КАРТКА ДОКУМЕНТА

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

434CD64A-CA81-4361-8DE5-A8C53EC21A88

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Податки .

Перше оприлюднення

10.04.2019

08:24

Останні зміни

25.06.2019

09:11

Дата прийняття

10.04.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

I. Визначення проблеми

 

Цей аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області                                   на 2020 рік» підготовлений відповідно до вимог Закону України від 11 вересня 2003 року               № 1160-ІV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської дiяльностi” (зі змінами та доповненнями), Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р.  № 308 зі змінами та доповненнями, з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту від зацікавлених осіб.

Справляння місцевих податків та зборів до місцевого бюджету здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) належить до місцевих податків.

Повноваження міських рад щодо податків та зборів визначені статтею 12  Податкового кодексу України.

Затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», перед-

бачено постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483.

Згідно статті 266 Податкового кодексу України ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за  рішенням міської ради, залежно від місця розташування та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного проекту рішення, полягає у встановленні ставок та пільг на об'єкти житлової та нежитлової нерухомості для фізичних та юридичних осіб на 2020 рік.  Прийняття даного рішення забезпечить стабільні надходження  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як одне із джерел формування загального фонду бюджету міста Чорноморська.

 

Неприйняття даного проекту рішення призведе до втрат надходжень податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) до бюджету міста Чорноморська у 2020 році в обсязі 18,6.млн. грн. А це, в свою чергу, спричинить зменшення фінансування програм соціально - економічного розвитку Чорноморської територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

                      -

Суб’єкти господарювання,

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

                      -

 

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою:

-  ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються нормативно-правовими актами, а саме рішеннями  органів місцевого самоврядування;

- діючого регуляторного акту, оскільки враховуючи приписи Податкового та Бюджетного кодексів України  органи місцевого самоврядування мають затверджувати рішення про встановлення місцевих податків та зборів щорічно.

 

IІ. Цілі державного  регулювання

 

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік» з метою:

 • встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік, відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити:

-  виконання вимог Податкового кодексу України;

- забезпечення  прозорості та доступності рішень міської ради щодо встановлення ставок податку;

- отримання додаткового фінансового ресурсу для забезпечення реалізації місцевих програм.

IІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів :

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 Альтернатива 1

 

Не прийняття регуляторного акта

 Альтернатива 2)

 

Прийняття регуляторного акту

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Витрати

 

 

Альтернатива 1  

 

 

Вигоди відсутні :

- відповідно до ст.12.3.5 Податкового кодексу України, у разі, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок;

- невиконання норм Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з урахуванням Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 року №507;

-  зменшення податкового навантаження на платників.

 

Втрати місцевого бюджету

 

Альтернатива 2

 

 

- дотримання  вимог   ст.266.4.2.Податкового кодексу України, якою передбачено, що органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою, затвердженою КМУ від 24 травня 2017 року №483, яке вступило в силу 24.07.2017 року.

- збільшення надходжень до міського бюджету з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний розвиток міста.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

 

Витрати робочого часу фахівців пов'язані з підготуванням регуляторного акту

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості сплачуватимуть податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по мінімальних ставках, відповідно до норм Податкового кодексу України.

Втрати місцевого бюджету, зменшення

обсягів реалізації місцевих програм соціально-економічного розвитку

 

Альтернатива 2

 

 

Надходження коштів до бюджету міста дасть можливість реалізації програм соціально -

економічного розвитку територіальної громади

Збільшення податкового навантаження на платників та зростання цін на товари,  послуги через збільшення розміру податків.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість платників - суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7

5

33

638

683

Кількість платників податку - юридичних осіб, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

6

5

33

165

209

Кількість платників податку - фізичних осіб, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

х

х

х

461

461

Кількість платників податку - юридичних осіб, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1

х

х

12

13

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,0

0,7

4,9

93,4

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Зменшення податкового  навантаження

 Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за мінімальними ставками.

Витрати часу на заповнення та подання податкової звітності з даного податку.

 

Альтернатива 2

Встановлення диференційованих ставок податку для юридичних та фізичних осіб, суб'єктів господарювання, на 2020 рік, в розрізі Класифікації будівель та споруд, затвердженої наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 року № 507, залежно від типу об'єкта нерухомості та зони розташування.

Чітко визначені отримувачі пільги зі сплати податку суб'єктами господарювання, визначеними у додатку 2 до проекту рішення.

Зростання надходжень до бюджету міста дасть можливість збільшити видатки на благоустрій та зробити місто привабливим для туристів. Це в свою чергу призведе до збільшення доходів суб'єктів господарювання через збільшення обсягів продажу товарів, робіт, послуг.

Сплата податкових зобов'язань.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 

127 540,32

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 

127 540,32

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати на 2020 рік -                  4 407,0 грн.  відповідно до проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки, який схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. № 315-р.

 

Порядко-вий

номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

х

х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень (в середньому на один суб'єкт господарювання)

10417,00

х

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

8 годин * 26,42 грн. =

211,36 грн.

х

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

х

х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

х

х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (заповнення та роздрукування бланку декларації)

х

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

х

х

8

Інше (уточнити), гривень

х

х

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

10 628,36

х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

12

х

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

127 540,32

х

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У першій рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

х

х

х

 

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) за рік

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

127 540,32 грн.

х

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

8,0 год. * 26,42 = 211,36 грн. * 12 = 2 536,32 грн.

х

2 536,32 грн.

х

 

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

х

х

х

х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу,

Витрати

безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифіка-

ти, страхові поліси

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

х

х

х

х

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодич-ні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати (заповнення та роздрукування бланку декларації)

х

х

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати на п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

х

х

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результа-тивності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

Альтернатива 1

 

1

Спричинить незручності для суб'єктів господарювання та погіршить процес адміністрування місцевих податків і зборів.

Недонадходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету міста Чорноморська та фінансування не в повній мірі соціальних програм.

Витрати суб'єктів господарювання на адміністрування даного податку будуть на рівні витрат при альтернативі 2, але сума сплачених ними податків буде меншою.

 

 

Альтернатива 2

 

4

Дотримання вимог Податкового кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Будуть забезпечені стабільні надходження податку до бюджету міста. За рахунок даного фінансового ресурсу збільшаться обсяги витрат на соціально - економічний розвиток міста. Тобто, будуть досягнуті поставлені цілі. Дана альтернатива є найбільш прийнятною.

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування

відповідного

місця

альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Даний спосіб не

сприяє меті

державного

регулювання.

Відсутність чіткого визначення механізму нарахування та оплату податку, ймовірність бюджетних втрат.

 

Альтернатива 2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Даний спосіб визначає ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік та відповідає вимогам чинного законодавства.

Врахування інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Альтернатива є неприйнятною, оскільки, цілі, визначені даним регуляторним актом не досягнуті.

Втрата надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету міста Чорноморська.

Скорочення обсягів фінансування соціальних програм міста.

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить прозорість дій міської влади, стабільність надходжень до бюджету, чітке визначення механізму нарахування та оплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відсутні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання проблеми є прийняття рішення Чорноморської міської ради Одеської області  "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік", його опублікування та фактична реалізація його положень.

Запропонований нормативно - правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності - використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та нарощування доходної частини бюджету міста;
 • ефективності - запровадження даного регуляторного акту дасть змогу щорічно отримувати надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • збалансованості - для суб'єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт - чітке визначення умов сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для бюджету - стабільне отримання надходжень даного податку;
 • передбачуваності - прийняття даного регуляторного акту дозволить суб'єктам господарювання, які є платниками податку на нерухоме майно, запланувати у декларації суму податку на наступний рік, а органу місцевого самоврядування - отримати перспективу розвитку на подальші роки;
 • принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню  на офіційній веб - сторінці Чорноморської міської ради Одеської області в мережі Інтернет  (cmr.gov.ua) в розділі "Прозора влада"/"Регуляторна політика";
 • врахування громадської думки - протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження:
 • на поштову адресу : 68003, Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 33, каб.202, фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області;
 • на електронну адресу : financedep202@ukr.net (з приміткою "Регуляторна політика").

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державний контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов'язань по місцевих податках та зборах здійснюють органи державної фіскальної служби України.

Реалізація проекту регуляторного акта не передбачає фінансових витрат з боку  державних органів та органів місцевого самоврядування та відповідно не потребує додаткових витрат з бюджету.

Фінансування заходів та дій державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в межах їх фінансування.

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва (додаток 3  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308) не здійснюється, в зв'язку із здійсненням розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва (М-Тест) відповідно до додатку 4 вищевказаної Методики).

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва у період  з 25 січня 2019 по 15  березня 2019 року.

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

Дві робочих зустрічі з суб'єктами господарювання

11

На робочих зустрічах обговорено основні аспекти запровадження на території Чорноморської міської ради ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік.

 

 

 

Доведено до присутніх суб'єктів малого підприємництва розмір запропонованих ставок податку.

 

 

   

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                       671 одиниць, у тому числі малого підприємництва 33 одиниці та мікропідприємництва       638 одиниці;

питома вага суб’єктів малого підприємництва становить 98,3% від загальної кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (з них - малі - 4,9%, мікро - 93,4%) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”).

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядко-вий номер

Найменування оцінки

У перший (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Витрати не передбачені

х

х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Витрати не передбачені

х

х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Витрати не передбачені

х

х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Витрати не передбачені

х

х

5

Інші процедури (уточнити)

Сплата податку:

-юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (12 суб'єктів, ставка податку 1,5%);

-юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (198 суб'єктів, ставки податку від 0,1% до 1,5%) ;

-фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (461 суб'єкт, ставки податку від 0,1% до 1,5% )

 

 

 

139 500,00

 

 

8 649000,00

 

 

 

 

 

 

 

4 940 000,00

х

х

6

Разом, гривень

(сума рядків1+2+3+4+5)

13 728 500,00

х

х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

671

х

х

8

Сумарно, гривень

13 728 500,00

х

х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,0 година * 26,42 = 26,42 грн.

х

х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

1,5 години * 26,42 = 39,63 грн.

х

х

11

Процедури офіційного звітування юридичних осіб

5,5 годин * 26,42 = 145,31 =

х

х

 

Процедури офіційного звітування фізичних осіб

1 година

х

х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Х

х

х

13

Інші процедури (уточнити)

Х

х

х

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

211,36

х

х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

671

х

х

16

Сумарно, гривень

141 822,56

х

х

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання :

Чорноморська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Одеській області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого

підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу

співробітник

а органу

державної

влади

відповідної

категорії

(заробітна

плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка

кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-

ня

Витрати на адміністру-

вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання , що перебуває у сфері

регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Не передбачено

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання , що перебуває у сфері

регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог

регулювання

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог

регулювання

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

7. Інші

адміністративні процедури (уточнити): Податкова декларація на поточний рік юридичними особами

Проведення звірки по об'єктах нерухомого майна суб'єктами малого підприємництва - фізичними особами

Разом за рік

х

х

х

х

х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий-

номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий),

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13 728 500,00

х

2

Оцінка вартості

адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

141 822,56

х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (3=1+2)

 

х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

х

х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн.

 

13 870 322,56

х

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Встановлення пільг для фізичних та юридичних осіб, для об'єктів нежитлової нерухомості (щодо магазинів площею до 50 кв.м.).

Врахування пропозицій суб'єктів малого підприємництва щодо зменшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по деяких типах об'єктів нежитлової  нерухомості.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,  регуляторний акт діє протягом 2020 року.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показники

2020р.

1. Кількість платників податку на яких поширюється дія акта.

1 590

2. Орієнтований обсяг надходжень до міського бюджету від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тис. грн.,

в т.ч. від суб'єктів господарювання

 

 

18 563,0 

16 099,0 

3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/ або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до ч.5 ст.12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності регуляторні акти прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з даним регуляторним актом.    

Проект акта буде оприлюднений  на офіційній веб - сторінці Чорноморської міської ради Одеської області в мережі Інтернет (cmr.gov.ua).

 

 

          

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

Базове  відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до 31 грудня 2019 року

Повторне  відстеження  результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності.

Періодичні відстеження  результативності  регуляторного  акта не плануються, оскільки термін дії регуляторного акта - 1 рік.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом, шляхом аналізу даних щодо кількості платників податку та суми надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету міста Чорноморська Одеської області, отриманих  фінансовим управління Чорноморської міської ради Одеської області та за даними  Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області.


 

Начальник фінансового управління                                        О.М. Яковенко

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань