КАРТКА ДОКУМЕНТА

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області «Про внесення змін та доповнень до рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 23.02.2012 року № 135 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради Одеської області»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

69CED0DD-1151-459F-A463-74D2A875CB6F

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління архітектури та містобудування

Відповідальна особа

Казанцева Н.К.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Інфраструктура .

Перше оприлюднення

28.05.2019

11:50

Останні зміни

28.05.2019

11:53

Дата прийняття

28.05.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

1. Визначення проблеми

Згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 23 лютого 2012 року № 135 на території Чорноморської міської Одеської області ради діють «Правила  розміщення зовнішньої реклами  на території Чорноморської міської ради Одеської області». Підставою для прийняття зазначеного рішення були: Закон України «Про рекламу»  та постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

На даний час розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради Одеської області здійснюється на підставі вищевказаних Правил. У діючих Правилах відсутній порядок справляння оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що належать до комунальної власності, що призводило до втрат міського бюджету.

Також, необхідність внесення змін до діючих Правил виникла у зв’язку з  прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості  документів дозвільного характеру». Цим Законом внесені зміни у низку Законів України у тому числі «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині проходження дозвільної процедури без залучення суб’єктів господарювання. На вимогу цього Закону були внесені необхідні зміни і у постанову  Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

У зв'язку з цим виникла потреба приведення у відповідність з чинним законодавством акту виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області щодо порядку розміщення зовнішньої реклами та встановлення порядку  нарахування платежів за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів у разі, якщо вони розміщуються на місцях, що перебувають в комунальній власності Чорноморської міської ради Одеської області.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

ні

Держава

так

-

Суб’єкти господарюваня,

так

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

-

 

Таким чином, зазначена проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття даного регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки це базовий документ для подальшого існування рекламної сфери на території Чорноморської міської ради Одеської області.

 

 

 

2. Цілі державного регулювання.

 

Приведення рішення виконкому Чорноморської міської ради Одеської області у відповідність із Законом України «Про рекламу» від 03.06.96р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» із змінами:

1) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради Одеської області;

2) визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у тимчасове користування місць розташування рекламних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

3)  встановлення чіткого розміру платежів за тимчасове користування місцем розміщення рекламної конструкції, що належать до комунальної власності;

4) врегулювання  питань,  пов'язаних з  організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та органами місцевого самоврядування.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернатива є неприйнятною, оскільки  не забезпечує досягнення поставленої мети та суперечить чинному законодавству.

Прийняття проекту акту

Забезпечує досягнення цілей щодо створення фінансових стимулів (встановлення формульного підходу при визначенні розміру платежу за використання місця); дає можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами; зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Оцінка  впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування):

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Витрати робочого часу в частині проходження дозвільної процедури та адміністрування на розміщення зовнішньої реклами

Прийняття проекту акту

- Збільшення надходження доходів до місцевого бюджету;

- створення прозорої системи прийняття рішень про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- розширення доступу до рекламної інформації;

- стимулювання розвитку суб'єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою та адмініструванням регуляторного акту)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Витрати робочого часу для отримання дозволу на розміщення   зовнішньої реклами

Прийняття проекту акту

- спрощення процедури отримати дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами;

- сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за користування місцем розташування рекламних  конструкцій  (у випадку її розташування на об’єктах комунальної власності)

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 1.  
 1.  
 •  

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 •  

Прийняття проекту акту

Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозовані, оскільки прямо залежать від практичної ситуації – кількості розміщення зовнішньої реклами

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності  (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системи оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 1.  

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акту

 1.  

У разі прийняття акту  рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міської ради. Реалізація цього акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з місцевого бюджету. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін,  вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін,  витрати для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акту

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода в збільшенні надходжень до бюджету, які будуть спрямовані на розвиток міста; розширення доступу до рекламної інформації; прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міської ради.

У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат.

Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозовані, оскільки прямо залежать від практичної ситуації – кількості розміщення зовнішньої реклами

У разі прийняття акта  задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить вирішення проблеми, буде підвищено інформованість підприємців щодо розміру плати за користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламоносіїв

 

 •  

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причин відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілі щодо врегулювання рекламних відносин на створення механізму отримання дозволу

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акту

Прийняття проекту акта забезпечить досягнення цілей поставленої мети щодо забезпечення прозорості прийняття робочим органом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами  та забезпечить надходження до бюджету міста.

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути: економічна криза, зміни в чинному законодавстві та низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього закону.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

Проектом акту планується затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради Одеської області:

 •  встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення рекламних конструкцій;
 • визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування рекламних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;
 •  створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради Одеської області;
 • врегулювання  питань,  пов'язаних з  організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та органами місцевого самоврядування.
 • спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлюється єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у                        п.1 цього Аналізу.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи, як забезпечення інформування громадкості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснувальної роботи органами місцевого самоврядування.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії запропонова6ного регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно буде вносити зміни до Правил.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

-  Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

-  Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

-  Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами на території Чорноморської міської ради.

- Проведено попередній розрахунок загальної площі земельних ділянок місць розміщення рекламних конструкцій   на території Чорноморської міської ради.

На основі проведеного підрахунку - загальна площа земельних  ділянок   під існуючими рекламними конструкціями – 1202,0 м2.

 

 • Очікувані надходження до міського бюджету плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності для розміщення рекламних конструкцій згідно проведеного розрахунку (за умови сприятливої економічної ситуації та без згортання підприємницької діяльності) становитимуть близько 560,0 тис. грн.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта:

 - базовий – з дати набрання чинності дії акта протягом 30 днів; - повторний – через два роки після набрання чинності дії акта;

 - періодичний – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта.

За результатами проведених відстежень результативності регуляторного акта в разі виникнення неврегульованих питань, вони можуть бути усунені шляхом внесених відповідних змін.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування                                               Казанцева Н. К.

 

 

Додаток
до
аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" лютого 2019р. по "20" травня  2019р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Зустріч з окремими суб’єктами малого підприємствами

5

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання щодо витрат на послуги, які надають дані суб’єкти в сфері реклами

2

Телефоні розмови

3

Уточнення інформації щодо витрат суб’єкта господарювання щодо виконання вимог регулювання

3

Висвітлення проекту регуляторного акту на офіційному сайті міста для врахування зауважень та пропозицій

0

За вказаний період пропозиції та зауваження від суб’єктів господарювання у сфері реклами не надходили

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання 25, у тому числі малого підприємництва 12_та мікропідприємництва 13;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка  до аналізу регуляторного впливу.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (Витрати на оплату за користування місцями що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами) 

22 161,04

22 161,04

110 805,2

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

22 161,04

Х

110 805,2

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

25

25

25

8

Сумарно, гривень

  554 026,0

Х

2 770 130,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Оціночно: 3 години

 

Оціночно:           10 годин (контроль над змінами вимог регулювання) 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання :

Витрати часу на розробку та реалізацію внутрішніх для суб’єкту малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта (збір інформації щодо обсягу рекламних носіїв, що знахлодяться у комунальній власності та підлягає оплаті )

Оціночно: 8 годин  

 

Оціночно: 25 годин   

11

Процедури офіційного звітування

 -

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 -

 

 -

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, годин
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11

Х

35

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

25 

 

25

16

Сумарно, гривень

25*11*25,13= 6 910,75

Х

25*35*25,13= 21 988,75  

         

 

Норма робочого часу на 2019 рік при 40-годинному робочому тижні становить  1993 години. (норми тривалості робочого часу на 2019 рік надані листом Мінсоцполітики                      від 08.08.18р. № 78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019рік»)

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. За Законом України від 08.02.2019р. № 2696-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальний розмір заробітної плати з 01.01.2019р. становить 4173 грн. та 25,13 грн. у погодинному розмірі.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

__Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області_
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру (годин) 

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) гривень

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта (штук)

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 0,1

56,33

25 

140,83

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 0,1

56,33

 4

25

 563,3

виїзні

 2

56,33

 2

25

 5 633,0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 1

56,33

5

281,65

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 1

56,33

 1

281,65

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 0,5

56,33

 4

 25

2 816,5

7. Інші адміністративні процедури: процедура отримання та погодження дозволів

16

56,33

25

22 532,0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

32 248,93

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

161 244,65

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

554 026,0

2 770 130,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6 910,75

21 988,75  

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 560 936,75

2 792 118,75

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

32 248,93

161 244,65

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

593 185,68

2 953 363,4

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Пом'якшувальних заходів щодо запропонованого регулювання не впроваджується.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань