Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта – рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження Порядку приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської територіальної громади»

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV  і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004 року №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження  Порядку приватизації (відчуження)  об'єктів,  що перебувають   у   комунальній  власності  Іллічівськоїтериторіальноїгромади».    

  

1.Визначення  проблеми, яку  планується  розв’язати:

  

   Приватизація майна, що перебуває у комунальній власності  Іллічівської  територіальної  громади здійснювалось  згідно  рішення  Іллічівської  міської  ради       від  16 листопада 2001р. № 156-XXIII“Про механізм відчуження об’єктів комунальної  власності м. Іллічівська”.  

   За  певний  час законодавство з питань  приватизації  майна претерпіло змін, у зв’язку  із чим  вищезазначене  рішення є таким,  що не в повній мірі відповідає  реаліям сьогодення.  

   Тому, питання набуває актуальності щодо приведення у відповідність до чинного законодавства.  

   Враховуючи  вищевикладене, пропонований проект рішення  «Про затвердження Порядку приватизації (відчуження) об'єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської  територіальної громади» надасть змогу врахувати та систематизувати існуючі вимоги чинного законодавства у сфері приватизації майна, що перебуває у комунальної власності  Іллічівської  територіальної  громади.  

2.  Визначення цілей  регулювання:

  

             Метою прийняття  вищезазначеного  Порядку  є удосконалення  та врегулювання  нормативних  актів Іллічівської  міської  ради з питань приватизації (відчуження) майна комунальної власності, що  надасть:  

1. визначити  механізм  приватизації (відчуження) комунального майна, із дотриманням вимог чинного законодавства щодо приватизації (відчуження)  комунального майна;  

            2. ефективно використовувати майно, що перебуває у комунальній власності    Іллічівської територіальної  громади;  

3.  забезпечити доступ інформації про порядок приватизації (відчуження) майна, що перебуває у комунальній власності  Іллічівської  територіальної громади.

  

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного. 

  

Альтернативними  способами  досягнення  зазначених цілей є: 

1. залишення без змін  рішення Іллічівської міської ради від 16 листопада 2001р.   № 156-XXIII“Про механізм відчуження об’єктів комунальної  власності м. Іллічівська”;    

2. внесення змін до рішення Іллічівської міської ради  від 16 листопада 2001р.  № 156-XXIII“Про механізм відчуження об’єктів комунальної  власності м. Іллічівська”;  

            3.  затвердження  Порядку приватизації (відчуження)  об'єктів,  що перебувають   у   комунальній     власності  Іллічівської  територіальної   громади».  

  Перша альтернатива відхилена у зв’язку із тим, що не буде враховано нововведених змін в чинному законодавстві при здійсненні приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності Іллічівської  територіальної громади;       

   Друга  альтернатива  теж відхилена, у зв’язку зі значними змінами в чинному законодавстві,  що  ускладнить   викладення  документа;  

  Тому, оцінюючи вище перелічені  альтернативи,  перевагу було  надано третій – оскільки в цьому  випадку можна  досягнути мети.  

   Рішення  підготовлено у відповідності до  Законів України “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств                          (малу приватизацію)” з  метою реалізації повноважень Іллічівської територіальної громади як власника комунального майна, які визначені у Конституції України, статею       60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, згідно з якими, органам місцевого самоврядування надається право затверджувати Порядок приватизації (відчуження)  об’єктів комунальної  власності.

  

4. Механізм,   який   пропонується   застосувати  для розв'язання  проблеми, і  відповідні  заходи: 

  

 Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження  наступних  заходів:  

- встановлення рішенням Іллічівської міської ради чіткої  процедури приватизації (відчуження) майна  комунальної  власності;  

- упорядкування механізму переходу права власності на об’єкти комунальної власності від комунальної до приватної.

  

5.   Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта .

 

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість привести  механізм  приватизації (відчуження) комунального  майна  у відповідність до законодавства України та здійснити процес приватизації (відчуження) у чіткому, прозорому і ефективному порядку  під час підготовки об’єктів комунальної власності до продажу, у тому числі  визначення способу та умов приватизації,  що в свою чергу забезпечить  поповнення міського бюджету. 

  

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

 

Прийняття проекту Порядку приватизації (відчуження) комунального майна забезпечить:  

-       підвищення відкритості та прозорості продажу  комунального майна;  

-      виконання завдань з надходжень грошових коштів до міського бюджету від приватизації (відчуження) комунального майна;  

-       сприяння   розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

7.    Обґрунтування запропонованого строку  чинності  регуляторного  акта. 

  

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності,  та у разі внесення змін до чинного законодавства. 

  

8.    Показники   результативності  регуляторного  акта. 

  

            Прийняття  зазначеного  регуляторного  акту надасть:

  

-       інформованість та  можливість реалізувати право суб’єктів господарювання на приватизацію (відчуження) об’єктів, що перебувають у комунальній власності Іллічівської  територіальної  громади;  

-     збільшення  надходжень до міського бюджету. 

  

9.  Заходи,  з  допомогою  яких  буде  здійснюватися   відстеження результативності акта.

  

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі:  

-   отримання даних щодо надходжень  коштів від приватизації (відчуження);  

-     кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;  

- рівня поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із зазначеним  актом.  

    Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.  

    Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.  

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. 

 

  

Начальник відділу комунальної власності

та земельних відносин                                                           О.С.Маляренко 

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань