КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про Комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у новій редакції

Тип документу

Проекти рішень виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

3C13498B-F933-41B6-B353-77312788DB25

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Служба у справах дітей Чорноморської міської ради

Відповідальна особа

Гудкова Л.Ю.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

06.05.2021

10:15

Останні зміни

06.05.2021

10:20

Дата прийняття

06.05.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою забезпечення реалізації прав та інтересів дитини, охорони здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, згідно з Типовим положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866  (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800), керуючись ст. ст. 32,40, ч. 1 ст.52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

виконавчий комітет Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області вирішив:

 

 1. Затвердити Положення про Комісію з питань  захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у новій редакції (додаток 1).

 

 1. Затвердити склад Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у новій редакції (додаток 2).

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 25.04.2019 № 103 «Про затвердження Положення про Комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ігоря Лубковського.

 

Міський голова                                                                       Василь ГУЛЯЄВ

 

                                                                                                                              Додаток  1

                                                                     до рішення виконавчого комітету

                                                                                           Чорноморської міської ради

                                                                                                       від _______2021  №  ____

 

 

                                                П О Л О Ж Е Н Н Я

Про Комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області

                                          1. Загальні положення

   1.1.   Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є органом, що утворюється  виконавчим комітетом   Чорноморської міської ради, який  затверджує також  формування та зміну  її складу.

    1.2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України  і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

     1.3.   Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

                                               2. Основні завдання комісії

     2.1. Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів Чорноморської міської ради,  зокрема служби у справах дітей,  відділу освіти, управління соціальної політики, Малодолинської , Бурлачо–Балківської, Олександрівської закладами освіти, закладів охорони здоров’я,  ювенальної превенції Чорноморського відділення поліції.

      2.2. Розглядає питання щодо:

  -  подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

  -  доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

  - доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

  - вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

  -вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

  -вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

  -підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

  -доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

 -визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 -доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

 - стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

 -стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 

 

 

                                                                          2

 

 -розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 -доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 -надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

 -забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

 

      2.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

- взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

- направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

 

       2.4. Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

         Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 

                                                    3.  Комісія має право:

 

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 

3.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

3.3. Утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

3.4. Залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою)

 

 

                                                          3

                 4.     Організація діяльності комісії:

 

         4.1.   Беручи до уваги повноваження заступника міського голови виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області контролює діяльність Комісії та очолює її. Голова Комісії має заступника.

 

         4.2.  До складу Комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області та Чорноморської міської ради Одеської області з питань освіти, соціального захисту населення, служби у справах дітей, Малодолинської і Бурлачо-Балківської сільських, Олександрівської селищної адміністрації, а також закладів охорони здоров’я,  центру соціальних служб, заступники керівників  територіальних підрозділів  Національної поліції (органів ювенальної превенції) та  Міністерства юстиції.

 

         4.3.  Основною організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше  ніж один раз на місяць, а позачергово – за потребою. Інформація щодо місця та часу проведення планового засідання може доводитися до відома членів Комісії наприкінці попереднього засідання або не пізніше ніж за 5 робочих днів разом із порядком денним ( у письмовому або електронному режимі). У разі проведення позачергового засідання Комісії секретар може повідомити про нього членів Комісії за 1 робочий день, а у екстрених ситуаціях – у день проведення засідання, письмово або в телефонному режимі.

       Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

        До участі в засіданнях Комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.                                                          Запрошення на засідання Комісії надсилається рекомендованим листом на адресу їх фактичного проживання або на іншу відому адресу не пізніше ніж за 5 календарних днів до нього ( а у разі позачергового засідання – за 1 робочий день, а в екстрених ситуаціях – у день проведення засідання, письмово або в телефонному режимі).

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

          На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

           Крім цього, за клопотанням фізичних осіб, які є ініціаторами розгляду Комісією питання, а також фізичних осіб, життя яких стосується питання, які розглядаються Комісією, а також служби у справах дітей до засідання можуть бути залучені юристи (адвокати), представники громадськості та інші особи, участь яких може бути корисна в процесі розгляду відповідного питання.

 

           Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

 

 

                                                                    4

 

            4.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються витягами із протоколу  та мають рекомендаційний характер.

        У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.  Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

          Витяг з протоколу використовується лище для підготовки рішень, висновків органу опіки і піклування і оскарженню не підлягає.

         Фізичним особам надаються рішення органу опіки та  піклування, які стосуються їх життя, прийняті за результатами розгляду питання на засіданні Комісії  на основі витягу з протоколу.

           Висновки органу опіки та  піклування, складені за результатами розгляду питання на засіданні Комісії на основі витягу з протоколу надаються суду відповідно до його ухвали про відкриття провадження по справі.

 

          4.6.   Діяльність Комісії ґрунтується на принципах:

- збереження найкращих інтересів дитини – дії та рішення Комісії, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб  дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та  етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити;

- законності – будь – які рішення та процесуальні дії Комісії ґрунтуються виключно на вимогах чинних нормативно – правових актів;

- безсторонності – при прийнятті рішення щодо захисту прав дитини Комісія не може займати будь – чию позицію, а захищає дотримання найкращих інтересів дитини;

- рівності – при розгляду спору та прийнятті рішення Комісія дотримується рівності, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних та інших переконань, роду і характеру занять, місця проживання в даній місцевості та інших обставин;

- колегіальності  - Комісія розглядає спори, що належать до її компетенції виключно на засіданнях та під час колективного обговорення та голосування.

 

           4.7. Голова, його заступник і члени Комісії  беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

           4.8. Організація діяльності Комісії забезпечується службою у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області.

 

Керуюча справами                                                        Наталя КУШНІРЕНКО

 

                                                                                                                                     Додаток 2

 рішення виконавчого комітету

 Чорноморської міської ради

від _______2021 №_________

 

                                   Склад Комісії з питань захисту прав дитини

 

Голова  Комісії   –    Ігор Лубковський, заступник міського голови.

Заступник голови Комісії  -  Наталя  Кушніренко, керуюча справами виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Секретар Комісії –  Олена Коломієць,  головний спеціаліст  служби у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

       Члени Комісії:

 • Лілія Гудкова – начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області;
 • Віктор Дабіжа –  головний спеціаліст   юридичного відділу управління державної реєстрації прав та правового забезпечення виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області;
 • Наталя Давкніс -  директор Чорноморського міського Центру соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
 • Галина Марінова  – інспектор ювенальної превенції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління поліції в області;
 • Наталія Вороненко – начальник відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
 • Алла Блохіна – заступник медичного директора медичного обслуговування населення;
 • Світлана Фурсова  – начальник відділу у справах сім’ї, молоді і спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
 • Тетяна Прищепа – начальник управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
 • Ірина Ріжко –  головний  спеціаліст управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

Керуюча справами                                                        Наталя КУШНІРЕНКО

Рішення виконавчого комітету

131 вiд 27.05.2021

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань