КАРТКА ДОКУМЕНТА

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про затвердження правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

EE08989C-0BB6-4743-B44A-99901FD5A088

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ комунального господарства та благоустрою

Відповідальна особа

Кілар О.В.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Благоустрій .

Перше оприлюднення

24.05.2018

15:48

Останні зміни

24.05.2018

15:48

Дата прийняття

24.05.2018

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про затвердження правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області» як регуляторного акту.

 

            І. Визначення проблеми

            Загальні правові засади здійснення в м. Чорноморськ Одеської області заходів з благоустрою визначає Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон), який спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

            Законом передбачено, що об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

            Правила благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів. Правила розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Чорноморської міської ради Одеської області, всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Чорноморськ Одеської області.

            З метою приведення до норм чинного законодавства України, у зв’язку з набуттям чинності з 06.02.2018 р. Типових правил благоустрою території населеного пункту затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. №310 виникла необхідність прийняття нових Правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області та затвердження  цього нормативного документу за процедурою регуляторного акту.

       Підтримка благоустрою на території Чорноморської міської ради Одеської області, удосконалення її санітарного стану є актуальною. Представленим регуляторним актом пропонується вирішення таких проблем як:

            - наявністю стихійних сміттєзвалищ, розміщенням будівельних матеріалів (піску, щебню, мішків із матеріалами тощо) на території житлової та громадської забудови, зелених зон;

            - відсутністю у юридичних та фізичних осіб договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів;

            - самовільним знищенням дерев, кущів, інших зелених насаджень;

           

- паркуванням автотранспортних засобів на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку і дозвілля;

            - несвоєчасне виконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

            Таким чином, регламентування норм та правил поведінки у сфері благоустрою шляхом впровадження правил благоустрою дозволяє формувати прозорі вимоги щодо проведення на території Чорноморської міської ради Одеської області єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

            Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для суспільства і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

 

            ІІ. Цілі державного регулювання

            Проект акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

            Прийняття проекту акта забезпечить створення умов для практичної реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

            ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

           

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

-забезпечує досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою;

-забезпечує можливість підвищити рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області; поліпшити умови захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращити інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів благоустрою, їх естетичний вигляд; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання; зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві.

 

            2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

установлення основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів  благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області, якими визначається рівень виконання відповідних обов’язків підприємствами, установами та організаціями (балансоутримувачами), відповідальними за утримання об’єктів благоустрою 

відсутні

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів держави

           

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

- досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою;

- зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві;

- встановлення зрозумілого загального регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання;

- підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

-поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою;

- покращення інженерно- технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою

відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

4

 

 

 

3

 

716

 

6 982

 

7 705

Питома вага групи у загальній кількості, %

 

0,05

 

0,04

 

9,29

 

90,62

 

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду 

сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта становить 1 136,10 гривень за перший рік.

 

 

 

 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

з огляду на альтернативу – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, відсутні

Прийняття проекту акта

сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта становить 1 136,10 гривень за перший рік.

 

            ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

1

залишення існуючої на даний момент ситуації без змін є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

 

4

у разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області, підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

у разі прийняття проекту акта для держави вигода полягатиме в реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині затвердження правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області, підвищення рівня самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою. Громадяни зможуть реалізувати рівень виконання відповідних обов’язків підприємствами, установами та організаціями (балансоутримувачами), відповідальними за утримання об’єктів благоустрою  

у разі прийняття проекту акта держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим забезпечується збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави завдяки досягненню належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення 

у разі прийняття проекту акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання, та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності; чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, що може привести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно можливості підвищення рівня самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно- технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного питання; зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві

упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням

 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття рішення Чорноморської міської ради Одеської області Про затвердження «Правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області» з дотриманням вимог законодавства України в сфері благоустрою.

            У разі прийняття регуляторного акта, визначені цілі будуть досягнуті у повному обсязі шляхом дотримання його вимог суб’єктами господарювання всіх форм власності у сфері благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи, як інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет з метою доведення до відома суті основних вимог положень регуляторного акта.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

а) дії суб’єктів господарювання – підприємствам, установам та організаціям (балансоутримувачам), відповідальним за утримання об’єктів благоустрою, дотримуватися положень регуляторного акта;

б) дії органів державної влади, органу місцевого самоврядування – затвердження Правил благоустрою території Чорноморської міської ради Одеської області, підвищення рівня контролю у сфері благоустрою міста; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Запровадження проекту даного регуляторного акту дозволить затвердити Правила благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області відповідно до вимог чинного законодавства.

Реалізація правил не передбачає додаткових фінансових витрат з міського бюджету.

До аналізу регуляторного впливу розроблено М-тест (Тест малого підприємництва), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, більше 10%.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття.

Правила  приймаються на невизначений термін у зв’язку з тим, що заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично.

            У разі виникнення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючих Правил будуть вноситись відповідні зміни.

 

            VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:     

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього;

-  кількість складених адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою ст. 152 КУпАП, (шт.) ;

- кількість висаджених, (шт.): - дерев; -кущів; -квітів;

- ремонт дорожнього покриття, (м.кв.):-тротуар; -пр. частина;

- благоустрій прибудинкових територій (буд.);

- кількість наданих дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні             

  робіт, (шт).

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності шляхом збирання статистичних даних та аналізу аналогічних показників, встановлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

Начальник відділу

комунального господарства

та благоустрою Чорноморської

міської ради Одеської області                                                    О.В. Кілар

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань