Проект рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради

 

   

ПРОЕКТ

  

 


  

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради від 24.09.2009 р. № 996 «Про Затвердження Положення про нормативи для визначення розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади»

  

 

  

 

  

                В зв’язку з втратою чинності Закону України “Про планування і забудову територій” та дією Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  на підставі статті 40 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та керуючись статтями 30,31,32,42  Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”:

  

 

  

виконавчий комітет Іллічівської міської ради вирішив:

  

 

  

                1. Внести наступні зміни у Положення про нормативи для визначення розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади:

  

    1.1.  п 1.3 доповнити словами:

  

«Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі.»

  

                1.2.  у п. 1.4, 1.5 слова «Цільового фонду» замінити словами «Спеціального фонду».

  

                1.3. п.1.6. викласти у такій редакції «Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від їх форми власності, які в установленому законом порядку зареєстрували декларацію про готовність об’єкта до експлуатації або отримали акт готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі сертифікату.»

  

                1.4. п.1.7 доповнити підпунктами:

  

                «- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

  

                - індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

  

           - об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

  

                - об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

  

                1.5. в абзаці другому п. 2.1 слова «крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення» та «будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення» виключити.

  

                1.6 п.2.1 доповнити словами:

  

«У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.»

  

                1.7. в абзаці другому п.2.2 слова  «крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення», «будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення» та «- 1,5 відсотка – для індивідуальних забудовників житлових будинків – фізичних осіб при загальній площі будинку більш ніж 300 м. кв.;

  

                - 1 відсоток – для індивідуальних забудовників житлових будинків –фізичних осіб при загальній площі будинку від 150 до 300 м. кв.;

  

                - 0,5 відсотка – для індивідуальних забудовників житлових будинків – фізичних осіб при загальній площі будинку до 150 м. кв.» виключити.

  

                1.8. п. 3.1 викласти у такій редакції «Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади (далі – договір про пайову участь) укладається між виконавчим комітетом Іллічівської міської ради та замовником не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладання договору, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.»

  

                1.9. п. 3.5 викласти у такій редакції «Пайовий внесок сплачується у встановлені договором терміни, які  не повинні  перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (а з 1 січня 2013 року кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором)»

  

                2.1. у п. 4.2 абзац перший виключити. 

  

                2. Дане рішення набирає чинності з дня опублікування в міській газеті «Чорноморський маяк». 

  

                3. Контроль за  виконанням  цього рішення на першого заступника міського голови Биченка С.Я. 

  

 

  

Міський голова                                                                            В.Я. Хмельнюк

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Додаток №1

  

до рішення виконавчого комітету

  

Іллічівської міської ради

  

 

  

 

  

Положення

  

про нормативи для визначення розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Іллічівської територіальної громади

  

 

  

1. Загальні положення

  

 

  

1.1. Положенням про нормативи для визначення розмірів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади  (далі – Положення) визначається процедура залучення коштів замовників до пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Іллічівської територіальної громади.

  

                1.2. Визначення термінів згідно Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм (ДБН) України “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень” ДБН 360-92**:

  

                замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для  здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

  

                інженерно-транспортна інфраструктура   -  комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

  

                соціальна інфраструктура – установи освіти, дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи; заклади охорони здоров’я; заклади соціального забезпечення; спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади; заклади культури та мистецтв; культові споруди; підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування; організації та заклади управління; проектні організації; кредитно-фінансові установи; підприємства зв’язку; заклади житлово-комунального господарства; споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних засобів; міські парки, зоологічні та ботанічні сади, сквери та бульвари, тощо;

  

                будівництво – спорудження нового об'єкта, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об'єктів, технічне переоснащення;

  

                об`єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис, та фінансування яких здійснює інвестор або забудовник;

  

                пайовий внесок замовника на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – кошти, що вносяться замовниками у відповідності до цього Положення  (далі – пайовий внесок)

  

                1.3. Метою  Положення є  прийняття  нормативів для визначення розмірів залучення коштів замовників з урахуванням конкретних умов розвитку територій Іллічівської громади.

  

                Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” законодавчо закріплені зобов’язання замовника, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у населеному пункті, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених пунктом 1.7. цього Положення.

  

                Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі.

  

                1.4. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади полягає у відрахуванні замовником  коштів до Спеціального фонду міського  бюджету .

  

                1.5. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів  територіальної громади.

  

                Конкретні напрямки використання коштів Спеціального фонду затверджуються Іллічівською міською радою у міському бюджеті з урахуванням програми соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

  

                1.6. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від їх форми власності, які в установленому законом порядку зареєстрували декларацію про готовність об’єкта до експлуатації або отримали акт готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі сертифікату.

  

                1.7. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іллічівської територіальної громади  не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

  

           - об'єктів будь-якого   призначення   на   замовлення   органів державної  влади  або  органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

  

                - будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

  

           - будинків житлового   фонду   соціального    призначення    та доступного житла;

  

                - індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

  

           - об'єктів комплексної  забудови територій,  що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

  

           - об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

  

                - об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

  

                - об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів. 

  

2. Розмір пайового внеску                

  

                2.1. Величина пайової   участі   (внеску)  замовника  у  створенні інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населеного пункту  визначається  у  договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування,  відповідно  до  встановленого  органом  місцевого самоврядування  розміру  пайової  участі  (внеску)  замовника  від загальної   кошторисної   вартості   будівництва  (реконструкції) об'єкта   містобудування, визначеної згідно  з державними будівельними нормами,  без  урахування  витрат  з  придбання  та виділення земельної ділянки,  звільнення  будівельного  майданчика від  будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж  і споруд  та   транспортних  комунікацій.

  

                У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

  

                Граничний розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, не може перевищувати:

  

           - 10 відсотків загальної кошторисної вартості  будівництва об'єкта – для нежитлових будівель та/або споруд;

  

           - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для житлових будинків.           2.2 При прийнятті розміру базового відсотку відрахувань від загальної  кошторисної вартості  будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, що не перевищує граничного розміру, визначеного Законом, були враховані такі фактори та умови:

  

                - категорія територіальної громади, в яку входить м. Іллічівськ, селище Олександрівка, села Малодолинське та Бурлача Балка, її географічне положення та соціально-економічне значення у регіоні  та транспортній системі держави;

  

                - необхідність створення умов як для активізації інвестиційної діяльності, так і  розвитку територій шляхом запобігання необґрунтованого додаткового фінансового навантаження на інвестора  (замовника) будівництва.

  

                За базовий відсоток відрахувань від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування прийнято відсотки, які не повинні перевищувати::

  

                - 7 відсотків – для нежитлових будівель та/або споруд (крім  будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення);

  

                - 3 відсотки – для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного  і оздоровчого призначення;

  

                Враховуючи обсяг інвестицій, відповідно до загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування застосовується коефіцієнт К1: 

  
                                       
 

Коефіцієнт  К1

 
 

Обсяг  інвестицій, млн. грн.

 
 

0,9

 
 

 від 2 до 5

 
 

0,8

 
 

   від 5 до 25

 
 

0,7

 
 

     від 25 до 50

 
 

0,6

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань