КАРТКА ДОКУМЕНТА

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

1F064C8A-0D8E-4D0B-9188-2B6FDD854085

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Податки .

Перше оприлюднення

18.05.2020

15:47

Останні зміни

18.05.2020

15:49

Дата прийняття

18.05.2020

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України                                 від 11.03.2004 року № 308.

            Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)».

 

            I. Вивчення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

            Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень місцевих рад.

            Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

            Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

            Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

            Нормами частини 1 статті 288 Податкового кодексу України передбачено, що органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

                Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

            Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевого податку належить податок на майно.

            Відповідно до статті 265 до складу податку входить: плата за землю.

            Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

                Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 288 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

            В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. 

            Рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року                        № 639-VI (зі змінами та доповненнями) установлені ставки податку на майно в частині орендної плати за землю.

                Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

            Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2019 року складає майже 26,5% серед інших джерел надходжень.

            Загальні надходження від орендної плати за землю по Чорноморської міській раді Одеської області склали за 2019 рік – 170,8 млн.грн.

            Прогнозний обсяг надходжень орендної плати на 2021 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

            Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проєкт регуляторного акта – рішення Чорноморської міській раді Одеської області «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)» .

            У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про місцеві податки та збори, в разі потреби приводять до вимог діючого законодавства.

            Ухвалення рішення міської ради «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2021 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок орендної плати за землю. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині орендної плати за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

            Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок здійснення прогнозованих надходжень до бюджету міста від сплати орендної плати, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

__

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення плати за землю, що забезпечить податкові надходження до бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок орендної плати за землю.

___

Суб’єкти господарювання

1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників орендної плати, які мають земельні ділянки у користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

__

 

            Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю, як це визначено Податковим кодексом України.

            Отже, установлення розміру орендної плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення міської ради.

            У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 Податкового кодексу України, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

            Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми

            Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету міста, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність міста в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям міста суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

            З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)».

 

II. Цілі державного регулювання

 

            Проєкт рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

            Цілями державного регулювання є установлення ставок орендної плати за землю відповідно до вимог Податкового кодексу України, отримання до бюджету міста прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

            Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

            -   кількісні: надходження плати за землю до доходної частини бюджету міста (2019 рік фактичні надходження – 170,8 млн. грн., на 2020 рік планові показники – 142,6 млн. грн., які скориговані з урахуванням пільги, пов’язаної з епідемією COVID – 19), що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Кількість платників орендної плати за землю становить 908 осіб;

            -   часовий: постійна дія регуляторного акта;

            - якісний: забезпечення виконання міських цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

            Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення копії ухваленого рішення у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

            Цілями регуляторного акта є:

            - установлення ставок орендної плати;

            - забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади;

            - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 Якщо міська рада не ухвалює рішення «Про внесення доповнень до Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, яке затверджено рішенням Чорноморської  міської ради Одеської області  від 10.07.2015 року № 639-VI (зі змінами та доповненнями)», то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ орендна плата за землю справляється із застосуванням розмірів, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру орендної плати

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів міста, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури.

У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет міста втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Установлення розміру орендної плати на рівні 2020 року по укладеним договорам оренди землі

З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками.

Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету міста та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

 За відсутності регулювання розміру орендної плати територіальній громаді міста буде завдано значний негативний вплив, оскільки зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.

Альтернатива 2

Відсутні

 

 

Втрати бюджету міста на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів міста; забезпечення надходжень до бюджету міста від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

По закінченню 2020 року розмір орендної плати за земельні ділянки залишиться на рівні 2019 року.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні.

Втрати бюджету міста зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

            Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 908 осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

18

84

 

129

677

908

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2,0

9,2

14,2

74,6

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Економія коштів на сплату податків.

Відсутні.

Втрати бюджету міста зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міста на виконання програм.

Альтернатива 3

Установлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками міста з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.

Для суб’єктів господарювання, договори оренди з якими укладені, розмір плати за землю не збільшується, тому вони несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

            Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи - бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

            Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

За відсутності регульованих ставок орендної плати територіальній громаді міста буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.

Альтернатива 2

1

Відсутні надходження до бюджету міста. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати орендну плату за землю за обґрунтованими розмірами з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

Категорія впливу

Відповідь

 

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу пого-дження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

За відсутності регульованих ставок орендної плати територіальній громаді міста буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.

Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково

Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету міста   

Не досягнуто мети

Альтернатива 3

Упорядкування відносин між міською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками міста з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету міста можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених міським бюджетом

Розмір орендної плати за землю для всіх категорій землекористувачів, з якими укладені договори оренди землі, не збільшується (якщо інше не передбачено договором оренди землі). Тому, суб’єкти господарювання несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему.

У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

За відсутності регульованого розміру орендної плати територіальній громаді міста буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.

Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджету міста, недоотримання надходжень до бюджету.

Відсутні кошти в бюджеті міста. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 3

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету міста;

- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

            Вирішити питання встановлення розміру орендної плати за землю пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення міської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

            При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

            Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради одеської області та її виконавчого комітету розділ «Регуляторна політика» www.cmr.gov.ua, у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення міської ради буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету в мережі Інтернет в розділі «Прозора влада/Регуляторна политика» www.cmr.gov.ua у термін, установлений законодавством, після публікації оголошення у газеті «Чорноморський маяк».

            Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету, крім того, місцеві засоби масової інформації активно використовують електронну інформацію міської ради для розміщення на своїх інтернет ресурсах.

            Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками орендної плати за землю.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

            Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта (додатки 1, 2).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2021.

            Передбачається, що орендари земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати орендну плату за землю.

            Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених Податковим кодексом України. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку.

            Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

            Таким чином, користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проєкту рішення.

            Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

            На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 1. Обсяги надходжень земельного податку до бюджету Чорноморської міської ради Одеської області.

 

Показники надходжень орендної плати за землю

                                                           у 2019-2020 роках                                                   млн. грн.

Показники результативності

Показники на 2019 рік

Прогнозний обсяг на 2020 рік

Орендна плата за землю юридичних та фізичних осіб

170,8

142,6

 

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету обраховані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

 1. Динаміка кількості платників земельного податку.
 2. Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками на дії, пов’язані з виконанням вимог цього акта.

            Витрати часу для ознайомлення з регуляторним актом по 816 суб’єкта господарської діяльності, які підпадатимуть під дію регулювання, оцінюватимуться у сумі

46,2 тис. грн.(на 1рік).

            4. Рівень поінформованості платників з основних положень цього регуляторного акта.

            Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області у визначені терміни.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено в цьому аналізі регуляторного впливу.

            Повторне відстеження результативності дії рішення буде здійснено впродовж року, з дня набрання ним чинності.

   Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

            Метод проведення відстеження – статистичний. Види даних – статистичні, дані казначейської звітності, дані фіскальних органів.

            Відстеження результативності цього рішення покладається на управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

х

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

х

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

х

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

х

8

Інше, гривень (витрати на ознайомлення з рішенням та затвердженими ставками і пільгами із сплати земельного податку)

2*28,31

х

9

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

56,62

х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

102

х

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 * рядок 10), гривень

5775,24

х

 

            Розмір орендної плати за землю, для орендарів, які уклали договори оренди землі, в порівнянні з 2019 роком не змінюється (якщо інше не передбачено договором оренди землі), Додаткових витрат суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва на сплату земельного податку не виникне.

            Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року складає 4723 гривень, у погодинному розмірі – 28,31 грн.

            Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта                                складатимуть 56,62 грн.

            Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання становлять 2,0 год.

 

           

 

 

 

 

Додаток 2

 

Тест малого підприємництва

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення аналізу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 березня                  по 20 березня 2020 року.

Порядко-

вий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консуль-

тацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Запити до суб’єктів мікро- та малого підприємництва

6

Ознайомлення підприємців з проєктом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом)

2

Телефонні розмови

4

Надано роз’яснення суб’єктам малого підприємництва щодо необхідності приведення рішення органу місцевого самоврядування у відповідність до вимог діючого наразі податкового законодавства

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (макро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  806 одиниці, у тому числі 129 одиниць малого підприємництва та 677 одиниць                        мікро підприємництва;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема впливає, 97,4 відсотки (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатку 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Поряд

ковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів)

0

х

х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

х

х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

х

х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

х

х

5

Інші процедури

0

х

х

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

0

х

х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

806

х

х

8

Сумарно, гривень

0

х

х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

2*28,31 = 56,62

х

х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

х

х

11

Процедури офіційного звітування

0

х

х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

х

х

13

Інші процедури (уточнити)

0

х

х

14

Разом, гривень

56,62

х

х

15

Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць

806

х

х

16

Сумарно, гривень

45635,72

х

х

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Чорноморської міської ради Одеської області

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

795

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

х

х

х

х

0

               Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-

ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

45635,72

х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

45635,72

х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

45635,72

х

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

 

На території Чорноморської міської ради Одеської області пропонується встановити не максимально можливий розмір орендної плати за землю (максимальний розмір орендної плати за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких                      проведено – 12 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім визначення орендаря на конкурентних засадах). Середній розмір орендної плати за землю на території Чорноморської міської ради Одеської області пропонується залишити у розмірі 3 відсотка.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

 

 

Начальник управління комунальної власності

та земельних відносин Чорноморської міської

ради Одеської області                                                                                Ю.А.Пакунова

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань