Проект рішення Іллічівської міської ради

 

   

ПРОЕКТ

  

 

Про затвердження Порядку приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської територіальної громади

  

 

З метою вдосконалення приватизації об’єктів комунальної власності, правового врегулювання вищезазначеного процесу, з  урахуванням змін у законодавстві України про приватизацію, та особливостей приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської  територіальної громади,  керуючись  Законами України  "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств  (малу приватизацію)", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Наказу Фонду Державного  майна  України “Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого   нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації”,  

та  враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних  питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, протокол від 17  липня 2012 року № 39, керуючись  статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування   в  Україні”,     

  

Іллічівська міська рада вирішила:

 

          1.     Затвердити:  

          1.1  Порядок приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської територіальної громади (додаток № 1);  

          1.2  Склад  конкурсної  комісії по  проведенню  приватизації (відчуженню) майна, що перебуває у комунальній  власності Іллічівської територіальної громади (додаток № 2);  

          1.3  Форму  заяви  про  включення  до переліку об’єктів, що підлягають приватизації  (додаток № 3).  

          2.   Вважати такими що  втратили чинність рішення Іллічівської  міської ради:  

-   від 16 листопада 2001р. № 156-XIII“Про механізм відчуження об’єктів    комунальної    власності    м. Іллічівська”;  

-   від  29.09.2006р. № 87-V  “Про  затвердження Положення про  проведення конкурсів з питань приватизації,  відчуження та передачі в оренду за конкурсом комунального майна Іллічівської міської територіальної громади та склад конкурсної комісії.  

           3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  постійну  комісію  з   фінансово-економічних    питань,  бюджету,  інвестицій  та  комунальної   власності,     заступника  міського  голови  Рибалку  М. В. 

 

Міськийголова                                                                       В. Я.  Хмельнюк

  

 

 

Додаток № 2

до рішення Іллічівської  міської ради

  

 

  

СКЛАД

  конкурсної  комісії по  проведенню  приватизації (відчуженню) майна,

 що перебуває у комунальній  власності Іллічівської

територіальної  в особі Іллічівської міської ради

   

  

Рибалка  М.В.             - заступник  міського  голови,  голова комісії;

Маляренко О. С.         - начальник    відділу    комунальної     власності    та     земельних відносин   Іллічівської  міської  ради,  заступник голови  комісії;

Баришева Т. В.                      - головний    спеціаліст     відділу     комунальної     власності     та    земельних  відносин Іллічівської  міської ради, секретар  комісії.

 

Члени комісії:

 

   Скрипниченко Д.В.   - начальник      юридичного     відділу      виконавчого      комітетуІллічівської  міської   ради;      

Степаненко Н.В.         - заступник    начальника    відділу    комунальної    власності    та   земельних     відносин    Іллічівської   міської   ради;      

Протопопов С.Є.        - начальник       управління       архітектури    та      містобудуванняІллічівської   міської   ради;

Яковенко О.М.           - заступник начальника фінансового управління. 

  

 

Секретар  міської  ради                                                        О.Р.  Боровська

  

 

 

Додаток № 1

до рішення Іллічівської  міської ради 

  

 

           Порядок приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у  комунальній власності  Іллічівської територіальної громади 

  

Розділ І. Загальні положення 

  

Порядок приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у  комунальній власності Іллічівської територіальної громади (далі-Порядок) розроблений з метою підвищення конкурентності, прозорості продажу об’єктів приватизації, збільшення надходжень коштів до міського бюджету, одержаних від приватизації (відчуження) об’єктів права комунальної власності,  та  вдосконалення організації порядку здійснення приватизації об’єктів комунальної власності, правового врегулювання вищезазначеного процесу, з урахуванням змін у законодавстві України про приватизацію, та особливостей приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності  Іллічівської  територіальної громади.  

В  Порядку нижче приведені терміни, що мають наступне значення:  

  Приватизація - платне відчуження об’єктів, що перебувають у комунальній  власності Іллічіської  територіальної громади, у тому числі разом із земельною ділянкою комунальної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.  

  Право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.  

  Іллічівська міська рада (далі - рада) – представницький виборний орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів, і наділяється правом представляти інтереси  Іллічівської територіальної громади і приймати від її імені рішення, у тому числі здійснювати право комунальної власності, тобто: правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами, що перебувають у комунальній власності Іллічіської територіальної громади, в тому числі виконувати всі майнові операції, такі як, продаж, вирішення питань приватизації (відчуження), визначати в угодах і договорах умови використання і фінансування об'єктів, що приватизуються.  

  Доцільність, порядок та умови приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у  комунальній власності  Іллічівської територіальної громади визначаються радою.  

   Доходи від приватизації (відчуження) об'єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених  міським бюджетом розвитку.  

   Орган приватизації (відчуження) об'єктів права комунальної власності   - відділ комунальної власності та земельних відносин Іллічівської міської ради (далі Відділ),  створений Іллічівською міською радою  виконавчий орган, який виконує за її дорученням та в межах, визначених радою в Положенні про Відділ, повноваження щодо управління об’єктами  комунальної власності Іллічівської територіальної громади,  у  тому  числі  щодо  їх  приватизації  (відчуження). 

   Балансоутримувачі об'єктів права комунальної власності  – бюджетні установи, організації, підприємства, створені Іллічівською міською радою, на балансі яких перебувають об’єкти комунальної власності Іллічівської територіальної громади,  що надані їм  в оперативне управління або у повне господарське відання - матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів). Приватизація (відчуження) об'єктів права комунальної власності   погоджується  із балансоутримувачем.  

Об'єкти приватизації (відчуження) права комунальної власності  Іллічівської територіальної громади – окреме індивідуально визначене майно, в тому числі із земельними ділянками комунальної власності, на яких таке майно розташовано; єдині майнові комплекси комунальних підприємств та їхні структурні підрозділи; об'єкти незавершеного будівництва,  законсервовані об'єкти, в тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких  вони  розташовані.  

Ідентифікація поліпшень орендованого нерухомого майна  - встановлення   суб'єктом  оціночної  діяльності - суб'єктом  господарювання   факту відповідності підтверджувальних документів, наданих орендарем, про здійснені ним заходи,   спрямовані   на  покращення  фізичного (технічного) стану орендованого нерухомого  майна  та  (або)  його споживчих  якостей,  наявним поліпшенням,  які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без  завдання  йому шкоди  і  які  здійснені  за  рахунок коштів орендаря та за згодою  орендодавця. 

Незалежна оцінка – визначення вартості майна на дату оцінки за процедурою,  встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна,  і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності -   суб'єкта господарювання.  

Початкова вартість об’єкта   ціна, затверджена Іллічівською міською радою (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію (відчуження) способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу.  

 

Розділ ІІ.   Продавці та покупці об'єктів приватизації (відчуження) 

 

 1. Продавцем об'єктів приватизації (відчуження) від імені Іллічівської міської ради та в інтересах Іллічівської територіальної громади  виступає відділ комунальної  власності та земельних відносин Іллічівської  міської ради.
 2. Покупцями об'єктів приватизації (відчуження) можуть бути фізичні та юридичні особи, що визнаються Покупцями згідно діючого законодавства України про приватизацію (відчуження).

 

Розділ III.   Способи приватизації (відчуження) майна  комунальній  власності

 

 1.  Приватизація (відчуження) об’єктів комунальної  власності здійснюються шляхом:

1.1    -  продажу  на  аукціоні;

1.2    - продажу за  конкурсом з відкритістю пропонування  ціни за принципом аукціону;

1.3    -  викупу.

2. Продаж за конкурсом  -  передача права власності покупцю, який  запропонував  найвищу ціну, та  взяв зобов’язання  виконати  умови  конкурсу.

3. Продаж на аукціоні- передача права власності покупцю, який  запропонував  у ході  торгів найвищу ціну.

4. Продаж шляхом викупу - передача права власності покупцю, що згоден з умовами продажу об'єкта приватизації. Викуп застосовується щодо об'єктів приватизації (відчуження)  якщо:

      4.1  -   об’єкт,  не проданий на  аукціоні,   за конкурсом; 

      4.2 - у разі прийняття рішення  про  приватизацію орендованого  комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує  право на викуп такого майна, якщо ним за згодою орендодавця  і за рахунок власних коштів  здійснено поліпшення орендованого  майна, яке  неможливо відокремити  від відповідного  об’єкта  без  завдання  йому шкоди,  в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна; 

      4.3  -  право  покупця  на  викуп  об’єкта  передбачено законодавчими  актами. 

      4.4  У випадку  документального підтвердження (згідно законодавства) проведених орендарем поліпшень  у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду,  орендар  має  першочергове  право на приватизацію орендованого майна шляхом викупу. 

      5. Першочергове  право  орендаря на приватизацію орендованого  майна  комунальної  власності  не застосовується, крім  викупу, передбаченого п.4.4 цього Порядку. 

 

Розділ IV.  Визначення  переліків  об’єктів, що  підлягають  приватизації (відчуження).  

 

 1. Іллічівська  міська  рада за поданням відділу комунальної  власності та земельних відносин,  розглядає  та  затверджує переліки об’єктів, що перебувають у комунальній  власності Іллічівської  територіальної  громади і підлягають  приватизації (відчуження) із визначенням порядку (способу) та умов їх приватизації (відчуження), відповідно до  наданих заяв та пропозицій.     

У разі необхідності, за ініціативою відділу комунальної  власності та земельних відносин,  протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть   вноситися зміни і доповнення, що затверджуються рішенням ради. 

2.   Ініціатива висування об’єкта  на  продаж може  надходити від: 

- міської ради; 

- виконавчого  комітету; 

- відділу комунальної власності та земельних відносин Іллічівської  міської ради; 

- балансоутримувачів комунального  майна; 

- орендарів; 

- покупців, згідно  законодавства (юридичних та фізичних осіб). 

 3. Заяви  про намір щодо приватизації (відчуження) відповідного  майна  подається  на  ім’я  міського  голови.

      3.1   Заява,  повинна  містити: 

      - назву об’єкта, його місцезнаходження, бажану площу приватизації (відчуження); 

      -  запропоновані умови купівлі та експлуатації  об’єкта; 

-  інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається об'єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників; 

-  інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника. 

      3.2    Разом  із  заявою покупці надають: 

      3.2.1  фізичні  особи: 

       -  відомості про  особу, домашню адресу, громадянство; 

       - номери  рахунків у  банківських установах,  з  яких  здійснюватимуться розрахунки за  прибданий  об’єкт  приватизації; 

       - довідку  органу державної  податкової  служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); 

       - копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

       - копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців); 

       -  документ про  внесення плати за подання заяви. 

       3.2.2  юридичні особи: 

        -   повну назву заявника та його юридичну адресу; 

        -   прізвище, ім'я, по батькові керівника; 

        -  документ щодо призначення керівника; 

        -  номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації. 

        - нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно з цим Законом (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування); 

        - копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

        - копія довідки про взяття на облік платника податків; 

        - рішення уповноваженого органу про участь у приватизації; 

  -  документ про внесення плати за подання заяви. 

Потенційні покупці - юридичні особи зобов'язані  також подати документ про розподіл статутного капіталу серед учасників. 

3.4  Виправлення у заявах  не  допускаються.

 4. Відповідальність за достовірність поданих документів покладається на покупця відповідно до законодавства.

 5.  Форма заяви щодо  приватизації (відчуження) затверджується  міською  радою. 

 6. Розмір за подання заяви встановлюється у розмірі 50 відсотків неоподатковуваного  мінімуму доходів громадян. Плата надходить до міського бюджету на відповідний рахунок.

 

Розділ V. Підготовка до приватизації (відчуження). 

 

 1.  Приватизація (відчуження) об’єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської  територіальної громади, та перебувають у господарському віданні або оперативному управлінні селищної та сільських адміністрацій, підприємств, організацій, управлінь, відділів створених Іллічівською міською радою,  здійснюється  відділом комунальної  власності та земельних відносин  після надання на це згоди рішенням Іллічівської  міської ради.
 2. Відділ комунальної  власності та земельних відносин Іллічівської  міської ради  розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації об’єкта включає його до переліків, що підлягають приватизації (відчуженню) з визначенням порядку (способу) та умов їх приватизації (відчуження) і подає на розгляд та затвердження міській раді. 

Відмова у приватизації можлива у випадках: 

- відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення  об’єкта  до переліку; 

- є законодавчо  встановлене обмеження на приватизацію (відчуження); 

-  не затверджено переліків об’єктів, що  підлягають приватизації  (відчуження). 

Результати розгляду заяви доводяться до заявника у письмовій формі згідно діючого законодавства. 

  3. З моменту прийняття  Іллічівською міською радою рішення про затвердження та включення  до переліку,  об’єкту що підлягає  приватизації (відчуженню), відділ комунальної  власності та земельних відносин здійснює  підготовку до приватизації (відчуженню): 

3.1  укладає  із суб'єктом оціночної діяльності (визначеного на конкурсних засадах) договір на  проведення  оцінки  майна. Договір на  проведення  оцінки  майна укладається в письмовій формі та може  бути  двостороннім  або  багатостороннім. 

    Суб'єкт оціночної діяльності надає вищезазначеному відділу: 

-   звіт про оцінку майна, що є  документом,  який містить висновки  про вартість  майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної   діяльності; 

- акт оцінки  майна,  що  містить  висновки  про вартість майна та підтверджує виконані процедури з  оцінки  майна, здійсненої  суб'єктом  оціночної  діяльності, підлягає затвердженню Іллічівською міською радою. 

Рецензування звітів про оцінку майна проводиться згідно з законодавством про оцінку майна. 

3.2    готує та публікує  інформацію про об'єкти приватизації у ЗМІ; 

3.3    замовляє  проведення робіт із землеустрою (у разі необхідності); 

3.4  замовляє  у комунального  підприємства “Бюро технічної  інвентаризації”, а в разі  зміни  відповідних  повноважень цього підприємства, у інших організацій, установ  (на які покладені  відповідні функції) витяг із реєстра прав власника  на  об’єкт  приватизації (відчуження); 

3.5  у разі необхідності, проводять реорганізацію або ліквідацію комунального підприємства. 

4. Встановлена ціна  продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, затверджується Іллічівською міською радою.  

5. Строк підготовки об'єкта приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку комунальної власності, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації. 

6. Строк проведення приватизації (відчуження) об’єкта не повинен перевищувати двох років з моменту прийняття рішення про його приватизацію. 

       7. За вимогою відділу комунальної власності та земельних відносин, балансоутримувачі об'єктів приватизації зобов'язані надати у визначений строк інформацію та документи (згідно законодавства про приватизацію) стосовно цих об'єктів, необхідні для процесу приватизації (відчуження).

8. Витрати, понесенні  відділом  комунальної  власності  та земельних відносин  на  підготовку об’єкта  до  продажу, відшкодовуються  покупцем. 

 

Секретар міської  ради                                                                        О.Р. Боровська

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань