Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 15.01.2016

1.1. Найменування Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ  03363789

1.3. Місцезнаходження  вул. Олександрійська, 2б, м.Іллічівськ, Одеська обл., 68002.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Мельниченко Оксана Миколаївна, провідний інженер технагляду КП «МУЖКГ», Одеська обл.,                            м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 2б Телефон: (04868) 5-13-08, Тел./факс: (04868) 60555, Е-mail: oksana_sun@ukr.net

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради.

2.2. Код за ЄДРПОУ 03363789 .

2.3. Місцезнаходження вул. Олександрійська, 2б, м.Іллічівськ, Одеська обл., 68002.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів Відділ комунального господарства і благоустрою Іллічівської міської ради, 33647570.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі код 38.11.2 - збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (вивіз сміття)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг лот 1 - Вивіз твердих побутових відходів житлових будинків – 101 717,9 м3. ; лот 2 - Вивіз великогабаритних відходів житлових будинків – 10 163,5 м3. ; лот 3 - Вивіз твердих побутових відходів РБД КП «МУЖКГ» – 158,4 м3; Вивіз твердих побутових відходів банно-прального комбінату– 158,4 м3.; лот 4 - Вивіз твердих побутових відходів кладовищ – 1294 м3.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

 Лот №1:

 - м. Іллічівськ, житлові будинки, які знаходяться на балансі КП «МУЖКГ», згідно Додатку№3 ДКТ

Лот №2:

- м. Іллічівськ, житлові будинки, які знаходяться на балансі КП «МУЖКГ», згідно Додатку№3 ДКТ

Лот №3:

- Ремонтно-будівельна дільниця КП «МУЖКГ», яка знаходиться на балансі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 3

- Банно-пральний комбінат, який знаходиться на балансі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 2-Б

Лот №4:

 - Міський пляж, який знаходиться на балансі КП «МУЖКГ»

- Кладовища, які знаходяться на балансі КП «МУЖКГ»

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2016 року (з 01.01.2016 по 31.12.2016).

4. Процедура закупівлі відкриті торгі

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.www.ilyichevsk-rada.gov.ua.

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23.09.2015, №201629, ВДЗ №342(23.09.2015).

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 06.11.2015, №224448, ВДЗ №373(06.11.2015)

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.12.2015, №239623, ВДЗ №393(04.12.2015)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

- Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто.

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) код ЄДРПОУ 20950844/20002166

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто», код ЄДРПОУ 32416569/1515534501371

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 17, тел. 728 38 81;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто», м. Одеса, вул. Коблівська,  тел. 066 339 12 90.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 22.10.2015р. 09.00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 22.10.2015р. 10.00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

лот 1 - Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) - 4778706,90  грн.  (з ПДВ)

лот 2 - Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) - 1219620  грн.  (з ПДВ)

лот 3 - Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) - 14883,26  грн.  (з ПДВ)

лот 4 - Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) - 110778,84  грн.  (з ПДВ)

лот 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто - 4906871,49 грн. (з ПДВ)

лот 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто - 1234255,44 грн. (з ПДВ)

лот 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто - 15282,43 грн. (з ПДВ)

лот 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто - 113749,92 грн. (з ПДВ)

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

По лот №1

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

_4 778 706,90  грн.  (з ПДВ) чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот шість грн., 90 коп. ;
      (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

4 906 871,49 грн. (з ПДВ) чотири мільйони дев’ятсот шість тисяч вісімсот сімдесят одна грн., 49 коп.;
      (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

4 778 706,90  грн.  (з ПДВ) чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот шість грн., 90 коп.  ;
      (цифрами і словами)

По лот №2

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

_1 219 620  грн.  (з ПДВ) один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч шістсот двадцять грн.;
      (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

1 234 255,44 грн. (з ПДВ) один мільйон двісті тридцять чотири тисячі двісті п’ятдесят п’ять грн., 44 коп.;
      (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

1 219 620  грн.  (з ПДВ) один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч шістсот двадцять грн.
      (цифрами і словами)

По лот №3

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

_14 883,26  грн.  (з ПДВ) чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят три грн, 26 коп.;
      (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

15 282,43 грн. (з ПДВ) п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дві грн., 26 коп.;
      (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

14 883,26  грн.  (з ПДВ) чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят три грн, 26 коп.
      (цифрами і словами)

По лот №4

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

_110 778,84  грн.  (з ПДВ) сто десять тисяч сімсот сімдесят вісім грн., 84 коп.;
      (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

113 749,92 грн. (з ПДВ) сто тринадцять тисяч сімсот сорок дев’ять грн., 92 коп..;
      (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

110 778,84  грн.  (з ПДВ) сто десять тисяч сімсот сімдесят вісім грн., 84 коп.
      (цифрами і словами)

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 03.11.2015.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові  -            Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю)

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 20950844/20002166

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 17, тел. 728 38 81

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю

лот 1 - 30.11.2015р. 4778706,90  грн.  (з ПДВ)

лот 2 - 30.11.2015р. 1219620  грн.  (з ПДВ)

лот 3 - 30.11.2015р. 14883,26  грн.  (з ПДВ)

лот 4 - 30.11.2015р. 110778,84  грн.  (з ПДВ)

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Підстави.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

- Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто.

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Телерадіокомпанія «ТВ-Серрус» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьтрансавто.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені

статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Заступник  голови  комітету з конкурсних торгів,

головний інженер  КП «МУЖКГ»                               в відпустці             В.В. Шевченко

 

Член комітету з конкурсних торгів,

головний бухгалтер КП «МУЖКГ»                                                             О.В. Кочура

 

Член комітету з конкурсних торгів, ,

начальник юридичного відділу КП «МУЖКГ»                                         О.В. Вовкович

 

Член комітету з конкурсних торгів,;

начальник ПЕВ КП «МУЖКГ»                                                                   С.А. Кузик

 

Член комітету з конкурсних торгів,

економіст КП «МУЖКГ»                              на лікарняному                   Л.С. Дєрюгіна

 

Голова  комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника  КП «МУЖКГ»                                                      О.І. Борисенко

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ,

інженер технагляду КП «МУЖКГ»                                                       О. М. Мельниченко

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань