ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ СВОЇХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ПРАВА

2218481.jpg

Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються підготовки та проведення виборів Президента України, можуть бути оскаржені до відповідної виборчої комісії в передбаченому Законом порядку або до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (статті 92, 93 Закону). Відповідно до статті 91 Закону виборець у разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, може звернутись зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках. Суб’єкти звернення зі скаргами можуть з урахуванням вимог Закону оскаржити до відповідної виборчої комісії (частина перша статті 92, частина перша статті 93 Закону):

1) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів;

2) дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб;

3) дії політичних партій – суб’єктів виборчого процесу. 

Виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються (частина третя статті 273, статті 275 – 277 Кодексу адміністративного судочинства України, частина перша статті 99 Закону): 

1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії;

2) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб;

3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

4) рішення політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, рішення чи дії інших об’єднань громадян, їх посадових осіб чи повноважних представників, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;

5) дії чи бездіяльність офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, політичних партій, громадських організацій, що порушують законодавство про вибори Президента України. 

До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються (частини перша, друга статті 273, статті 276, 277 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четверта, шоста статті 93 Закону): 

1) рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, члена такої комісії; 

2) дії кандидата на пост Президента України;

3) дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі;

4) дії політичних партії – суб’єкта виборчого процесу. 

До окружної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються (частина перша статті 92, частини перша, п’ята статті 93 Закону):

1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена – до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію;

2) дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі (крім порушень, що мали місце під час голосування) – до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу.

До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, які мали місце під час голосування, допущені довіреною особою кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі.

Строки оскарження рішень, дій або бездіяльності, що стосуються виборів Президента України, встановлено статтею 94 Закону. Вимоги до форми та змісту скарги, що подається до виборчої комісії, визначено статтею 95 Закону. Порядок і строки розгляду скарг виборчими комісіями врегульовано Центральною виборчою комісією з урахування вимог статей 91 – 96 Закону.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань