КАРТКА ДОКУМЕНТА

Проект рішення Іллічівської міської ради "Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради"

Тип документу

Регуляторні акти

Ідентифікаційний номер

A5FFD15B-233B-4095-884D-4254D69D4482

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління архітектури та містобудування

Відповідальна особа

С.Е. Протопопов

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Інфраструктура .

Перше оприлюднення

16.08.2016

10:59

Останні зміни

18.10.2016

13:58

Дата прийняття

08.04.2014

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

Для спрощення і прискорення процедури оформлення документів на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою, керуючись статтями 7, 140, 143, 144 Конституції України, статтями 1-5, 9, 15 Цивільного кодексу України, статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, на виконання частини четвертоїстатті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244,

 

Іллічівська міська рада вирішила:

 

1. Затвердити Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради (додаток 1).

2. Уповноважити начальника управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради, головного архітектора міста на погодження схеми благоустрою та видачу Паспорту привязки пересувної тимчасової споруди.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Биченка С.Я.

 

Міський голова                                                                  В.Я. Хмельнюк

 

 

Додаток 1 до рішення

Іллічівської міської

ради від _______________ № _______

 

Порядок

розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення пересувних тимчасових споруд (далі ТС) для провадження підприємницької діяльності  на території   Іллічівської міської ради.

Пересувні Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності розміщуються у відповідності до Земельного кодексу України, Податкового Кодексу України, Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  21.10.2011 року№244"Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності",інших нормативних актів та до цього Порядку.

1.2. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

-  на землях із особливим режимом використання;

- під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів, на строк проведення таких заходів, розміщення яких здійснюється у відповідності до розпоряджень Іллічівського міського голови.                                          

1.3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності площею від 4 кв.м до     8 кв.м;

літній майданчик -  місце виносної торгівлі площею до 30 кв.м з елементами благоустрою, розміщене в безпосередній близькості біля стаціонарних та вбудовано-прибудованих будівель і споруд торговельного призначення (ресторани, бари, кафе, закусочні, буфети);

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі Паспорта прив'язки ТС;

комплексна схема розміщення пересувних ТС - схема розміщення пересувних ТС на території Іллічівської міської ради або її частині, затверджена рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради;

Паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення пересувної ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500 та схему благоустрою прилеглої території;

місце, що перебуває у комунальній власності, під розташування ТС –площадка, поверхня земельної ділянки,на якій розміщується ТС відповідно до Паспорту прив’язки;

оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності – документ, на підставі якого проводиться оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності,для розміщення пересувних ТС;

сезонна торгівля – мережа роздрібної торгівлі, яка відкрита для обслуговування населення на певний сезон року: літньо-осінній  – з 1 травня до 1 листопада; зимово-весняний  – з 1 листопада до 1 травня.

1.4. Комплексна схема розміщення пересувних ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС з загальною нумерацією, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

1.5. Комплексна схема розміщення пересувних ТС та архітип ТС розробляються за рішенням міської ради архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, надається на розгляд депутатській комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою і затверджуєтьсярішенням виконавчого комітетуІллічівської міської ради. Розроблення комплексної схеми розміщення пересувних ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.6. Внесення змін до комплексної схеми розміщення пересувних ТС здійснюєтьсяза пропозицією управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради та затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.7. Холодильне та інше обладнання, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, розміщується в межах площі ТС відповідно до Паспорту прив’язки.

1.8.Розміщення пересувних ТС на території ринку, як торговельного об'єкту, здійснюється за згодою користувача ринку,визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, з видачею власнику ТС Паспорту прив’язки ТС.

1.9. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний Паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.10. При розміщенні пересувних ТС враховуються усі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

1.11.Користування  місцем для розміщення торговельної споруди є платним.

 

II. Порядок отримання Паспорта прив'язки пересувної ТС

2.1. Підставою для розміщення пересувної ТС є Паспорт прив'язки ТС (додаток 1).

2.2. Замовник, який має намір встановити пересувну ТС, звертається до виконавчого комітету Іллічівської міської ради із відповідною заявою про можливість розміщення пересувної ТС (із зазначенням місця, розмірів, конфігураціїта порядкового номеру ТС відповідно до комплексної схеми) та оформлення Паспорту прив’язки.Заяви від замовників приймаються з 1 квітня по 30 квітня на літньо-осінній сезон торгівлі та з 1 жовтня по 31 жовтня на зимово-весняний сезон торгівлі.

2.3. До заяви додаються:

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація);

- асортиментний перелік товару, що планується до реалізації.

Цей перелік документів для встановлення пересувних ТС на об’єктах благоустрою міської ради, не переданих в користування іншим особам, є вичерпним.

Для встановлення пересувних ТС на об’єктах благоустрою, які перебувають у користуванні (власності) осіб, не підпорядкованих Іллічівській міській раді, її виконавчим органам та комунальним підприємствам, замовником додатково надається попередня згода (договір) з власником або користувачем такого об’єкту.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення пересувних ТС, будівельним нормам визначає управління архітектури та містобудування Іллічівської міської радипротягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення пересувних ТС і будівельним нормам, замовник повідомляється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради письмово або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.5.1.  У   процесі надання повідомлень про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС забороняється  проведення тендерів (конкурсів).

2.5.2.Якщо протягом десяти календарних днів з дати надання замовнику повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення пересувних ТС, замовник не подав необхідні документи для оформлення Паспортуприв'язки, пріоритетне  право на розміщення ТС скасовується.Про скасування пріоритетного  правазамовник повідомляється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради письмово.

2.6. Паспорт прив'язки ТС оформлюється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня надання квитанції про сплату за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності.

2.7. Для підготовки Паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.8.Паспорт прив'язки ТС оформлюється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку.

2.9. Паспорт прив'язки включає:

- копію схеми розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- архітиппересувної ТС у масштабі 1 : 50 (додаток 2до Порядку);

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація);

- копію квитанції про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення тимчасових споруд, що перебуває в комунальній власності;

- асортиментний перелік товару, що планується до реалізації, узгоджений з управлінням економічного розвитку і торгівлі Іллічівської міської ради.

Цей перелік документів є вичерпним.

2.10. Паспорт прив'язки підписується керівником (заступником керівника) управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

2.11. При оформлені Паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.

2.12.Паспорт прив'язки пересувної ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.9 цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.9 цього Порядку.

Ненадання Паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.13.Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.14.Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав.

2.15. Паспорт прив'язки оформлюється строком на один сезон.

2.16. Продовження строку дії Паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у Паспорті прив'язки управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради при наявності квитанції про сплату за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, на наступний сезон.

2.17. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, Паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього Паспорта прив'язки або на новий строк.

2.18.Встановленняпересувних ТС здійснюється відповідно до Паспорта прив'язки.

2.19.Відхилення від Паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.20.У разі розміщенняпересувної ТС на грунтовому покритті, передбачається улаштування твердого покриття під ТС силами замовника (користувача)  за його рахунок.

2.21. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

2.22.Після розміщення ТС замовник подає до управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради письмовеповідомлення за формою, наведеною у додатку 3до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги Паспорта прив'язки.

2.23. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - в управлінні архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

2.24.Дія Паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

2.25.Дія Паспорта прив'язки пересувної ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог Паспорта прив'язки при її встановленні.

- невстановлення ТС протягом 1 місяця з дати отримання Паспорта прив'язки;

2.26.Підставами для відновлення дії Паспорта прив'язки пересувної ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.27. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки або самовільного встановлення пересувної ТС така ТС підлягає демонтажу.

2.28. Власники (користувачі) пересувних ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.29. Режим роботи пересувної ТС та асортиментний перелік товару, що реалізується встановлюється суб'єктом господарювання та узгоджується управлінням економічного розвитку і торгівлі Іллічівської міської ради відповідно до законодавства.

2.30. На пересувній ТС в обов’язковому порядку розміщується інформаційна картка (додаток 4) з даними  про:

-  її власника (користувача);

-  назву продукції та/або послуг, які надаються;

-  адресу розміщення ТС;

-  термін розміщення ТС.

2.31.Розміщення пересувних ТС самовільно забороняється.

 

3. Порядок оплати за тимчасове користування місцем для розміщення ТС

3.1. Плата за тимчасове користування місцем для розміщення пересувних тимчасових споруд здійснюється за весь сезон, згідно з квитанцією про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення тимчасових споруд, що перебуває в комунальній власності,та зараховується до місцевого бюджету.

3.2. Розмір оплати за тимчасове  користування місцем  для розміщення пересувних ТС складаєдванадцятиразовий розмір земельного податкуза використання земельної ділянки під площею пересувної ТС та затверджується рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради на поточний сезон (додаток 5до Порядку).

 

4. Заключні положення

4.1.Контроль за видачею та реєстрацією Паспорту прив'язки пересувних ТС здійснює управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

         4.2.  Контроль за розміщенням пересувних ТС згідно з затвердженою комплексною схемою здійснюють управління архітектури та містобудування та управління економічного розвитку і торгівлі Іллічівської міської ради.

4.3. ТС встановлені, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, вважаються самовільно встановленими.

4.4.У випадку самовільного встановлення, розміщення пересувних ТС, управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради видає припис, яким зобов’язує власника (користувача) демонтувати даний об’єкт протягом доби.

4.5.У випадку невиконання власником об’єкта припису,пересувна ТС підлягає демонтажу.За результатами демонтажу складається акт. Акт підписується представниками управління архітектури та містобудування, управління економічного розвитку і торгівлі та власником (користувачем) пересувної ТС.

4.6.Зміни і доповнення до цього Порядку вносяться рішенням сесії Іллічівської міської ради, відповідно до її регламенту.

 

Секретар ради                                                                  О.Р. Боровська

Звіти по регуляторних актах

Звіт про відстеження регуляторного акту – рішення Іллічівської міської ради від 08.04.2014 року № 488-VI «Про затвердження Порядку розміщення пересувних споруд для впровадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради» - вiд 20.03.2014

Звіти про повторне відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про відстеження регуляторного акту "Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради" - вiд 31.10.2016

Звіти про перiодичне відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про періодичне відстеження регуляторного акту рішення Чорноморської міської ради від 08.04.2014 року № 488-VI «Про Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Чорноморської міської ради» - вiд 31.10.2019

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення Іллічівської міської ради "Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради" - вiд 02.03.2014

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань