;

- постійне впровадження та посилення управління інноваційними процесами, вдосконалення екологічно чистих технологій, поширення стандартів екологічного менеджменту тощо;

- забезпечення чіткого розмежування  місцевих повноважень з одночасним посиленням їх відповідальності щодо підвищення рівня інновативності в еколого-економічній сфері та дієвості еколого-економічних реформ.

 

          Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації  Програми

  

          З метою виваженого та ефективного впровадження Програми необхідно забезпечити відповідне науково-методичне супроводження, аналітично-інформаційну  та консультативну підтримку.  Для цього,  задля підвищення  ефективності  використання  природоресурсного потенціалу  громади, виконавчому комітету Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області доцільно укласти  угоду про співробітництво з науковими установами регіону та  України.

            Реалізація Програми потребує проведення наукових робіт щодо:

- розробки міського Плану дій з охорони довкілля;

-  оцінки впливу  окремих компонентів довкілля на стан здоров’я мешканців;

- прогнозування активізації небезпечних морфо-динамічних процесів та інженерний захист території;

- забезпечення екологічного менеджменту;

- розробки та реалізації проєктів, які забезпечують зменшення об’ємів стічних вод і газо- пилевикидів, мінімізації надходження в навколишнє середовище токсичних сполук, впровадження оборотних систем промислового водоспоживання;

- широкого впровадження екологічно безпечних маловідходних вітчизняних технологій, що відповідають світовому рівню;

- опрацювання нових технологій ресурсозбереження і поведінки з промисловими та побутовими відходами;

- серії тематичних  навчальних тренінгів з метою підвищення кваліфікації управлінців та інформування громадськості.

 

         Міжнародне співробітництво та участь в міжнародних проєктах

 

          Для забезпечення успішної реалізації Програми  необхідно продовжувати співпрацю як на міжнародному, так і на локальному рівні, активізувати участь міської влади у реалізації проєктів спільно з іншими міжнародними та місцевими організаціями, вести постійний пошук додаткових фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів. Необхідно продовжувати вже існуючу плідну співпрацю та розвивати нові контакти та ініціативи.

      Зокрема, це :

 • налагодження механізмів міжнародної співпраці на принципах державно-приватного партнерства;
 • залучення державних, європейських консультантів та координаторів з метою участі міської ради в міжнародних грантових проєктах та програмах;
 • розробка міського Плану дій з охорони довкілля на засадах принципів «зеленої економіки», а саме в форматі  ресурсо та енергозбереження, розвитку пріоритетних рекреаційних зон та приморського туризму;
 • вивчення та сприяння впровадженню кращих сучасних практик щодо переходу від «затратних» моделей поводження з ТПВ до прибуткових та ресурсоощадних практик з пріоритетом їх вторинного використання;
 • підтримка існуючих систем міжнародної сертифікації якості довкілля (у т.ч. «Блакитний прапор», «Місто найкращого благоустрою») та впровадження нових систем сертифікації за стандартами ISO 9001, ISO 14001, що викличе підвищення туристичного іміджу міста та економічної привабливості для інвестицій тощо;
 • прийняття дієвих заходів в питаннях поводження з безпритульними тваринами  

  гуманним шляхом.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

          Метою Програми є вироблення таких стратегічних напрямків екологічного розвитку Чорноморської міської територіальної громади, які дозволять досягнути стійкого розвитку і при одночасному розв’язанні екологічних проблем створять нові робочі місця, забезпечать здорове навколишнє середовище, знизять захворюваність від екологічних чинників, сприятимуть підвищенню якості життя мешканців міста.

         

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

        Варто відзначити, що Чорноморська  міська територіальна громада в екологічному аспекті є відносно благополучною громадою. Разом  з  тим екологічна ситуація на території громади зумовлена специфічним для неї тісно переплетеним комплексом природних, містобудівних, інженерних, соціально-економічних та інших умов й ускладненими, у зв’язку з цим, спробами її поліпшення.

          Напрями Програми визначені за такими розділами:

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів - проблема  екологічно  безпечного  та  раціонального  функціонування водогосподарського комплексу,  техногенне навантаження на водні об’єкти, скиди забруднюючих речовин:

- реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (далі - КОС);

- якісні та кількісні показники питного та технічного водопостачання;

- стан системи водопостачання та водовідведення в усіх секторах житлової та промислової забудови;

- будівництво мереж зливової каналізації, впорядкування системи організованих і несанкціонованих скидів по всій території (берегових лініях) міста;

- будівництво очисних споруд зливової каналізації.

2. Охорона атмосферного повітрярозповсюдження неприємних запахів (особливо в нічний час), запиленість житлової зони сел.Олександрівка, с.Малодолинське, м.Чорноморськ, акустичне навантаження. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин є підприємства і транспортні засоби:

-  модернізація та реконструкція обладнання з урахуванням енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

- запровадження системи моніторингу атмосферного повітря (автоматизовані системи спостережень, лабораторні дослідження, визначення ризиків);

- перенесення міської автостанції та місць відстоювання транспорту за межі житлової забудови м.Чорноморська, розвиток велоруху;

- запровадження екологічного аудиту підприємств, перегляд нормативних документів щодо розміру санітарно-захисних зон, обсягів викидів забруднюючих речовин;

- посилення заходів контролю з боку контролюючих органів.

3. Охорона і раціональне використання земель  наявність тривалих зсувних процесів

в 9 мікрорайоні м.Чорноморська, загроза руйнуванню житла, мереж водопостачання та водовідведення,  руйнування рекреаційних територій:

- проведення комплексу заходів з моніторингу стану зруйнованих територій, необхідних досліджень та берегоукріплювальних робіт.

4. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів навантаженність пляжних та рекреаційних територій в літній період, недотримання санітарно-епідеміологічних та природоохоронних вимог під час користування прибережними та водоохоронними зонами:

-  забезпечення відповідних умов в межах прибережних, водоохоронних та рекреаційних зон,  посилення інформаційної роботи;

- розробка проєктної документації щодо відновлення ресурсного потенціалу зруйнованих рекреаційних територій.

5. Раціональне поводження з відходами виробництва та побутовими відходами відсутність сучасної ситеми поводження з побутовими відходами, низький відсоток відокремлення ресурсоцінних та небезпечних відходів з загального складу міських відходів, відсутність системи збирання рідких, будівельних та органічних відходів, застарілі контейнери та контейнерні майданчики, наявність стихійних сміттєзвалищ:

- запровадження комплексу заходів щодо поводження з міськими відходами (роздільне  збирання,  транспортування, складування, сортування, переробка і утилізація, захоронення, у тому числі біологічно і токсично небезпечних);

- запровадження пілотних проєктів щодо інформування громадськості з сучасних заходів поводження з відходами («Відмова від пластикових пакетів», «Ощадливе споживання»);

- запровадження заходів щодо запобігання утворенню та ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ.

6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів - відсутність систематизованих даних щодо кількості та якісного стану міських зелених насаджень, наявність карантинних рослин (амброзії полинолистої та ін.) на міських територіях, висихання дерев, кущів, газонів в літній період:

- створення електронного реєстру зелених насаджень (в  тому  числі  у  межах  санітарно-захисних  зон  підприємств) м.Чорноморська та  внесення відповідних змін до Генплану

м. Чорноморська.

- проєктування та будівництво системи поливу зелених насаджень;

- проведення заходів щодо ліквідації карантинних рослин (амброзії полинолистої та ін.).

7. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світунаявність безпритульних тварин (собак, котів), що призводить до випадків нападу на мешканців та систематичних зверненнь громадян, покусаних собаками. Зберігається загроза виникнення епідемії сказу безпритульних тварин. Спостерігається низька відповідальність господарів собак щодо дотримання правил утримання домашніх тварин. Відсутній притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин. Відсутня достатня кількість спеціально облаштованих місць для вигулу собак. Відсутній реєстр домашніх та безпритульних тварин, який мав би сприяти впорядкуванню даних щодо власників тварин, посиленню відповідальності:

- запровадження заходів з відлову, стерилізації, вакцинації, дегельмінтизації та повернення на попереднє місце існування безпритульних тварин;

-  визначення відповідальних осіб для створення та ведення реєстру домашніх та безпритульних тварин;

-  розробка проєкту будівництва притулку для безпритульних тварин;

- створення майданчиків для вигулу домашніх тварин.

8. Енергоефективність та енергозбереження відсутність системи муніципальної енергетичного менеджменту (далі - МЕМ), яка має сприяти запровадженню моніторингу споживання енергоресурсів, визначеню питомих показників споживання енергоресурсів будівлями, проведення  енергоаудиту та здійснення заходів з термомодернізації та в цілому ефективності використання і зменшення споживання енергоресурсів підприємствами житлово-комунального та міського господарства, бюджетними закладами, установами, об’єднаннями співвласників  багатоквартирних будинків (далі ОСББ), житлово-будівельними кооперативами (далі ЖБК) та  населенням, що проживає на території  Чорноморської міської територіальної громади:

- запровадження системи МЕМ дозволить провести аналіз щодо перевищень користування енергоресурсами, розробити заходи щодо оптимізації та ін.

9.  Ядерна та радіаційна безпека відсутність систематичного забезпечення щодо рівня радіаційного забруднення міських територій (у тому числі території підприємств):

- розробка заходів захисту населення та довкілля від факторів радіаційного, хімічного та біологічного забруднення;

- проведення інвентаризації наявних джерел електромагнітного випромінювання на території Чорноморської міської територіальної громади.

10. Наукові дослідження, екологічне виховання, підготовка кадрів та іншенизька соціальна активність мешканців Чорноморської    міської територіальної громади в вирішенні соціально-екологічних питань міста:

- проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної свідомості міської громади та залучення її до безпосереднього вирішення соціально-екологічних питань міста;

- розвиток міжнародної діяльності природоохоронного спрямування;

- залучення мешканців до громадських обговорень  в рамках Законів України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку».

           

 

 

 

 

 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  

 

          Оскільки  екологічна Програма спрямована на короткотермінову перспективу (трирічний період), то вона повинна забезпечити стабілізацію екологічної ситуації; призупинення темпів збільшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище; активізацію процесу екологізації галузей промисловості, формування передумов для підвищення комфортності  життя населення; підготовку основ переходу до європейських стандартів екологічної безпеки; розробку необхідних для цього міських заходів; підвищення екологічної свідомості та громадської активності в сфері охорони навколишнього середовища.

          Індикаторами реалізації заходів Програми стануть:

 • задоволенність населення – відсоток мешканців, які задоволені станом навколишнього природного середовища на території Чорноморської міської територіальної громади;
 • фінансування екологічних поблем – відсоток і сума бюджетних коштів, направлених протягом року на вирішення екологічних проблем міської громади;
 • пасажирські перевезення – кількість пасажирів, перевезених екологічно  чистим громадським транспортом та їх частка в загальноміських перевезеннях усіма видами транспорту;
 • доступність міських зон відпочинку – відсоток площ зелених насаджень у загальноміській території та відсоток мешканців, які мешкають на відстані менше 300 м від громадських зелених зон із загальноєвропейськими індикаторами;
 • якість атмосферного повітря – кількість перевищень допустимих концентрацій на рік кожної з вибраної забруднюючої речовини (окис вуглецю, двоокис азоту, сірчаний ангідрид, зважені речовини, пил та ін.);
 • шумове забруднення – відсоток населення, який піддається впливу високого рівня шуму, та рівень шуму на окремих ділянках міської території;
 • якість поверхневих вод – результати аналізів поверхневих вод на хімічне й бактеріологічне забруднення Чорного моря в межах міста (зокрема на міських пляжах) та забруднення Сухого лиману в межах здійснення господарської діяльності;
 • використання природних ресурсів – середнє споживання питної води, гарячої води, електроенергії, газу, теплової енергії на одного мешканця на добу (у рік);
 • стійкість землекористування – відсоток урбанізованої, захищеної території, густота населення на урбанізованій території; кількість запущених та забруднених земель; відсоток нового будівництва в зелених зонах, на запущених, забруднених землях; площа оновлених будівель, які раніше були занедбаними;  освоєння запущених земель для спільного користування, очищення засмічених земель;
 • стійкість управління навколишнім середовищем – відсоток організацій, які здійснюють процедури екологічного менеджменту;
 • здоров’я мешканців – показники захворюваності, які обумовлені станом навколишнього природного середовища (холера, вірусний гепатит, кишкові розлади тощо);
 • продукція, що сприяє стійкості – відсоток сертифікованої продукції в загальному споживанні;
 • тварини на території міської громади – кількість мешканців, що звернулись за медичною допомогою в результаті укусів безпритульних агресивних тварин; кількість тварин, зареєстрованих відповідно до Правил утримання домашніх тварин;
 • поводження з відходами – кількість твердих побутових відходів (далі – ТПВ), утворених на 1 мешканця міста; кількість ТПВ, вивезених на міське звалище; кількість і доля ТПВ, зібраних роздільно та відправлених на переробку по видах (у тому числі небезпечні та рослинні); відсоток приватних домовладінь, які уклали угоду на вивезення ТПВ; відсоток підприємств усіх форм власності загального харчування та магазинів, які уклали угоду на вивіз ТПВ;   відсоток промислових підприємств, які уклали угоди на вивезення ТПВ та тих, що вивозять власним транспортом по талонах; відсоток підприємств, які отримали декларації/дозволи на розміщення відходів; кількість інших відходів, утворених на 1 мешканця міської громади; кількість інших відходів, вивезених на звалище; кількість стихійних сміттєзвалищ (м3).

 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередній  контроль  за  ходом  виконання  Програми  та  координацію діяльності  щодо  реалізації  заходів  Програми  здійснюють заступники міського голови, що відповідають за питання охорони навколишнього природного середовища, будівництва та комунального господарства.

          Поточний контроль за  ходом  реалізації  Програми  здійснює  постійна комісія з  питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Координатором заходів Програми є сектор екології виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, який:

- складає план дій на кожний окремий рік та надає пропозиції щодо виділення коштів з бюджету громади на реалізацію заходів Програми;

            - контролює хід реалізації заходів Програми, аналізує матеріали, подає їх на засідання постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою;

            - аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

 -  заслуховує звіти стосовно використання коштів виконавцями Програми.  

Щорічні звіти та необхідна інформація про хід виконання заходів і завдань Програми  відповідальними виконавцями надаються до сектору екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області для узагальнення інформації та проведення моніторингу виконання Програми. Кінцеві результати виконання Програми мають бути оприлюднені на офіційному сайті міста.

 

Завідуюча сектором екології                                                 Тетяна РЯБОВА

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань