Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №5 від 15.01.2016

1. Замовник.

1.1. Найменування  Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ 03363789.

1.3. Місцезнаходження вул. Олександрійська, 2б, м.Іллічівськ, Одеська обл., 68002.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника КП «МУЖКГ» Борисенко Оксана Іванівна, вул.Олександрійська, 2б, м.Іллічівськ, Одеська обл., 68002, тел./факс 04868 43457, oksana_sun@ukr.net.

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради.

2.2. Код за ЄДРПОУ 03363789 .

2.3. Місцезнаходження вул. Олександрійська, 2б, м.Іллічівськ, Одеська обл., 68002.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів Відділ комунального господарства і благоустрою Іллічівської міської ради, 33647570.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Лот№2 - Олива 5W50 (бензиновий двигун) або еквівалент - 10 л, Олива напівсинтетична 10W40 (бензиновий двигун) або еквівалент – 150 л, Олива напівсинтетична 10W40 (дизельний двигун) або еквівалент – 300 л., Олива мінеральна 15W40 (дизельний двигун) або еквівалент– 300 л., Олива мінеральна 15W40 (бензиновий двигун) або еквівалент– 100 л., Олива гідравлічна HLP 46 або еквівалент– 200 л., Олива дизельна М-10 ДМ або еквівалент – 200 л., Олива трансмісійна GL - 4 85W-90 або еквівалент – 70 л., Олива двотактна (синтетична) або еквівалент – 170 л., Олива DEXRON-III (синтетична) або еквівалент – 5 л., Змазка універсальна S2A (синя) або еквівалент – 100 кг.)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг Лот№2 - Олива 5W50 (бензиновий двигун) або еквівалент - 10 л, Олива напівсинтетична 10W40 (бензиновий двигун) або еквівалент – 150 л, Олива напівсинтетична 10W40 (дизельний двигун) або еквівалент – 300 л., Олива мінеральна 15W40 (дизельний двигун) або еквівалент– 300 л., Олива мінеральна 15W40 (бензиновий двигун) або еквівалент– 100 л., Олива гідравлічна HLP 46 або еквівалент– 200 л., Олива дизельна М-10 ДМ або еквівалент – 200 л., Олива трансмісійна GL - 4 85W-90 або еквівалент – 70 л., Олива двотактна (синтетична) або еквівалент – 170 л., Олива DEXRON-III (синтетична) або еквівалент – 5 л., Змазка універсальна S2A (синя) або еквівалент – 100 кг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послугЛот№2 - Постачання за рахунок Учасника за адресою: м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 3 або Замовником по мірі використання мастильних матеріалів, на пунктах продажу, які розташовані на території або неподалік Іллічівської територіальної громади або в м. Одеса

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послугпротягом 2016 року.

4. Процедура закупівлі відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.www.ilyichevsk-rada.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №233068, “ВДЗ” №385(24.11.2015) від 24.11.2015р.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №011974, ВДЗ №11(19.01.2016) від 19.01.2016

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 3.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-СМ»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК»;

- Товариство з обмеженою відповідальність «Промислові мастила-Центр».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-СМ»,  ЄДРПОУ 32271610/200130629;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК», ЄДРПОУ 33787945/12452;

- Товариство з обмеженою відповідальність «Промислові мастила-Центр», ЄДРПОУ 38257222/200076782.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-СМ»,  Одеська область, Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Пастера, 29-Б, 0482308970, 0674811347;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК», м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, оф.416, 04080, тел. 044 4177430, 097 9050373;

- Товариство з обмеженою відповідальність «Промислові мастила-Центр», Юридична і фактична адреса: 07300, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69-Б, тел. 044 4923086.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 05.01.2016р. 09.00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час)05.01.2016р. 10.00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-СМ» - 145 087,80 грн. з ПДВ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК» - 204 674,64 грн. з ПДВ;

- Товариство з обмеженою відповідальність «Промислові мастила-Центр» -95 003,64 грн. з ПДВ .

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-СМ»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК»;

 відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі -  Закон), з наступних підстав:

 - Пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам Документації конкурсних торгів

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

__________________ ;
      (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

__________________ ;
      (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

__________________ ;
      (цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися відмінені

12.1. Дата прийняття рішення 15.01.2016 р.

12.2. Підстави за Лотом №2 згідно п.1 статті 29  Закону  торги відмінено, тому що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені

статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник  голови  комітету з конкурсних торгів,

головний інженер  КП «МУЖКГ»                        у відпустці                  В.В. Шевченко

 

Член комітету з конкурсних торгів,

головний бухгалтер КП «МУЖКГ»                                                             О.В. Кочура

 

Член комітету з конкурсних торгів, ,

начальник юридичного відділу КП «МУЖКГ»                                         О.В. Вовкович

 

Член комітету з конкурсних торгів,;

начальник ПЕВ КП «МУЖКГ»                                                                              С.А. Кузик

 

Член комітету з конкурсних торгів,

економіст КП «МУЖКГ»                                на лікарняному                 Л.С. Дєрюгіна

 

Голова  комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника  КП «МУЖКГ»                                                      О.І. Борисенко

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ,

інженер технагляду КП «МУЖКГ»                                                       О. М. Мельниченко

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань