Структура, принципи формування і розмір винагород керівника

  Структура, принципи формування і розмір винагород керівника

  ПОЛОЖЕННЯ

  про преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, засновником  яких є Чорноморська міська рада

  Одеського району Одеської області

   

  1. Загальні положення

   

  1.1. Положення про преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, засновником яких є Чорноморська міська радаОдеського районуОдеської області (далі - Положення), розроблено з метою посилення мотиваціїкерівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, засновниками яких є Чорноморська міська радаОдеського районуОдеської області, а саме директора комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської радиОдеського районуОдеської області та директора комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області.

   

  Положення передбачає умовита розмірипреміювання керівників комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської радиОдеського районуОдеської області та комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської радиОдеського району Одеської області.

   

  1.2. Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (Із змінами) та укладених контрактів з керівниками комунальних некомерційних  підприємств, що перебувають у комунальній власності Чорноморської міської територіальної громадиОдеського районуОдеської області.

   

  2. Умови та розміри преміювання за підсумками роботи

   

  2.1. Преміювання директора комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області та директора комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області (далі - керівники КНП) здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат роботи за підсумками звітного періоду.

   

  2.2. Звітними періодами для преміювання керівників КНП є квартал та рік.

   

  2.3. Преміювання керівників КНП здійснюється у межах фонду оплати праці, передбаченого у фінансових планах комунальних некомерційних підприємств.

   

  2.4. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у звітному періоді. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання тощо премія не нараховується.

   

  2.5. Премія керівникам КНП нараховується при дотриманні основних умов преміювання.

  Основними умовами преміювання керівників КНП є:

  - виконання фінансово-економічних показників діяльності підприємства;

  - своєчасне та якісне виконання умов контракту;

  - своєчасне подання на затвердження фінансового плану підприємства;

  - ефективне використання комунального майна;

  - відсутність заборгованості із виплати заробітної плати;

  - недопущення нещасних випадків з вини підприємства;

  - забезпечення своєчасного внесення платежів до бюджету;

  - відсутність заборгованості з комунальних та інших платежів;

  - відсутність дисциплінарного стягнення за звітний період;

  - відсутність обґрунтованихскарг щодо якості надання послуг підприємством.

   

  2.6. Розмір премії окремого керівника КНП за відповідний квартал не може перевищувати трьох посадових окладів керівника підприємства без підвищень та окремо за рік - одного посадового окладу керівника підприємства без підвищень.

   

  3. Порядок нарахування та виплати премії

   

  3.1. Преміювання керівників КНП здійснюється за результатами розгляду інформації керівника відповідного комунального некомерційного підприємства галузі охорони здоров’я, засновником  яких є Чорноморська міська рада Одеського районуОдеської області, за підсумками роботи за квартал на підставі розпорядження Чорноморського міського голови у разі дотримання керівниками КНП умов преміювання.

   

  3.2. Керівник відповідного КНП з 1-го по 15-те число місяця наступного за звітним кварталом подає відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області інформацію про виконання основних фінансово-господарських показників підприємства згідно п. 2.5 даного Положення.

  Разом з інформацією керівник відповідного КНП подає пояснення щодо дотримання (або недотримання) усіх умов преміювання.

   

  3.3. Інформація керівника відповідного КНП погоджується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області, який координує та контролює роботу комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я.

   

  3.4. На підставі погодженої інформації про виконання основних фінансово-господарських показників підприємства та аналізу усіх умов преміювання, відділом охорони здоров'я Чорноморської міської радиОдеського району Одеської області готується проєкт розпорядження Чорноморського міського голови на преміювання керівників КНП за погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської радиОдеського району Одеської області, який координує та контролює роботу комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я.

   

  3.5. У разі неподання або несвоєчасного подання інформації, визначеної в п. 3.2. даного Положення премія керівнику комунального некомерційного підприємства за підсумками роботи за квартал  та рік не встановлюється та не виплачується.

   

  3.6. Розмір премії керівників комунальних некомерційних підприємств може бути зменшено у таких випадках та розмірах у разі наявності:

  - заборгованості з виплати заробітної плати працівникам до 2 місяців – на 20 відсотків від загального розміру премії;

  - рівень виконавської дисципліни з розгляду звернень громадян, що надходять до комунальних некомерційних підприємств, відділу охорони здоров’я Чорноморської міської радиОдеського районуОдеської області, Чорноморського міського голови та його заступника в частині розгляду запитів на інформацію, щодо виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, доручень Прем’єр-Міністра України, щодо розгляду звернень підприємств, установ, організацій з питань, що належить до сфери діяльності комунальних некомерційних підприємств нижчого 99 відсотків – на 20 відсотків від загального розміру премії;

  - простроченої кредиторської та/або дебіторської заборгованості – на 20 відсотків від загального розміру премії;

  - у разі неналежного виконання рішень Чорноморської міської радиОдеського району Одеської області, її виконавчого комітету, розпоряджень та окремих доручень Чорноморського міського голови, його заступників – на 20 відсотків від загального розміру премії;

  - інших підстав, передбачених законодавством та контрактом з керівником комунального некомерційного підприємства – на 20 відсотків від загального розміру премії за кожний випадок окремо.

  3.7. У разі наявності всіх випадків, визначених у п. 3.6 премія керівнику КНП не нараховується та не виплачується.

   

   

  4. Інші причини, умови та порядок преміювання

   

  4.1. Преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств за виконання особово важливої роботи, з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свят, або з інших підстав, здійснюється на підставі розпорядження Чорноморського міського голови.

  Розмір премії в кожному окремому випадку становить один посадовий оклад відповідного керівника КНП.

   

  4.2. Проєкт розпорядження Чорноморського міського голови на преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств зпричин зазначених в п. 4.1. готує відділ охорони здоров’я Чорноморської міської радиОдеського району Одеської області на підставі подання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського районуОдеської області, який координує та контролює роботу комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я.

   

  Керуюча справами                                                       Наталя КУШНІРЕНКО

   

   

   

  Додаток 1

  до Положення

  ПОГОДЖЕНО

  __________________

  (підпис та ПІП заступника міського голови)

  "____"_______________ 20___р.

   

  Звіт про основні фінансові показники підприємства

  ______________________________________

  (назва комунального некомерційного підприємства)

  за _______________20___ р.

  (квартал, рік)

  № п/п

  Найменування показників

  Планові показники (тис. грн.)

  Виконано за звітний квартал (тис. грн.)

  Аналогічний квартал минулого року (тис. грн.)

  1

  Дохід

   

   

   

   

  в тому числі

   

   

   

   

   за коштами НСЗУ

   

   

   

   

   за коштами  бюджету Чорноморської міської територіальної громади

   

   

   

   

  За власними коштами підприємства

   

   

   

  2

  Витрати

   

   

   

  3

  Заборгованість із заробітної плати

   

   

   

   

  (період, з якого виникла заборгованість)

   

   

   

  4

  Заборгованість із виплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів

   

   

   

   

  (період, з якого виникла заборгованість)

   

   

   

  5

  Дебіторська заборгованість,

  у т. ч.:

  поточна

  прострочена

   

   

   

  6

  Кредиторська заборгованість,

  у т. ч.:

  поточна

  прострочена

   

   

   

  8

  Обсяг робіт із технічного розвитку

   

   

   

   

  в тому числі

   

   

   

   

  придбання нового медичного обладнання

   

   

   

   

  капітальний ремонт, реконструкція

   

   

   

   

  Керівник                                                _______________________       ПІБ

                                                                                                   (підпис)

  Головний бухгалтер                              _______________________       ПІБ

                                                                                                   (підпис)

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань