Надання послуг (робіт) в галузі містобудування, архітектури та будівництва щодо виконання проектної документації на нове будівництво, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх ком

архітектура-містобудування.jpg

Відповідно до ЗУ  «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI, Наказу Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» Чорноморської міської ради надає послуги (роботи) в галузі містобудування, архітектури та будівництва щодо виконання проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин.

Проектна документація розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил що затверджується Замовником.

Замовник будівництва - Фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку для забудови чи володіє на законних підставах об'єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи.

Передпроектні роботи - роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:

- розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи) для вирішення питання будівництва з органами місцевої влади;

- розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розташування, необхідної території та умов будівництва);

 - опрацювання технологічної та інженерної характеристик об'єкта;

- складання завдання на інженерні вишукування;

- обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;

 - інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.

Експертиза проектів будівництва - Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва.

Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.

Відповідно до Постанови КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 У Порядку під терміном “проект будівництва” слід розуміти проектну документацію на будівництво об’єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» Чорноморської міської ради покладає обов’язкове супроводження щодо проходження експертизи проектів будівництва та отримання позитивного висновку.

Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Проектні роботи - роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво.

Нове будівництво - будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об'єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об'єктів незавершеного будівництва.

Реконструкція - перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.

Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

Капітальний Ремонт - сукупність робіт на об'єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

-заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

-засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

-ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

-проект будівництва (за наявності);

-засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Для вашої зручності за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом уважно ознайомившись з критеріями вимог норм ДБН, якщо Ви досвідчена особа та володієте навичками креслення зі шкільного курсу ви можете на нашому порталі випробувати функцію «e-Архітектор» де самостійно розробити «ескізні наміри забудови» та надати нашим фахівцям на модерацію.

Після чого за електронним підписом і особистою печаткою досвідченого сертифікованого Архітектора-консультанта Ви зможете роздрукувати самостійно графічні матеріали для подальшої подачі документів до уповноважених органів містобудування та архітектури щодо отримання Будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Для чого потрібен проект.

Одні з найперших питань, які виникають після прийняття рішення розпочати будівництво, ремонт чи реконструкцію – «Чи потрібна проектна документація, який її склад, що це взагалі таке і чи можна на ній заощадити? Чи потрібні взагалі проектанти, чи достатньо знайти досвідчених будівельників?..»

Розглянемо  аспекти на прикладі будівництва заміського будинку:

 1. Будинок має бути зручним, функціональним і, звісно ж, красивим. Засади цього закладаються в розділі АР (архітектурні рішення).
 2. Внутрішній простір будинку має враховувати естетичні смаки господаря, відображати його внутрішній світ. Ці задачі має вирішити архітектор.
 3. Всі вузли та конструкції будинку мають бути стійкими та безпечними. Спільно з інженером конструктором вирішується конструктивні рішення будинку у цілому.
 4. Будинок потрібно розмістити на ділянці з урахуванням чинних норм в галузі містобудування та архітектури та зробити благоустрій прилеглої території.
 5. Жоден сучасний будинок не обійдеться без інженерного забезпечення: водопостачання та каналізація (розділ ВК); опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (розділ ОВ); електрифікація (розділ ЕО).

Це тільки стислий перелік розділів робочого проекту для будівництва.

Більш докладно основні вимоги до складу та оформлення проектної документації викладені в ДБН.

Але навіть при такому скороченому об’ємі проекту стає зрозумілим, що над одним проектом працює велика кількість спеціалістів.

Звичайно, для досягнення задовільного результату цю роботу необхідно координувати.

Цим займається головний архітектор проекту (на промислових об’єктах цю роль виконує головний інженер проекту).

Введення стадійності в розробці проектної документації дозволяє уникнути плутанини та накладок при веденні робіт, де кожна стадія підлягає погодженню та детальному вивченню. Таким чином, робота над проектом ведеться поетапно від загальних питань до деталей.

Подібний підхід дозволяє звести кількість помилок до мінімуму і дозволяє врахувати всі необхідні нюанси при веденні проектних робіт, що напряму впливає на якість будівництва об’єкта.

Перша стадія – це концепція. Вона дає загальне уявлення про архітектурно-композиційне та планувальне рішення будівлі, яку планується збудувати.

Друга стадія – це ескізний проект. Ескізний проект призначений для більш детальнішого розгляду та оцінки архітектурно-планувальних і конструктивних рішень, питань інженерного обладнання та організації будівництва, його кошторисної вартості та основних техніко-економічних показників.

Третя стадія – це робоча документація. Повністю характеризує намічену до будівництва будівлю, вміщає в собі всю необхідну інформацію для проведення будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, комплектації об’єкта обладнанням, меблями та аксесуарами.

Всі проектні рішення повинні відповідати діючому законодавству України.

Нащо проходити всі ці стадії проектування, адже можна обмежитися лише концепцією чи ескізом?

Справа в тому, що при індивідуальному будівництві не існує стандартних рішень і в кожному окремому випадку архітектор повинен запропонувати саме те рішення, котре підходить саме тут і зараз.

Це можливо лише при детальній проробці проекту, тому ескізних креслень для будівельника явно не достатньо. На практиці вихід на будівництво з ескізним проектом призводить до народної творчості будівельників та повне нерозуміння замовником сутності процесів, що відбуваються. Але при цьому необхідно розуміти, що задача будівельника втілювати у життя те, що зображено на кресленнях, а не вирішувати вузли та конструкції «по місцю».

В результаті вартість та строки проведення будівельних робіт значно зростають, а якість незмінно падає. А якщо додати бажання заощадити не тільки на проектній документації, але й на будівельниках, що автоматично відобразиться на зниженні кваліфікації останніх, то результат будівництва уявляється взагалі досить сумним. На жаль прикладів такого підходу до справи в наш час дуже багато.

В будівництві, як і в будь-якій іншій справі, принцип «сім раз відмір, один раз відріж» дуже виправданий. Особливо це стає очевидним, якщо прийняти до уваги вартість проведення будівельних робіт.

В довершення, наголошуємо на тому, що вартість повного комплекту проектної документації складає 3-7% від вартості будівництва, в той час, як помилки при організації будівельного процесу, та перевитрата матеріалів можуть збільшити Ваші витрати удвічі.

Проект потрібен для грамотного втілення в життя Ваших задумів та побажань в сфері архітектури та будівництва та уникнути штрафних санкцій передбачених ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР.

 
Отже на підставі вищевикладеного КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» Чорноморської міської ради пропонує комплексний підхід у  проектуванні об’єктів за класами наслідків (відповідальності) СС1, СС2:

1) адміністративні споруди, офіси;

2) будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання; 3) багатоквартирні житлові будинки, індивідуальні житлові, садові, дачні будинки;

4) готелі, будинки сімейного відпочинку в рекреаційних зонах населених пунктів;

5) підприємства громадського харчування;

6) магазини, торговельні комплекси, ринки,  підприємства соціально-побутового обслуговування населення.

7) СТО, ПТО, Мийки самообслуговування, модульні АГЗП.

8) Тимчасові споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності – торгівельні павільйони до 30м2, кіоски, побутові приміщення модульного типу і т.і.

9) Будівлі промислового, складського, виробничого, сільськогосподарського призначення

10) Благоустрій територій -Дизайн ЕКСТЕРЬЄРІВ

11) Реконструкція будівель і споруд (влаштування вхідних груп з переведенням функціонального призначення приміщень для бізнес проектів) та іншого призначення.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» виконує наступні роботи:

 • Топо-геодезичні роботи;
 • Проектні та перед проектні роботи;
 • Розробка генеральних планів земельних ділянок для відведення їх в користування:
 • Технічні обстеження самочинно збудованих об’єктів для оформлення права власності чи переведення з садового в дачний будинок;
 • Виготовлення викопіювань з топографогеодезичних зйомок М1:500 та М 1:2000

Фахівцями КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» Чорноморської міської ради буде розроблено весь необхідний пакет документів для подачі до уповноважених органів архітектури та містобудування, контролюючих органів ДАБІ для отримання дозволу на будівництво, будівельного паспорту, до початку будівельних робіт.

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань