Регламент міської ради

  Регламент Чорноморської міської ради сьомого скликання

  Рішення Чорноморської міської ради 439-VII від 26.06.2019 року - Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 06.11.2015 року № 2-VII "Про затвердження Регламенту Чорноморської міської ради Одеської області сьомого скликання" - http://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/5487/

  Рішення Чорноморської міської ради 398-VII від 01.03.2019 року - Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 06.11.2015 року № 2-VII "Про затвердження Регламенту Чорноморської міської ради Одеської області сьомого скликання" - http://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/5320/

  Рішення Чорноморської міської ради 132-VII від 12.07.2016 року - Про внесення змін та доповнень до рішення Іллічівської міської ради від 06.11.2015 року № 2-VII "Про затвердження Регламенту Іллічівської міської ради сьомого скликання" - http://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/3542/

  Рішення Чорноморської міської ради 33-VII від 17.03.2016 року - Про внесення змін та доповнень до рішення Іллічівської міської ради від 06.11.2015 року № 2-VII "Про затвердження Регламенту Іллічівської міської ради сьомого скликання" - http://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/3240/

   

  Заслухавши інформацію міського голови Хмельнюка В.Я. та розглянувши запропонований проект Регламенту Іллічівської міської ради сьомого скликання, керуючись статтями 26, 46, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

   

  Іллічівська міська рада вирішила:

   

  1. Затвердити Регламент Іллічівської міської ради сьомого скликання (додається).
  2. Оприлюднити Регламент Іллічівської міської ради сьомого скликання в газеті "Чорноморський маяк" та на офіційному веб-сайті Іллічівської міської ради.
  3. Контроль за дотриманням  Регламенту  Іллічівської міської ради сьомого скликання покласти на секретаря міської ради та на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.

  Міський голова                                                              В.Я. Хмельнюк

   

  Додаток  до  рішення 

  Іллічівської міської  ради

  від 06.11.2015 року № 2-VII

   

  Регламент  Іллічівської  міської ради

  сьомого скликання

  Розділ 1. Загальні положення

  Стаття 1. Правове поле дії Регламенту

  1. Цей Регламент визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Іллічівської міської ради (далі - ради), її виконавчих органів, депутатів міської ради та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами.

  2. Процедурні питання, які не відрегульовані законами чи цим Регламентом, встановлюються радою, виходячи з необхідності реалізації в повному обсязі прав депутатів та їх рівної відповідальності перед виборцями.

  3. Регламент розроблено на основі  діючих  законодавчих актів і він обов'язковий для виконання радою та її виконавчими органами, а також в межах повноважень,  наданих радою її виконавчим органам, підприємствами, організаціями й установами, розташованими  в  межах  територіальної громади.

  4. Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.

  5. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  Стаття 2. Порядок прийняття Регламенту та внесення до нього змін

  1. Регламент, а також зміни й доповнення до нього приймаються на сесії ради більшістю голосів від загального складу ради, набирають чинності з моменту  їх   затвердження сесією ради.

  2. Регламент ради діє до моменту прийняття рішення ради про затвердження нового Регламенту.

  3. Зміни і доповнення можуть бути внесені в Регламент з ініціативи  міського голови, постійних комісій, депутатів ради, виконавчого комітету ради, загальних зборів  громадян.

  Стаття 3. Основні принципи діяльності  міської  ради

  1. Міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про  статус  депутатів  місцевих  рад” та  іншого  чинного  законодавства  України, виходячи з інтересів територіальної  громади, забезпечує вирішення на своїй території питань місцевого значення в поєднанні з реалізацією державної політики.

  2. Рада прагне досягти максимального узгодження думок та позицій депутатів при підготовці та прийнятті рішень, гарантує право меншості на публічний вираз незгоди з рішенням більшості. При цьому меншість не звільняється від виконання прийнятого більшістю  рішення.

  Стаття 4. Склад  міської ради

  1. Рада складається з 36 депутатів, які обираються населенням Іллічівської територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування у відповідності до  Закону України “Про місцеві вибори”.

  2. Строк повноважень  депутатів ради становить 5 років.

  Стаття 5.  Використання радою державної та міської символіки

  1. У залі засідань, де проводяться сесії ради, встановлюється Державний прапор України. На будинку ради і її виконавчого комітету Державний прапор України піднятий постійно.

  2. На будинку ради та її виконавчого комітету встановлюються вивіски з надписами на державній мові: “Іллічівська міська рада” та “Виконавчий комітет Іллічівської міської ради”.

  3. Іллічівська  міська рада та її виконавчий комітет є юридичними особами і мають круглі печатки з зображенням Державного герба України, відповідні штампи, бланки  з  реквізитами  міської  ради.

  4. Рада затверджує символіку (герб, прапор, тощо) міста Іллічівськ. Використання символіки міста іншими суб’єктами права можливе лише з дозволу ради.

  Стаття 6. Реалізація відповідальності ради, її органів та посадових осіб

  1. Рада, її виконавчі органи та  посадові особи несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень у відповідності до статей 74-77 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” та  згідно  іншого  чинного  законодавства  України.

  2. Рішення, що ними прийняті, якими порушуються права й інтереси громадян,  юридичних осіб, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному діючим законодавством.

  Розділ 2. Діяльність депутатів ради

  Стаття 7. Порядок визнання повноважень депутатів ради

  1. Повноваження депутатів ради, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", „Про місцеві вибори ” та цим Регламентом.

  2. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

  3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

  Стаття 8. Реалізація прав і обов'язків депутатів

  1. Свої повноваження депутати реалізують на сесіях ради, приймаючи участь в роботі її органів, та у вирішенні питань, що надходять від виборців.

  2. Діяльність депутата в раді та її органах здійснюється у відповідності з статтями 9-12 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

  3. Порядок роботи із  зверненнями  громадян, дорученнями виборців визначається статями 12, 13, 17  Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

  4. Основні гарантії депутатської діяльності визначені розділом 4 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

  5. Депутати ради періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов'язані  звітувати  про свою роботу перед виборцями відповідного  виборчого  округу,   об'єднаннями   громадян.   Рада визначає  орієнтовні  строки  проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

  Порядок проведення звітів депутатами ради регулюється статтею 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад ”.

  6. Підстави та порядок відклику депутата визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розділом 5  Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

  Стаття 9. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту

  інтересів у міській раді

  1. Під час здійснення депутатських повноважень депутат міської ради зобов'язаний дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання корупції".

  2. Міський голова, секретар, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

  3. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 1 цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

  4. Депутат міської ради, який має особисту заінтересованість в прийнятті проекту рішення ради на засіданні постійної комісії ради або на пленарному засіданні ради, зобов'язаний заявити про таку заінтересованість або письмово повідомити головуючому, який інформує про це присутніх перед розглядом цього проекту рішення. Такому депутату рекомендується утриматись від участі в голосуванні з цього проекту рішення.

              Розділ 3. Формування та організація роботи  виконавчих  органів ради, вибори і відклик посадових осіб

  Стаття 10. Підзвітність  раді її  виконавчих  органів і посадових осіб

  1. Постійні і тимчасові комісії, депутатські фракції та групи, виконавчі органи ради,  заступники  міського  голови,  керуючий  справами виконавчого комітету підзвітні і підконтрольні раді.

  2. Обрання і звільнення з посад посадових осіб (крім міського голови), формування виконкому, постійних і тимчасових  комісій, заслуховування звітів постійних комісій, заступників  міського  голови, керуючого  справами  виконавчого  комітету яких рада призначає або затверджує, згідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, є виключною компетенцією ради.

  Стаття 11.  Міський голова

              1. Іллічівський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на сесіях ради.

  2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на засадах загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

  3. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на першому пленарному засіданні ради підсумків виборів про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

  4. Після оголошення міською виборчою комісією підсумків виборів, міський голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом міського голови під текстом присяги, який зберігається у відділі кадрів ради до закінчення терміну його повноважень.

  5. Текст присяги Іллічівського міського голови:

  Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

  6. Основні повноваження  міського голови визначені в статті 42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також встановлюються іншими нормативними  актами.

  7. Міський  голова  здійснює інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені пунктом 19 статті 42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  8. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

  9. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у відповідності з положеннями закріпленими у статтях 26, 42, 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  Стаття 12. Секретар ради

  1. Секретар ради обирається  з числа депутатів міської ради, за поданням міського голови, шляхом таємного голосування і виконує свої обов'язки відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Секретар ради вважається обраним, коли за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

  2. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради у  порядку  встановленому  пунктом 1  статті 12 цього  Регламенту.

  Стаття 13. Постійні комісії  міської ради

  1. Для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що є компетенцією ради, здійснення контролю за виконанням її рішень, рада обирає з числа депутатів постійні комісії, встановлює їх кількісний склад.

  2. Постійні  комісії  обираються  радою  на  термін  її  повноважень  у  складі  голови і  членів  комісії. Всі  інші  питання можливої структури  комісії  вирішуються  відповідною  комісією.

  3. При обранні постійних комісій за рішенням ради голосування проводиться за складом  комісії в цілому, чи окремо по кожній кандидатурі.

  4. Повноваження постійних комісій і порядок їх роботи визначені статтею 47 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Регламентом ради, а також Положенням про постійні комісії, яке  затверджується радою.

  5. Постійні комісії проводять свою роботу згідно з планом, затвердженим радою, а також можуть виконувати роботу, непередбачену планом, ведуть облік своєї діяльності.

  6. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

  7. Засідання постійної комісії скликається та проводяться в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Свої  засідання  постійні  комісії  проводять  у  депутатській  кімнаті  будівлі міської  ради.

  8. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів, від загальної кількості членів комісії. Член комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій чи усній формі, при обговоренні цього питання на пленарному  засіданні ради.

  9. У засіданні постійних комісій з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати, які не входять до складу комісії, а також запрошені посадові особи, експерти, громадяни, представники громадських організацій.

  10. Для більш повного обґрунтування необхідності прийняття рішень, підвищенню гласності в роботі ради та її виконавчих органів, постійні комісії можуть проводити виїзні засідання на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих в  межах  територіальної  громади.

  11. Постійні комісії з питань, що відносяться до їх компетенції, взаємодіють з органами самоорганізації населення, трудовими колективами, підприємствами, організаціями і установами.

  Комісії у  питаннях, які  належать до  їх  відома мають право отримувати від керівників  органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ, що  знаходяться  у  межах  територіальної  громади необхідні документи і матеріали.

              Комісії мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ та надавати їм рекомендації.      

  12. Координацію діяльності комісій і сприяння їх роботі здійснює міський голова і секретар ради.

  13. На  засіданнях  постійних  комісій  присутній   працівник  організаційного  відділу виконкому Іллічівської міської ради.

  14. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

  15. Секретар  постійної комісії у  триденний  термін оформляє протокол. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії і передаються на збереження в організаційний відділ  ради, який за вказівкою голови комісії оформляє необхідні витяги з протоколу комісії і проводить їх розсилку відповідним адресатам. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

  15. Постійні  комісії звітують  про свою роботу на сесіях міської ради один  раз  на  рік.

  Стаття 14. Депутатські  групи та  порядок  їх  утворення

  1. Для  спільної  роботи  по  здійсненню  депутатських  повноважень,  депутати  міської  ради  можуть  на  основі взаємної  згоди об’єднуватися  в  депутатські  групи.

  2. Членство депутата ради в депутатській  групі не звільнює його від  персональної  відповідальності  за  здійснення  своїх  депутатських  повноважень  у  раді.

  3. Депутатська  група  може  бути  утворена в  будь-який  час протягом  строку повноважень ради  за  рішенням  зборів  депутатів ради, які  виявили бажання  увійти  до  її складу. Депутатська  група  складається  не  менш, як з п’яти  депутатів  міської  ради.

  4. Депутати  міської  ради, які  входять  до  складу  депутатських  груп обирають  особу, яка  очолює  депутатську  групу, до  якої  додається  підписане  депутатами  цієї групи  письмове  повідомлення  про  сформування  депутатської  групи із  зазначенням її  назви, персонального складу  та  партійної  належності  членів  групи  та  депутатів, які уповноважені представляти  групу.

  5. Порядок  вступу  до  групи  та  виходу  з  неї  визначається  самою  групою. Депутат  міської  ради  може  входити  до  складу  лише  однієї  групи. Рішення  про  об’єднання  депутатів  у  групу доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на  пленарному  засіданні  ради.

  6. Організація  діяльності  депутатських  груп  у  раді  покладається  на міського  голову.

                                 Стаття 15. Депутатські фракції

  1. Депутати  міської  ради  на  основі єдності  поглядів або партійного  членства  можуть  об’єднуватися  у депутатські  фракції з чисельністю не менше трьох депутатів  міської ради. До  складу  депутатських  фракцій  можуть  входити  також  позапартійні  депутати  міської  ради, які підтримують  політичну  спрямованість  фракцій.

  2. Порядок  вступу  до  фракції  та  виходу  з  неї  визначається  самою  фракцією. Депутат  міської  ради  може  входити  до  складу  лише  однієї  фракції. Рішення  про  об’єднання  депутатів  у  фракцію доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на  пленарному  засіданні  ради.

  3. Організація  діяльності  депутатських  фракцій  у  раді  покладається  на міського  голову.

  Стаття 16. Права  депутатських  груп, фракцій

  1. Депутатські  групи, фракції  мають  право:

  • на  пропорційне представництво  в  постійних  та  тимчасових  комісіях  ради;
  • попередньо  обговорювати  кандидатури  посадових  осіб, яких  обирає, призначає чи  затверджує  рада;
  • на  гарантований  виступ  свого  представника  на  пленарному  засіданні  ради  з  кожного  питання  порядку  денного  сесії  ради;
  • об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами, фракціями  для  створення  більшості  в  раді;
  • здійснювати  інші  права,  передбачені  законодавством  України.

  2. Повноваження депутатських груп та фракцій ради є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

  3. Членство депутата ради в депутатській групі або фракції ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

  4. Депутатські групи та фракції ради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

  5. Реорганізація та формування депутатських груп та фракцій ради можуть проводитися протягом всього строку повноважень ради, про що доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на  пленарному  засіданні  ради.

  Стаття 17.  Тимчасові контрольні комісії ради

  1. Тимчасові комісії створюються радою та  діють  відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Голова комісії обирається радою за  поданням  міського  голови, чи  інших  осіб визначених  у  частині 12 статті 46 вказаного  Закону.

  2. Питання створення тимчасової контрольної комісії включаються окремим пунктом в порядок денний сесії міської ради.

  3. Персональний склад тимчасової контрольної комісії ради формується на підставі письмових подань депутатів, депутатських фракцій та груп ради з урахуванням принципу пропорційного представництва.

  4. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно визначати:

  • назву комісії;
  • цілі та завдання комісії;
  •  голову комісії;
  • персональний склад комісії;
  • час діяльності комісії (на визначений період чи на час виконання визначеної роботи).

  5. Комісія є обраною, якщо за рішення з її утворення проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради. Для участі в роботі контрольні комісії мають право залучати експертів-фахівців.

              6. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

  7. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк надає раді письмовий звіт та пропозиції з виконаної роботи.

  8. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає рішення по наданих комісією матеріалах чи доручає комісії продовжити роботу з визначенням нових термінів.

  9. Повноваження тимчасової контрольної комісії закінчуються по рішенню ради, у зв’язку з закінченням терміну дії комісії, а також в разі припинення повноважень міської ради.

  10. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова міської ради, секретар ради, голови постійних комісій.

  Стаття 18. Виконавчий комітет  міської ради

  1. Виконавчим органом ради є її виконавчий комітет (далі виконком), який підзвітний і підконтрольний раді.

  2. Виконком утворюється радою в складі міського голови, секретаря ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету  та  інших  осіб, кандидатури яких подає на затвердження ради міський голова. Зміни у кількісному та персональному складі виконкому вирішуються  міською  радою, за  пропозицією  міського  голови.

  3. До складу виконкому не можуть входити депутати ради, за винятком секретаря ради.

  4. Виконком здійснює свої повноваження  у відповідності  з статтями  27 – 40, 52, 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також реалізує інші   повноваження  відповідно до  норм  галузевого  законодавства  України.

  Виконавчий комітет  є  підзвітним і підконтрольним  раді, що його  утворила, а з питань  здійснення  ним  повноважень  органів виконавчої  влади – також підконтрольним відповідним  органам  виконавчої  влади  згідно  частини 2  статті 11 та частини 8                    статті 51  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з  питань  здійснення делегованих  йому  повноважень, органів  виконавчої  влади.

   5. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликаються  міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і його засідання є правомочними за наявності на них більше половини його загального складу.

  6. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються міським головою.

  7. Звіт про діяльність виконкому, підсумки розгляду звітів доводяться до населення міста через друкований орган міської ради.  Також  інформація щодо роботи міської ради та її виконавчих органів розміщується  на офіційному сайті Іллічівської  міської  ради.

  8. Рада має право приймати рішення про заслуховування позачергового звіту виконкому за визначений період. Питання про позачерговий звіт виконкому вноситься на розгляд ради за пропозицією міського голови або не менше третини від загального складу депутатів ради.

  9. Виконком зберігає свої повноваження до формування радою нового складу виконавчого комітету.

  Стаття 19. Заступник ( заступники) міського голови з питань діяльності

   виконавчих органів ради

  1. Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради призначаються  на посаду за поданням  міського  голови затверджуються радою та  за посадою входять до складу виконкому.

  2. Заступник (заступники) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюють загальне керівництво  відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, у  відповідності до  норм  чинного  законодавства, координують діяльність підприємств, організацій і установ,  що  знаходяться  у  межах  територіальної  громади, незалежно від форм власності, організують виконання рішень ради та її виконкому, виконують інші обов'язки, визначені радою, міським головою, виконкомом.

  3. Функціональні обов'язки заступника (заступників) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради визначаються міським головою та затверджуються виконкомом.

  Стаття 20. Керуючий справами виконавчого комітету

  1. Керуючий справами виконавчого комітету за поданням міського голови затверджується радою і за посадою входить до складу виконкому.

  2. Функціональні обов'язки керуючого справами виконавчого комітету визначаються  міським головою  та затверджуються виконкомом.

  3. Керуючий справами виконкому у складі виконавчого органу є уповноваженою особою (координатор) з питань забезпечення  рівних  прав  та  можливостей жінок і чоловіків.

  Стаття 21. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

  1. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради створюються радою в межах затвердженої радою структури органів управління для здійснення повноважень  визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  іншими  галузевими  нормативними  актами України.

  2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, підпорядковані виконкому, міському  голові, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

  3. Керівники відділів, управлінь, що  мають  статус  юридичної  особи в межах затверджених радою повноважень, видають накази.

  4. Відділи, управління та  інші  виконавчі  органи  міської  ради, які  мають  статус  юридичної  особи  діють  на  основі  положень, які  затверджуються  міською  радою, або виконкомом, якщо  рада  надала  йому  такі  повноваження. 

  5. Відділи, управління  та  інші  структурні  підрозділи  виконкому діють на  основі  положень. 

  Стаття 22. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування

  1. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються в відповідності з вимогами статті 59 Закону України ”Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.

  2. Обов'язковість виконання актів і законних вимог органів та посадових осіб міського самоврядування визначається статтею 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  Розділ 4. Організація роботи  міської  ради

  Стаття 23. Планування роботи  міської ради

  1. Діяльність ради здійснюється у відповідності з планами роботи на півріччя, затвердженими радою.

  2. Плани роботи визначають головні напрямки діяльності ради і її виконавчих  органів в сфері державно-правового, господарського і соціально-культурного будівництва, відображають організаційні методи діяльності ради і містить основні заходи, які направлені на вирішення поставлених завдань.

  У планах роботи визначаються основні питання порядку денного чергових сесій, містяться заходи з підготовки і реалізації рішень ради, визначаються конкретні особи, відповідальні за виконання завдань плану.

  3. Плани роботи є основою для планування роботи постійних комісій ради, виконкому і інших  виконавчих органів ради.

  4. Проекти планів роботи ради розробляються організаційним відділом міської  ради під керівництвом міського голови та секретаря ради на основі пропозицій постійних комісій, виконкому, заступників міського голови, а також пропозицій керівників відділів, управлінь,  інших виконавчих органів ради, які  мають  надійти  не  пізніше  10  червня  та  10  грудня  поточного  року.

  5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

  Стаття 24. Формування порядку денного сесії

  1. Рада правомочна розглядати і вирішувати на сесіях всі питання, які віднесені до її компетенції законодавством України, цим Регламентом. Питання, які розглядаються виключно на пленарних засіданнях ради, визначені в статті 26 Закону України                     “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  2. Пропозиції по формуванню порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконкомом, загальними зборами громадян.

  3. Міський голова розглядає внесені пропозиції з участю представників  постійних комісій та фракцій.

  4. Доповіді, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, які виносяться на розгляд ради готуються відділами, управліннями,  службами  виконавчого  комітету  чи спеціально створеною комісією (робочою групою) з підготовки питання.

  5. Проекти рішень ради з питань, які передбачається включити до порядку денного сесії, в комплекті із матеріалами, розглядаються постійними депутатськими комісіями ради відповідного  профілю.

              6.  Рішення ради про затвердження  порядку денного сесії приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

  7. Вивчення  та  обговорення  питань,  що  виносяться  на  сесію  попередньо  розглядаються  за  три  дні  до  проведення  сесії міської ради  на спільному  засіданні  постійних  комісій (депутатському  клубі).

  8. До моменту включення проекту рішення ради до порядку денного пленарного засідання ради проект рішення може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення ради, включений до порядку денного рішенням ради, може бути відкликаний лише за ініціативою суб'єкта подання та за згодою міського голови.

  9. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради порядок денний пленарного засідання ради може бути розширений проектом (ами) рішення ради. Всі проекти рішень ради, що надійшли додатково на розгляд ради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосування в порядку надходження.

  10. Як виняток, до порядку денного сесії при його затвердженні за згодою міського голови можуть бути внесені окремі питання, які вимагають негайного розгляду та не були  розглянуті постійними комісіями ради.

  Стаття 25. Загальні правила проведення сесій

  1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У випадку відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на  визначений  радою час.

  2. Депутат ради зобов'язаний письмово зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Про те, що депутат ради не може взяти участь у пленарному засіданні або може спізнитись на його відкриття, він повинен повідомити міського голову або секретаря ради особисто або через організаційний відділ ради до початку пленарного засідання ради, вказавши причини. Про намір достроково залишити пленарне засідання депутат ради зобов'язаний письмово поінформувати головуючого на пленарному засіданні ради.

  3. Сесія  діє  в  режимі  відкритих  пленарних  засідань. Тривалість  пленарного  засідання сесії не повинна перевищувати восьми годин на добу. Перерви пропонуються через кожні 2 години роботи сесії. При необхідності тимчасової відсутності в залі засідань, депутат повідомляє про це головуючого. За рішенням ради під час сесії для обговорення проекту рішення можуть проводитися наради постійних комісій.

  4. Відкриває і веде сесію міський голова, а у  випадках, передбачених  частиною 6 та  10  статті 46  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” - секретар ради, за винятком першої сесії, порядок ведення якої визначений частиною 2 цієї  статті Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.  

  5. Порядок денний і порядок роботи сесії обговорюється на  початку пленарного  засідання сесії і затверджується відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

  5.1 Для доповіді надається до 30 хвилин, співдоповіді - до 20 хвилин і заключного слова - до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів  "з інших" - до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - до 2 хвилин.

  5.2 Для надання слова промовцям на більш тривалий час, ніж встановлено, міська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів продовжити йому час для виступу. 

  5.3 Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що депутати отримали з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

  6. Для ведення протоколу сесії з числа депутатів обирається секретаріат сесії у кількості 3 чоловік.

  7. Питання до доповідача направляються через секретаріат пленарного засідання сесії в письмовому вигляді, або задаються в усній формі.

  8. Заявки щодо надання слова для участі в дебатах з питань, включених до порядку денного сесії, подаються в письмовому вигляді головуючому через секретаріат сесії.

  9. Депутати ради, інші особи виступають на засіданні лише після надання їм слова головуючим.

  10. Головуючий не має права коментувати чи переривати виступ, якщо виступаючий діє  в  рамках   регламенту  установленого  на  пленарному  засіданні.

  11. Для виступу депутату надається трибуна, депутат ради може виступати з  одного і  того ж  питання  не  більше  двох разів.

  12.Слово по порядку ведення засідання повинно надаватись головуючим поза чергою.

  13. У разі порушення присутньою (запрошеною) на засіданні ради особою, у тому числі депутатом, громадського порядку, перешкоджання роботі ради, така особа за рішенням ради видаляється із зали засідання представниками правоохоронних органів. 

  14. Головуючий на сесії:

  • ставить на обговорення сесії питання затвердженого порядку денного сесії;

  • надає слово для доповідей і виступів за чергою або в іншому, встановленому на сесії, порядку. В разі необхідності головуючий може змінити черговість виступів з об'явою мотивів такої зміни;

  • слідкує за дотриманням регламенту сесії. У випадку порушення виступаючим регламенту, головуючий має право перервати його виступ і попередити виступаючого, а після повторного попередження позбавити його слова і вимкнути мікрофон. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання міської ради;

  • після закінчення дебатів узагальнює і коротко формулює пропозиції, що поступили при обговоренні питання;

  • ставить на голосування пропозиції, проекти рішень і інших актів сесії в порядку їх надходження;

  • оголошує результати голосування або надає це право лічильній комісії;

  • оголошує запити, довідки, заяви і пропозиції, що поступили через секретаріат сесії;

  • контролює дотримання порядку в залі під час засідання;

  • організує ведення протоколу і стенограми засідання, підписує протокол.

  15. Головуючий сприяє підтримці на засіданні атмосфери співробітництва, і зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємно погоджених рішень.

  16. Головуючий зобов'язаний поставити на голосування кожну пропозицію по обговорюваному питанню, по порядку денному, з процедурних питань в порядку їх подання.

  17. Обговорення припиняється за рішенням, що приймається більшістю голосів від загального складу ради. При  розгляді питання про припинення обговорення, головуючий інформує депутатів про кількість осіб, які записались на виступ і які виступили, з'ясовує, - хто з депутатів, що записались, наполягає на наданні слова. Якщо депутат наполягає на наданні слова для виступу, головуючий ставить на голосування питання про надання депутату слова для виступу.

  18. Якщо депутат не мав можливості виступити в зв'язку з припиненням обговорення  питання, то за його проханням текст виступу повинен бути включеним до стенограми сесії.

  19. Робота в раді ведеться на державній мові. Допускаються виступи на мові регіональних меншинств.

  20. Пленарні засідання ради є відкритими. За рішенням ради можуть бути проведені закриті засідання або про закритий розгляд окремих питань. Рішення про проведення закритого засідання сесії і про склад учасників приймається на відкритому засіданні сесії.

  21. Секретаріат сесії веде протокол пленарного засідання сесії, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали.

  23. Присутність на сесії працівника юридичного відділу обов'язкова.

  24. Стенографіст – працівник  організаційного  відділу  ради  веде  стенограму  пленарного  засідання  сесії  та  оформляє  запис  стенограми  у термін  15  днів. 

  25. По закінченню сесії протягом 10 діб секретаріат  сесії та організаційний  відділ   опрацьовують  та  подають  протокол сесії на підпис головуючому (головуючим) на сесії.

  26. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

  Стаття 26.  Депутатське звернення, депутатський запит та запитання

  1. Депутати міської ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право з питань, пов’язаних з їх депутатською діяльністю, звернутися письмово (депутатське звернення) до виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з вимогою виконати визначені дії, прийняти заходи або дати роз’яснення з питань, що віднесені до їх компетенції.

  Перераховані організації та посадові особи, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані в 10-денний термін розглянути питання та надати відповідь, а у випадку додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь не пізніше місячного терміну.

  2. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо організація і посадові особи, перераховані вище, ухиляються від вирішення питання, викладеного в зверненні, у встановлений термін, він має право внести депутатський запит. Депутатський запит подається в письмовій формі через організаційний відділ виконкому. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради після розгляду основних питань порядку денного. Одночасно депутат міської ради може внести не більше двох запитів. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо чи на пленарному засіданні  у письмовій або усній формі.

  3. Головуючий оголошує запит. Запит вважається підтриманим, якщо не виникли розбіжності з приводу того, чи має проблема, зазначена у депутатському запиті, суспільне значення для територіальної громади. В такому разі головуючий ставить питання про підтримку запиту на голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу ради. Міська рада приймає протокольно рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

  4. Головуючий після отримання запиту передає його в організаційний відділ, який, в свою чергу, надсилає його посадовій особі, до якої запит звернуто.

  Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніш як у 20-денний або в інший, визначений радою, термін. Якщо запит з об’єктивних причин  не може бути розглянуто у встановлений термін, тоді орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

  Головуючий на пленарному засіданні, у разі потреби, оголошує  відповідь на депутатський запит. Депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право на виступ. Час на такий виступ не повинен перевищувати 2 хвилин.

  5. Депутат ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні  депутатів  місцевої  ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені  ними  особи,  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради. За результатами розгляду запиту рада приймає відповідне  рішення.

  6. Депутатське запитання – це засіб отримання депутатом інформації чи роз’яснення щодо конкретної проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається в порядок денний сесії, не обговорюється і рішення з нього не приймається.

  Стаття 27. Перша (організаційна) сесія  міської ради

  1. Перша сесія новообраної ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (не менше двох третин від загального складу ради) відповідно до статей 45, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

   2. Першу сесію відкриває і веде голова цієї  виборчої комісії.  Він інформує  раду  про  підсумки  виборів  депутатів  міської ради,  міського голови і визнає  їх  повноваження.

  Стаття 28. Наступні  сесії  ради

  1. Наступні сесії ради скликаються міським головою за необхідністю, але не менше одного разу на квартал, а з питань регулювання  земельних  відносин - не рідше  одного  разу  на  місяць, з часу надходження проекту рішення з земельних питань в організаційний відділ ради.

  Сесія ради може бути скликана за пропозицією виконкому, або не менше  як  однієї  третини від загальної кількості депутатів ради.

  2. Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, з визначенням часу скликання, місця проведення сесії, питань, які пропонується винести на розгляд ради.

  3. У виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд ради.

  4. Чергові сесії проводяться в робочі дні тижня, у виняткових випадках можуть проводитись у вихідні, зокрема, святкові сесії.

  5. Не пізніше, ніж за 3 дні до початку роботи сесії депутатам надаються проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які  вносяться  на розгляд сесії. 

  6. Для  підготовки сесії міський голова може утворювати з числа депутатів організаційний комітет сесії і залучати до роботи спеціалістів, які не є депутатами ради. В роботі  організаційного  комітету можуть приймати участь депутати і спеціалісти, які не входять до його складу.

  7. Організаційно-технічне забезпечення роботи сесії здійснює організаційний відділ  міської  ради.

  Стаття 29. Порядок проведення голосування

  1. Для колегіального вирішення питань, формування персонального складу виборних органів і виборів посадових осіб ради та її органів застосовується відкрите голосування.

  Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених статтею 59 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.

  2. При голосуванні кожний депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, чи утримується. Депутат особисто здійснює своє право на голосування.  

  3. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засідання ради, і враховується його голос.

  4. Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради відкритим голосуванням обирає з числа депутатів лічильну комісію в складі не менше трьох депутатів. Лічильна комісія обирає з свого складу голову і секретаря комісії, яким відводиться спеціальне робоче місце в залі засідань. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

  5.   Відкрите голосування проводиться підняттям депутатських посвідчень.

  6. Таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються депутатам для голосування.

  7. Для проведення таємного голосування бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою  нею формою. Бюлетені таємного голосування містять всю необхідну для голосування інформацію. Порядок проведення голосування встановлюється лічильною комісією на підставі Регламенту і оголошується  головою  лічильної  комісії.

              8. Кожному видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються лічильною комісію, у відповідності зі списком депутатів, за посвідченнями депутатів ради, а також посвідченням міського голови. За рішенням більшості депутатів загального складу ради, бюлетені перед голосуванням підписуються головою і секретарем лічильної комісії.

  9. Заповнення бюлетенів проводиться в кабіні або в  кімнаті для таємного голосування. Скринька для таємного голосування повинна бути опечатана і знаходитися в полі зору лічильної комісії.

  10. Якщо в процесі голосування чи під час підрахунку голосів були допущені помилки, які вплинули на результати голосування, то за рішенням ради може бути проведене повторне голосування.

  11. За результатами таємного голосування лічильна комісія оформляє протокол, який підписують всі члени лічильної комісії.

  Стаття 30. Діловодство в раді

  1. На кожній сесії, крім стенограми пленарних засідань, ведеться протокол, в якому відображається хід засідання ради, виступи депутатів та інших осіб, які приймають участь в засіданні, заносяться депутатські запити і питання, прийняті рішення ради, в тому числі і за депутатськими запитами, результати голосування.

  2. До протоколу сесії додаються рішення ради  з  документами, що  обґрунтовують  ці рішення, стенограма сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на засіданні пропозиції, зауваження, які передані в письмовому вигляді до секретаріату сесії чи головуючому на засіданні, а також дані лічильної комісій про наявність кворуму, про результати голосування, про відсутніх депутатів, про запрошених, які прийняли участь у засіданні. Після закінчення засідання секретаріат сесії перевіряє і оформляє на протязі

  10 днів протокол сесії і на протязі 15  днів  - стенографічний звіт сесії, подає протокол на підпис міського  голови (головуючого).

  3. Протокол засідання постійних  комісій веде секретар комісії, на якого покладена відповідальність за правильне оформлення протоколів та іншої документації комісії. Протоколи засідань комісії зберігаються в організаційному відділі ради.

  4. Діловодство щодо звернення громадян, адресовані раді, а також облік службової переписки ведеться організаційним відділом ради в порядку, встановленому актами ради, виконкому та діючим законодавством.

  5. Відповідальність за дотримання встановленого порядку діловодства в раді покладається на секретаря ради.

  Розділ 5. Рішення ради

  Стаття 31. Порядок підготовки і прийняття рішень ради

  1. Проекти рішень вносяться на розгляд ради разом з обґрунтуванням необхідності їх прийняття і  рекомендаціями відповідної постійної комісії. Проект рішення повинен бути погоджений з юридичним відділом виконкому і містити посилання на діюче законодавство. В проекті рішення вказується особа, що приймала участь в його підготовці.

  2. Проекти рішень  в комплекті з необхідними матеріалами  направляються  в організаційний  відділ ради за 7 днів  до  початку  роботи  сесії (на опрацювання), після чого направляються на розгляд спільного засідання постійних комісій (депутатський  клуб) ради не пізніш, ніж за 3 дні до початку роботи сесії.

  У випадку, коли проекти рішень і обґрунтування до них підготовлені неякісно або не в повному обсязі, то вказані матеріали повертаються авторам на доопрацювання.

  3. Розгляд на сесії поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття проекту за основу.

  Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому, так і за окремими частинами проекту рішення. Якщо проект рішення прийнятий за основу, проводиться його обговорення в цілому, у випадку неприйняття проекту рішення він повертається на доопрацювання чи розглядається питання про доцільність його прийняття.

  4. У необхідних випадках для доопрацювання проектів, які обговорюються на сесії, враховуючи пропозиції, що поступили на сесії, за рішенням ради може бути створена редакційна комісія. Її кількісний і персональний склад визначається відкритим голосуванням. Редакційна комісія обирає голову і секретаря комісії.

  5. Поправки, зауваження і пропозиції до проекту рішення, що подані депутатами і іншими зацікавленими особами під час обговорення проекту на сесії, фіксуються секретаріатом сесії і розглядаються при доопрацюванні  проекту рішення.

  6. Рішення ради вважається прийнятим, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради (19 голосів). Якщо на пленарному засіданні присутній міський голова, він включається до загального складу ради та його голос враховується при проведенні результатів голосування. 

  7. Рада може затвердити своїм рішенням прийняття звернень, заяв і інших актів. Вказані документи ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини депутатів  від загального складу ради.

  Порядок підготовки і розгляду проектів звернень, заяв і інших актів з питань, що мають істотне значення для ради - аналогічний порядку підготовки і розгляду проектів рішення.

  8. Проекти рішень із земельних питань на пленарних засіданнях ради можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в якому кожен пункт, у разі необхідності, може обговорюватися окремо.

  9. Секретар ради підписує додатки до рішення ради.

  10. На письмове звернення громадянина йому надається копія рішення ради, якщо воно прийнято стосовно цієї особи.

  Стаття 32. Порядок  введення  в дію   рішень  ради, та  їх оприлюднення

  1. Організаційний відділ, в десятиденний строк з дня прийняття рішення, забезпечує остаточне оформлення цих рішень та направлення їх копій постійним комісіям,  виконавчому комітету, управлінням, відділам, підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам, інтереси яких  вони зачіпають.

  2. Пропозиції і рекомендації, вказані в рішеннях ради, щодо підприємств, організацій і установ, що не  належать  комунальній  власності, але розташовані  у  межах  територіальної  громади  підлягають обов’язковому розгляду їх  керівниками.                    

  Про результати розгляду і прийняті заходи повідомляють  раду не пізніше, ніж в десятиденний термін з моменту отримання рішення, чи в інші строки, які встановлені радою.

  3. Рішення ради, які мають нормативно-правовий характер, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення  в  міській  газеті  „Чорноморський  маяк” та на офіційному веб-сайті ради, чи  іншим  визначеним  радою  способом, якщо в них не встановлено більш пізній строк введення їх в дію.

  4. Рішення ради ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в них не зазначено більш пізній  термін  введення в дію.

  5. Виконання нормативних актів ради, прийняті у відповідності до її компетенції, може покладатися як на раду, її виконавчі органи, посадових осіб місцевого самоуправління, так і на підприємства, організації, заклади незалежно від форми їх власності.

  6. Організація виконання рішень ради забезпечується виконкомом,  іншими виконавчими  органами  міської ради та їх структурними підрозділами.

  7. Контроль за виконанням рішень ради та офіційним оприлюдненням рішень ради покладається на організаційний відділ ради.

  8. Контроль та  виконання  рішень  виконкому, розпоряджень  міського  голови покладається   на  загальний  відділ  міської  ради.

  9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

  10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

  Розділ 6. Відкритість та гласність роботи міської ради

  Стаття 33. Гласність роботи міської ради

  1. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості сесії, розповсюдженням інформації про діяльність міської ради у спосіб, визначений законодавством, оприлюднення її проектів рішень та рішень на офіційному сайті Іллічівської міської ради, а також публікації її рішень в  міській  газеті  „Чорноморський  маяк” та інших засобах масової інформації.

  2. Акредитація та позбавлення акредитації журналіста, працівника засобу масової інформації при міській раді здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

  3. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.

  4. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за два дні до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та їх подальшого направлення до організаційного відділу ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою, секретарем міської ради.

  5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

  6. Члени територіальної громади міста та інші особи, які не є депутатами ради та заявили про своє бажання бути присутніми в сесійній залі, реєструються за п'ятнадцять хвилин до початку роботи ради працівниками організаційного відділу ради на підставі документа що посвідчує особу, та мають право знаходитись в залі засідань міської ради під час пленарних засідань на спеціально відведених для них місцях.

  Розділ 7. Дисципліна та етика в діяльності ради

  Стаття 34. Дисципліна та етика

  1. Депутати міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов'язані дотримуватись правил етики, визначених ст. 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

  2. Депутати вищестоячих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу.

  Стаття 35. Запобігання порушенню порядку на засіданні

  1. Присутні на пленарних засіданнях ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів та після одного попередження позбавити його слова на пленарному засіданні з поясненням депутатам ради мотивів такого рішення, з одночасним голосуванням щодо поновлення такому промовцю слова, яке поновлюється за умови підтримки більшістю депутатів від загального складу ради.

  2. Під час пленарного засідання ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо).

  3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання  ради, головуючий на засіданні ради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні ради.

  4. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого головуючим протягом дня, за рішенням ради така особа залишає зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого він може бути виведений із залу.

  5. У разі невиконання депутатом ради своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про повідомлення виборцям через засоби масової інформації про неналежне ставлення депутата до виконання своїх обов'язків.

  6. У разі пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

  7. На час роботи в сесійній залі присутні зобов’язані перевести роботу своїх мобільних телефонів у беззвучний режим, а за відсутності такої технічної можливості їх вимкнути.

  Розділ 8. Заключні положення

  Стаття 36. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності міської ради веде секретар міської ради та організаційний відділ виконкому, які надають допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, фракціям, депутатським та робочим групам. Вони також забезпечують підготовку, організацію їх поточної роботи, засідань комісій та сесій міської ради.

  Стаття 37. Управління та відділи виконкому міської ради надають депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам інформаційну, матеріально-технічну та консультативну допомогу.

   

  Секретар  ради                                                                               О.Р. Боровська                 

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань