КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про Міську програму підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської територіальної громади на 2021 рік

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

F6A3C42D-A949-4B9F-9FC6-0A0E5E980EC8

Номер рішення

50

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx, xlsx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Освіта ,  Фінанси .

Перше оприлюднення

13.04.2021

10:19

Останні зміни

13.04.2021

10:22

Дата прийняття

12.04.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою створення належних умов для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади,    враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з  фінансово - економічних  питань,  бюджету, інвестицій  та  комунальної  власності, керуючись пунктом 205 частини першої статті 91   Бюджетного кодексу України  та статтями 26, 34, 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області вирішила:

 

       1. Затвердити Міську програму підтримки  здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма)  та  кошторис  витрат  на  виконання  даної  Програми,  згідно  додатків    1  та 2  до  цього  рішення.

 

      2.  Фінансовому  управлінню  Чорноморської  міської  ради  Одеського  району  Одеської  області  при  коригуванні  бюджету  Чорноморської  міської  територіальної  громади  на  2021  рік  передбачити  кошти  на  реалізацію заходів,  визначених  даною  Програмою.

 

3. Контроль   за   виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з   фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Наталю Яволову.

 

Міський голова                                                                       Василь ГУЛЯЄВ

 

 

Додаток 1

до рішення

Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області

      від 12.04.2021 № 50-VIII

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

підтримки  здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на 2021 рік

 

ЗМІСТ

1. Паспорт  Програми.

2. Вступ.

3. Аналіз сучасного стану професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти у м. Чорноморcьку.

4. Мета Програми.

5. Основні напрями реалізації Програми.

6. Фінансове забезпечення Програми.

7. Строки виконання Програми.

8. Контроль за виконанням напрямів та заходів Програми.

9. Очікувані результати виконання Програми.

1. Паспорт Програми

Назва Програми

Міська Програма підтримки  здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на 2021 рік

Підстави для розробки Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

Замовник Програми

Чорноморська міська рада Одеського  району  Одеської області

Головний розробник Програми

Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головна мета Програми

Створення належних умов для якісного здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у Чорноморському морському фаховому коледжі Одеського національного морського університету та Державному навчальному закладі "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей"

Строки реалізації Програми

2021 рік

Джерела фінансування

Бюджет Чорноморської  міської  територіальної  громади, власні надходження  Чорноморського  морського фахового коледжу Одеського національного морського  університету, Державного навчального закладу "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей", фінансова допомога підприємств міста

Обсяги фінансування

Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на виконання Програми

                        

2. Вступ

Проблему якості освіти нині пов'язують з розвитком нової інформаційної цивілізації, де випереджальний розвиток якісного середовища для людини, суспільного інтелекту та системи освіти стає вирішальним чинником поступу людства. Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з  геополітичною конкуренцією, що розгорнулася між різними за розвитком країнами, зокрема, в галузі розвитку інтелектуальних ресурсів.

  Адже у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість освіти є ключовим аргументом в забезпеченні такого рівня життєвої і професійної компетентності людини, який би задовольняв потреби її людського розвитку, а також потреби суспільства і держави в соціально активних громадянах і висококваліфікованих фахівцях.

На території Чорноморської міської територіальної громади розташовані та діють два заклади освіти, в яких здійснюється здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, це:

- Чорноморський  морський фаховий коледж Одеського національного морського університету;

- Державний навчальний  заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

          Фінансування цих закладів освіти  у 2021 році здійснюється тільки в обсягах, необхідних для виплати заробітної плати, стипендій і 70% вартості комунальних послуг. Тобто 30% вартості комунальних послуг, придбання обладнання, комп’ютерної техніки, поточні і капітальні ремонти та інше оплачується за рахунок власних надходжень закладів вищезазначених закладів освіти.

При таких умовах фінансування заклади освіти не мають змоги покращувати якість підготовки робітників та фахівців відповідно до вимог сучасного виробництва.

В Чорноморському морському фаховому коледжі Одеського національного морського університету  понад 80%  студентів коледжу – жителі м. Чорноморська, а в Державному навчальному  закладі "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей"                   45 % здобувачів освіти ліцею  із числа жителів м. Чорноморська, переважна більшість яких належить до соціально-незахищених верств населення.

 

3. Аналіз сучасного стану професійної освіти у м.Чорноморську

Чорноморський морський фаховий  коледж Одеського національного морського університету веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший  спеціаліст" з чотирьох спеціальностей:

1. Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин і обладнання.

2. Експлуатація засобів механізації і автоматизації перевантажувальних машин.

3. Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті.

4. Комерційна діяльність.

 

Державний навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей"  веде підготовку  з 9 робітничих професій  за 5 напрямками економічної діяльності:

1. Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

2. Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та на півавтоматичних  машинах;

3. Електрогазозварник, моторист (Машиніст);

4. Матрос, електрозварник ручного зварювання;

5. Кравець. 

В ліцеї накопичений великий досвід роботи з підлітками, які входять до "групи ризику", дітей з неповних сімей, багатодітних, дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування що є вирішенням однієї з найактуальніших проблем соціального захисту дітей та зменшення вчинення  правопорушень, учинених дітьми, підлітками, молоддю в місті.

 

 

Станом на 1 січня 2021 року в ліцеї: 27 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 14 - на повному державному забезпечені; 3 здобувача освіти  –  дитина з інвалідністю.

Студенти/учні навчальних закладів приймають активну участь  в  громадському житті міста, здійснюють заходи щодо благоустрою  міста.

Силами інженерно-педагогічного колективу навчальних закладів створені навчальні  кабінети, майстерні, лабораторії, комп’ютерні класи. Проте, на сьогодні навчально-матеріальна база вищезазначених закладів освіти вимагає значного оновлення і поповнення, що дасть змогу готувати фахівців та робітників, які б відповідали вимогам часу.       

 

            4. Мета Програми

 Головна мета Програми - Створення належних умов для якісного здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у Чорноморському морському фаховому коледжі Одеського національного морського університету та Державному навчальному закладі "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

 

 

5. Основні напрями реалізації Програми

Реалізація Програми полягає у здійсненні комплексу заходів фінансово-матеріального та інформаційного характеру, спрямованих на досягнення мети Програми.

Для підвищення якості професійної підготовки студентів коледжу  необхідно вирішити такі першочергові проблеми:

 • матеріально-технічне оновлення навчальної бази майстерень і кабінетів спецдисциплін;
 • впровадження новітніх інформаційних технологій, комп’ютеризація навчального процесу;
 • створення нових кабінетів, лабораторій;
 • виконання замовлень підприємств міста і громадян під час виробничого навчання;
 • укладання угод з підприємствами міста, для яких ведеться підготовка кадрів.

Для підвищення якості професійної підготовки учнів ліцею  необхідно вирішити наступні першочергові проблеми:

- капітальний ремонт покрівлі майстерні;

- капітальний ремонт, заміна вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних;

- оснащення навчальних закладів сучасним обладнанням:

- придбання комп’ютерної техніки;

- сучасного обладнання для майстерень;

- капітальний ремонт вікон сходового прольоту навчального корпусу;

- проведення заходів по енергозбереженню;

- ремонт санвузлів та каналізації у навчальному корпусі.

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Джерелами фінансування Програми є бюджет Чорноморської  міської  територіальної  громади,  власні надходження закладів освіти, допомога підприємств міста.

Загальний обсяг фінансування Програми наведено в додатку 2 до цього рішення.

Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається в рішенні про бюджет  Чорноморської  міської  територіальної  громади  в межах наявного фінансового ресурсу з дотриманням норм Бюджетного кодексу України.

 

                     7. Строки виконання Програми

Реалізацію Програми передбачено здійснити протягом 2021 року.

Головна увага повинна приділятися реалізації комплексу заходів на створення належних умов для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у Чорноморському морському фаховому коледжі Одеського національного морського університету та Державному навчальному закладі "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

 

8. Контроль за виконанням напрямів та заходів Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Чорноморська міська рада Одеського  району  Одеської області.

Головним розпорядником коштів на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів бюджету Чорноморської  міської  територіальної  громади є фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського  району Одеської області.

Виконавцем заходів, передбачених Програмою, виступає Чорноморський   морський  фаховий коледж Одеського національного морського  університету та Державний навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

Виконавець щоквартально інформує головного розпорядника коштів про стан виконання Програми.           

 

                                9.  Очікувані результати виконання  Програми

Реалізація Програми дозволить створити необхідні умови для оволодіння обраною професією студентами та учнями, що здобувають  професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади.

 

Начальник фінансового управління                               Ольга ЯКОВЕНКО

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань