Принципи формування і розмір винагороди керівника

  Принципи формування і розмір винагороди керівника

  За виконання обов'язків, передбачених, цим контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з встановлених:

  а) Посадового окладу згідно із штатним розписом і фактично відпрацьованого часу.

  Розмір посадового окладу керівника  комунального підприємства:

  • у разі, якщо комунальне підприємство виступає членом  організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, тобто, на  яких   поширюються  норми Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки (Угода), залежить від  середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеного у  штатному розписі  підприємства,  згідно з додатком  № 5 «Показники для  визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, що перебуває у комунальній  власності  Чорноморської  територіальної  громади»  до цього Порядку  і  розраховується  за  наступною формулою:  ПМ x 1,2 x «Х» x «Х1» х «К», де:

  ПМ - прожитковий  мінімум для працездатних осіб,  визначений  законодавством України;

  1,2  -  коефіцієнт до розміру прожиткового мінімуму для  працівника 1 розряду;

  «Х» - міжрозрядний тарифний коефіцієнт робітника основної професії , згідно із штатним розписом підприємства;

  «Х1» - галузевий коефіцієнт (в залежності від профілю комунального підприємства  за  основним   видом  діяльності);

  «К»  - коефіцієнт кратності,  визначений згідно з  додатком 5 до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 25.02.2016 року   № 81   «Про  затвердження Порядку  укладання   контрактів   з керівниками підприємств, що перебувають у комунальній власності Чорноморської територіальної громади, та  показників  оплати їх  праці»;

  - у разі, якщо комунальне підприємство  не  виступає членом  організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, тобто, на  яких   поширюються  норми Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки (Угода)  тобто, не виступає  стороною  Угоди,  встановлюється та затверджується міським головою в залежності від  чисельності працівників, основних фондів,  річного чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за погодженням заступником/заступниками міського голови, згідно з розподілом функціональних  обов’язків, та є  невід’ємним  додатком до контракту з керівником  комунального  підприємства» .

  б)   Премiювання керiвнику  пiдприємства може  проводитися за рахунок частки

  доходу, одержаного пiдприємством в результатi його господарської дiяльностi по пiдсумкам за:

  квартал - у розмiрi  до 100 % мiсячного посадового окладу керівника підприємства;

  рiк - у розмiрi до двох мiсячних посадових окладiв керівника пiдприємства.

  При цьому у разi:

  наявностi заборгованостi пiдприємства з виплати заробiтної плати у вiдповiдному квартальному або рiчному звiтному перiодi, розмiр премії за такий перiод становить не бiльше 20 вiдсоткiв максимально дозволеного розмiру премiї;

  збiльшення розмiру заборгованостi  пiдприємства з виплати заробiтної  плати у поточному квартальному або річному звітному перiодi порівняно з попереднім  аналогiчним звiтним перiодом, премiя за такий поточний звiтний перiод не нараховусться;      

  погiршення  якостi  роботи,  невиконання  умов  контракту, недотримання строкiв  подачi фiнансової звiтностi до Чорноморської  мiської ради, порушення трудової  дисциплiни, премiя зменшується або не нараховується у тому звiтному перiодi, коли виявлено вiдповiдне порушення (за окремим рiшенням).

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань