Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта – проекту рішення Іллічівської міської ради «Про встановлення орендної плати за землю»

 

   

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Іллічівської міської ради «Про встановлення орендної плати за землю». 

  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку було розв’язано шляхом державного регулювання господарських відносин. 

  

Стаття 288 Податкового кодексу України визначає, що розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем та не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом, але не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки для  інших  земельних  ділянок,  наданих   в   оренду.

  

Іллічівська міська рада здійснила заходи щодо встановлення орендної плати за землі, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства  в рамках діючого законодавства. 

  

Єдиним шляхом прийняття Іллічівською міською радою рішення «Про встановлення орендної плати за землю» є зняття проблеми надмірного податкового навантаження на гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства та визначення оптимального рівня оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження у місцевий бюджет. 

  

2. Визначення цілей регулювання: 

  

- визначення механізму введення в дію орендної плати за землю для гаражно-будівельних та гаражних об’єднанань, кооперативів, колективів, товариств на території Іллічівської міської ради; 

  

- врегулювання правовідносин між власником землі (Іллічівська міська рада) та суб’єктами земельних відносин; 

  

- задоволення інтересів держави та територіальної громади, а з іншого боку,  зменшення надмірного податкового навантаження на орендарів земельних ділянок, які не здійснюють комерційну діяльність. 

  

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного. 

  

1. Залишити питання неврегульованим, тим самим не зняти високий рівень податкового тиску на орендарів земельних ділянок, які не здійснюють комерційну діяльність. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему. 

  

2. Прийняття нормативно-правового акту «Про встановлення орендної плати за землю».

  

Аналіз обраної альтернативи показує, що 1 спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє інтереси орендарів земельних ділянок, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства. 

  

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин. 

  

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

  

Основні напрямки реалізації удосконалення земельних відносин на території Іллічівської міської ради спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження на території Іллічівської міської ради механізму введення в дію орендної плати за землю для орендарів земельних ділянок, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства. 

  

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів: 

  

- встановлення рішенням Іллічівської міської ради чіткого терміну вводу в дію орендної плати за землю для орендарів земельних ділянок, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства; 

  

- визначення органів, які сприятимуть введенню в дію орендної плати за землю для орендарів земельних ділянок, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства. 

  

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта. 

  

Даний акт мотивує Іллічівську міську раду, як орган, якому діючим законодавством надані повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів на території Іллічівської міської ради (в межах міста Іллічівська, с.Бурлача Балка, с.Малодолинське, сел. Олександрівка), та суб’єктів земельних відносин виконувати встановлені вимоги через такі умови, як: 

  

- введення в дію орендної плати за землю для орендарів земельних ділянок, на яких розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства на території Іллічівської міської ради; 

  

- внесення змін до договорів оренди землі стосовно розрахунків орендної плати за землю; 

  

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

  

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у користуванні яких знаходяться земельні ділянки, інтереси держави, органів місцевого самоврядування. 

  

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта. 

  

Пропонується  встановити необмежений  строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства. 

  

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. 

  

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Іллічівської міської ради є зниження надмірного податкового навантаження на орендарів земельних ділянок, на яких  розташовані гаражно-будівельні та гаражні об’єднання, кооперативи, колективи, товариства на території Іллічівської міської ради та визначення оптимального рівня оподаткування.

  

 

  

Начальник відділу комунальної власності

  

та земельних відносин                                                             О.С.Маляренко

  

 

  

 

  

 

  

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

  

 

  

1. Вид та назва регуляторного акту: 

  

Рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Іллічівської міської ради». 

  

2. Назва виконавця заходів відстеження: 

  

відділ комунальної власності та земельних відносин Іллічівської міської ради. 

  

3. Мета прийняття акту: 

  

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити: 

  

- введення в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Іллічівської міської ради; 

  

- практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Іллічівської міської ради для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; 

  

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. 

  

4. Строк виконання заходів з відстеження: до набрання актом чинності

з 09.11.2011 року по 09.12.2011 року 

  

5. Тип відстеження: 

  

Базове 

  

6. Методи одержання результатів відстеження: 

  

1. Збільшення обсягу надходжень до міськогобюджету та державних цільових фондів. 

  

2. Направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. 

  

3. Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. 

  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних. 

  

1. Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету від плати за землю. 

  

2. Направлення додаткових коштів на видатки місцевого бюджету пов’язані із соціально-економічним розвитком та благоустроєм, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці територіальної громади. 

  

 

  

Начальник відділу комунальної власності

  та земельних відносин                                                             О.С.Маляренко 


ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань