Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта – рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стаді

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської ради». 

  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку було розв’язано шляхом державного регулювання господарських відносин. 

  

                Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого Наказом Держкомзему України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва  України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року №18/15/21/11 встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок на яких об’єкти перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво.  

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповідність до чинного законодавства буде прийняття Іллічівською міською радою рішення «Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської ради».  

Розробка і запровадження нормативно-правового акту дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізувати можливості збиткової або неефективної експлуатації земель.  

Основною причиною прийняття рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Іллічівської міської ради» є приведення у відповідність до норм Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Податкового кодексу України та захист законних інтересів держави, Іллічівської міської ради як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель. 

  

2. Визначення цілей регулювання: 

  

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Іллічівської міської ради;  

- врегулювання правовідносин між власником на землю (Іллічівська міська рада) та суб’єктами земельних відносин;  

- стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки;  

- оптімізація доходів від надходжень плати за землю.

  

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного. 

  

3.1. Залишити питання неврегульованим, тим самим залишити можливість недоотримати додаткових надходжень від плати за землю, неможливості направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.  

3.2. Прийняття нормативно-правового акту «Про затвердження Порядку встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської ради».  

Аналіз обраної альтернативи показує, що 1 спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади з іншої. Невизначеність процесу встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської ради не стимулюють ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки, що призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було залучити на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського комунального господарства.  

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин. 

  

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

  

Основні напрямки реалізації удосконалення земельних відносин на території Іллічівської міської ради спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження на території Іллічівської міської ради механізму встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської радита знаходяться у власності або у користуванні громадян та юридичних осіб.  

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:  

- встановлення рішенням Іллічівської міської ради чіткого терміну вводу в дію коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів на території Іллічівської міської ради (в межах міста Іллічівська, с.Бурлача Балка, с.Малодолинське, сел. Олександрівка);  

- визначені органи, які сприятимуть введення в дію  коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів територіальної громади.  

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта. 

  

Даний акт мотивує Іллічівську міську раду, як орган, якому діючим законодавством надані повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів на території Іллічівської міської ради (в межах міста Іллічівська, с.Бурлача Балка, с.Малодолинське, сел. Олександрівка), та суб’єктів земельних відносин (громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) виконувати встановлені вимоги через такі умови, як:  

- встановлення коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво на землях комунальної власності Іллічівської міської ради здійснюється виключно при наявності дозволу на будівництво об'єкту містобудування (дозвіл на виконання будівельних робіт або декларація про початок виконання будівельних робіт);  

- після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,  зменшений коефіцієнт функціонального використання 0,5 припиняє свою дію та не застосовується, при цьому прийняття окремого рішення Іллічівської міської ради про припинення дії застосування коефіцієнту функціонального використання 0,5 з цього приводу не потребується;  

- граничний термін встановлення Іллічівською міською радою у поточному році коефіцієнту функціонального використання 0,5 не може перевищувати строк податкового періоду;  

- надання витягів з нормативної грошової оцінки земельних ділянок з застосуванням коефіцієнту функціонального використання 0,5 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на стадії будівництва або відведені під майбутнє будівництво тільки на підставі рішень Іллічівської міської ради про встановлення відповідного коефіцієнтуї.  

 

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта. 

 

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки, інтереси держави, органів місцевого самоврядування.  

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.  

Пропонується  встановити необмежений  строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.  

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Іллічівської міської радиєочікування збільшення надходжень до міського бюджету і на цій основі розвиток інженерно - технічної та соціальної інфраструктури територіальної громади.  

 

  

Начальник відділу комунальної власності

та земельних відносин                                                           О.С.Маляренко 

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань