Проект рішення Іллічівської міської ради

 

 ПРОЕКТ 


Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради

  

 

  

На виконання частини четвертої статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 21.10.2011 року № 244, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою протокол від _______2012 року №__  та керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”,

  

 

  

Іллічівська міська рада вирішила:

  

 

  

1. Затвердити порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради ( додаток № 1).

  

2.  Затвердити Типовий договір тимчасового користування місцем, що перебуває в комунальній власності з розрахунком оплати по договору та актом прийому передачі (додаток 2).

  

3. Затвердити Паспорт привязки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради (додаток 3).

  

4. Затвердити завяу-повідомлення, про виконання вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (додаток 4).

  

5.  Уповноважити посадових осіб виконавчих органів Іллічівської міської ради на вчинення певних дій:

  

5.1. Головного архітектора міста начальника управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради на погодження схеми благоустрою та видачу паспорту привязки ТС.

  

5.2. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин на укладення договорів тимчасового користування місцем, що перебуває в комунальній власності.

  

6. Рішення оприлюднити в газеті “Чорноморський маяк”

  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою та на першого заступника міського голови Биченка С.Я.   

  

 

  

Міський голова                                                                          В. Я.  Хмельнюк

  

 

  

 

  

 

  

Додаток №1        

  

рішення Іллічівської міської ради              

  

 

  

Порядок

  

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради

  

 

  

1. Загальні положення

  

 

  

1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах території Іллічівської міської ради.

  

Тимчасові споруди для розміщення підприємницької діяльності розміщуються у відповідності до Земельного кодексу України, Податкового Кодексу України, Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про рекламу”, "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови КМ України від 29 грудня 2003 року N2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  21.10.2011 року  №244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", інших нормативних актів та до цього положення,

  

Користування  місцем що перебуває у комунальній власності під розташування  торговельної споруди є платним.

  

1.2. Цей порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

  

 - на землях із особливим режимом використання ; 

  

- під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів, на строк проведення таких заходів розміщення яких здійснюється у відповідності до розпоряджень Іллічівського міського голови;

  

- малі архітектурні форми, у тому числі тимчасові літні майданчики, розміщення яких здійснюється у відповідності до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в межах Іллічівської територіальної громади на підставі укладених з відділом комунальної власності та земельних відносин договорів на утримання та благоустрій території.

  

1.3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

  

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

  

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

  

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

  

комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині затверджена рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради;

  

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

  

пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

  

стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

  

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.

  

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (з обов’язковим розташуванням квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

  

місце що перебуває у комунальній власності під розташування ТС – площадка, поверхня земельної ділянки, визначена у паспорті прив’язки ТС та договорі тимчасового користування місцем що перебуває у комунальній власності, на якій розміщується ТС та необхідне для її функціонування обладнання.

  

договір на тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності – документ на землекористування наявність якого передбачається паспортом прив’язки ТС (додаток 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  21.10.2011  № 244)

  

1.4. Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

  

1.5. Комплексна схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням міської ради суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням виконавчого комітету. Розроблення комплексної схеми розміщення ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

  

Внесення змін та корегування комплексної схеми розміщення ТС здійснюється за пропозицією Управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради виконавчим комітетом.

  

1.6. Розміщення ТС здійснюється з видачею паспорту прив’язки який є дійсним за умови укладення договору на тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності.

  

1.7. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС в межах договору тимчасового користування місцем що перебуває в комунальній власності

  

1.8. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм.

  

При дообладнанні (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

  

1.9. Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта здійснюється за згодою користувача ринку, визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, з видачею власнику ТС паспорту прив’язки ТС.

  

1.10. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

  

1.11. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

  

1.12. Розміщення ТС на землях комунальної власності, не зазначених в комплексній схемі розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на території Іллічівської міської ради, забороняється та є самовільним зайняттям земельної ділянки. 

  

2. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС 

  

2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС (додаток 3).

  

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається в межах дозвільного центру до Управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС,

  

2.2.1. Управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради реєструє заяви з обов’язковою їх нумерацією.

  

2.2.2. Заяви про намір встановити ТС від двох та більше заявників відносно одного й того ж місця розглядаються Управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради почергово за їх нумерацією.

  

2.3. До заяви додаються:

  

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС їх розмірів та конфігурації виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості

  

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

  

Цей перелік документів для встановлення ТС на об’єктах благоустрою міської ради не переданих в користування іншим особам є вичерпним.

  

Для встановлення ТС на об’єктах благоустрою, які перебувають у користуванні (власності) осіб, не підпорядкованих Іллічівській міській раді, її виконавчим органам та комунальним підприємствам замовником додатково надається попередня згода (договір) з власником або користувачем такого об’єкту.

  

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви визначає Управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

  

2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовник повідомляється Управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

  

2.5.1. Надання управлінням архітектури та містобудування повідомлення про  відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам надає замовнику пріоритетне право на розміщення ТС, та є підставою для відмови у задоволенні заяв поданих пізніше. 

  

2.5.2.  У   процесі надання повідомлень про  відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС забороняється  проведення тендерів (конкурсів).

  

2.5.3. Неотримання замовником паспорту прив’язки ТС протягом 3 місяців з дати надання повідомлення про  відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС є підставою для скасування пріоритетного права на розміщення ТС.

  

2.6. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається в межах дозвільного центру до управління архітектури та містобудування Іллічівської міської із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

  

- схему розміщення ТС виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

  

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

  

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";

  

- договір на тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності (додаток 2);

  

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за необхідністю), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

  

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

  

2.7. Паспорт прив'язки ТС оформлюється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

  

2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

  

2.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

  

2.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

  

2.11. Паспорт прив'язки включає:

  

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

  

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);

  

- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

  

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

  

Цей перелік документів є вичерпним.

  

2.12. Паспорт прив'язки підписується керівником управління архітектури та містобудування Іллічівської міської ради

  

2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.

  

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

  

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку;

  

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку.

  

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

  

2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

  

2.16. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

  

2.17. Строк дії паспорта прив'язки визначається управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень та в будь-якому разі не може перевищувати п’яти років.

  

2.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

  

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

  

2.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки.

  

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

  

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

  

2.23. Після розміщення ТС замовник подає до управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради письмову заяву за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки та уклав договір на тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності.

  

2.24. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - в управлінні архітектури та містобудування Іллічівської міської ради.

  

2.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться управлінням архітектури та містобудування Іллічівської міської ради в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

  

2.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

  

' + i +"" }else{ calendar += '' + i +""; } if ( new Date( D.getFullYear(), D.getMonth(), i ).getDay() == 0) { calendar += ''; } } for(var i = DNlast; i < 7; i++) calendar += ' '; document.querySelector('#'+id+' tbody').innerHTML = calendar; document.querySelector('#'+id+' thead td:nth-child(2)').innerHTML = month[D.getMonth()] +' '+ D.getFullYear(); document.querySelector('#'+id+' thead td:nth-child(2)').dataset.month = D.getMonth(); document.querySelector('#'+id+' thead td:nth-child(2)').dataset.year = D.getFullYear(); if (document.querySelectorAll('#'+id+' tbody tr').length < 6) { document.querySelector('#'+id+' tbody').innerHTML += '       '; } } Calendar2("calendar2", new Date().getFullYear(),curMonth ); document.querySelector('#calendar2 thead tr:nth-child(1) td:nth-child(1)').onclick = function() { Calendar2("calendar2", document.querySelector('#calendar2 thead td:nth-child(2)').dataset.year, parseFloat(document.querySelector('#calendar2 thead td:nth-child(2)').dataset.month)-1); } document.querySelector('#calendar2 thead tr:nth-child(1) td:nth-child(3)').onclick = function() { Calendar2("calendar2", document.querySelector('#calendar2 thead td:nth-child(2)').dataset.year, parseFloat(document.querySelector('#calendar2 thead td:nth-child(2)').dataset.month)+1); }

    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань