Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради “Про затвердження стандарту адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Іллічівської міської ради”

 

   

Стандарт адміністративної послуги - це акт, який видається адміністративним органом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної  послуги, та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови та відповідальних осіб.

  

1.     Визначення проблеми.

  

У зв’язку з прийняттям рішення виконавчого  комітету Іллічівської міської ради від 29.09.2011 року № 643 “ Про   перелік   адміністративних    послуг, які   надаються    Іллічівською   міською радою  та  її  виконавчими  органами ”,   виникла потреба  у розробці стандартів  адміністративних послуг.

  

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у розробці стандартів адміністративних послуг, згідно Наказу   Міністерства   економіки    України         від 12.07.2007р. № 219 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг”, що, в свою чергу, забезпечить задоволення потреб та інтересів одержувача адміністративної послуги.

  

2.     Визначення цілі державного регулювання.

  

Цілями затвердження стандартів адміністративних послуг є:

  

-          мінімізація витрат часу та інших ресурсів;

  

-          можливість звернення із запитом до адміністративного органу у письмовій та/або усній формі, а також з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

  

-          забезпечування дій одержувача та кількості документів, що ним додаються закріплювання вимоги до якості і доступності адміністративної послуги;

  

-          вираховування інтересів одержувача.

  

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

  

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такий  альтернативний спосіб досягнення визначених цілей, як – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

  

У разі залишення ситуації без змін можливе лише часткове досягнення визначених

  

цілей. Відсутність чітких вимог щодо надання адміністративних послуг може призвести до зниження якості  надання адміністративних послуг,  зловживань з боку посадових осіб. Висока якість надання адміністративних послуг можлива лише за умови чіткого дотримання затверджених  стандартів.    Тому на підставі вищевикладеного можна дійти до  висновку що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

  

4.       Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

  

Основним завданням запропонованого проекту є – вдосконалення діяльності виконавчих органів Іллічівської міської ради. Виконавчі органи при застосуванні стандарту адміністративної послуги забезпечують:

  

-          інформування одержувачів про відповідний стандарт у доступній формі;

  

-          контроль  за дотриманням і ефективністю відповідного стандарту;

  

-          оперативний розгляд обґрунтованих скарг одержувача щодо якості і доступності адміністративної послуги. Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради “ Про затвердження стандарту   адміністративних   послуг, які   надаються    Іллічівською      міською радою  та  її  виконавчими  органами”. Запропонований регуляторний акт відповідає  принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості.

  

Даний проект рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації. 

  

5.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.

  

Впровадження вимог такого регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюється в межах повноважень відповідних органів та не потребує додаткових витрат і для одержувача адміністративних послуг.

  

Перевагами у досягненні визначених цілей є:

  

-          стандарт включає вимоги , що забезпечують необхідний рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому, а також на кожному етапі її надання;

  

-          стандарт забезпечує мінімізацію витрат часу та інших ресурсів одержувача;

  

-          стандарт передбачає можливість звернення із запитом до адміністративного органу у письмовій та/або усній формі, а також з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

  

-          забезпечує мінімізацію дій одержувача та кількості документів що ним надаються;

  

6.     Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

  

 

  
                                 
 

Сфера впливу     регуляторного акту

 
 

Вигоди

 
 

Витрати

 
 

Інтереси органів  місцевого самоврядування

 
 

Приведення  місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного  законодавства

 
 

Процедура  розробки проекту нового регуляторного акту

 
 

Інтереси  одержувачів адміністративних послуг

 
 

Висока якість надання  адміністративної послуги на основі таких критеріїв:

 

-           результативність;

 

-           своєчасність;

 

-           доступність;

 

-           зручність;

 

-           відкритість;

 

-           повага до одержувача;

 

-           професійність.

 
 

Сплата за отримання  деяких видів адміністративних послуг

 

 

 
  
  

 

  

        7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

  

        Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень, та його відміни. 

  

8.     Визначення показників результативності регуляторного акта.

  

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

  

-          кількість громадян які звернулися для отриманням адміністративної послуги;

  

-          кількість наданих адміністративних послуг;

  

-          кількість відмов та причини відмов в наданні адміністративних послуг;

  

-          сума надходжень до бюджету за отримані адміністративні послуги. 

  

9.     Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

  

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде здійснено базове, повторне, та періодичне відстеження його результативності.

  

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом на основі показників і даних  визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту.

  

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації .

  

Періодичне відстеження буде здійснюватись через кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

  

Всі пропозиції та зауваження щодо даного регуляторного акту приймаються особисто або поштою за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 33, каб. 210, відділ економіки виконавчого комітету Іллічівської міської ради, тел/факс 60034,  електрона адреса econo78@mail.ru,  в місячний термін з дати опублікування. 

  

 

  Начальник відділу економіки                                             Г. Б. Шаповалова 


ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань