КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради та зайняті без правових підстав

Тип документу

Регуляторні акти

Ідентифікаційний номер

491A421F-BAC2-4B15-BBE0-F5526AC723C2

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління архітектури та містобудування

Відповідальна особа

С.Е. Протопопов

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Комунальне майно .

Перше оприлюднення

13.12.2016

13:28

Останні зміни

12.05.2017

10:10

Дата прийняття

08.04.2014

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

З метою захисту інтересів територіальної громади м. Іллічівська при зайняті без достатніх правових підстав земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань будівництва, регулювання земельних  відносин,   охорони   навколишнього   середовища   та   благоустрою,  протокол  від 13.02.2014 року № 101,  з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, протокол від 18.02.2014 року  № 82, та   з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян, протокол  від 19.02.2014 року  № 42, керуючись статтями 7, 14, 41, 140, 142 Конституції України, статтями 1-4, 9, 15, 19, 20 Цивільного кодексу України, статтями 1-5, 125, 126, 153, 189 Земельного кодексу України, статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Іллічівська міська рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради та зайняті без правових підстав (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою і першого заступника міського голови Биченка С.Я.

 

Міський голова                                                                                  В.Я. Хмельнюк

 

 

 

Додаток

до рішення Іллічівської міської ради

  

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради  та зайняті без правових підстав

 

1. Загальні Положення

 

Статтею 14 Конституції України передбачено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

При цьому статтею 144 Конституції України встановлено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Умови, підстави, порядок набуття та реалізації права на землю регламентовано земельним законодавством України.

Згідно статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Статтею 189 Земельного кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.

Статтею 19 Цивільного кодексу України передбачено, що особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Особи, відносно яких прийнятті рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради про використання земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, обмежуються на укладання правочинів щодо інших об’єктів права комунальної власності.

Дія цього Положення поширюється на самовільно встановлені тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі палатки, гаражі, ігрові батути, автомати та атракціони, аварійні об’єкти та об’єкти експлуатація яких є недоцільним,  рекламні засоби та об’єкти, інші пересувні об’єкти рухомого та нерухомого майна, в тому числі які підлягають знесенню за рішенням суду, а  також на технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення, телефонних мереж), супутникових антен або інших приймальних приладів на будівлях та спорудах балансоутримувачем яких є комунальне підприємство «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради, та розповсюджується на територію Іллічівської міської ради.

 

2. Порядок звільнення земельних ділянок

 

Використання земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, – це використання земельних ділянок або об’єктів комунальної власності без правовстановлюючих документів, або без документів, укладання яких є  обов'язковим для фізичних осіб та суб’єктів господарювання на виконання вимог чинного  законодавства України, рішень Іллічівської міської ради, її виконавчих органів та розпоряджень міського голови.

Звільнення зайнятих земельних ділянок проводиться за рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради.

Підготовка проектів вказаних рішень здійснюється управлінням архітектури і містобудування або управлінням комунальної власності та земельних відносин згідно резолюції першого заступника міського голови на підставі:

- документів, отриманих від органів державної влади, які відповідно до чинного законодавства України, здійснюють державний будівельний контроль чи державний контроль за охороною та використанням земель;

- документів, оформлених виконавчими органами Іллічівської міської ради, складених під час самоврядного контролю за будівництвом чи контролю за охороною та використанням земель, або під час виконання своїх повноважень.

У випадку використання земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, на об’єктах комунальної власності, балансоутримувачем яких є комунальні підприємства Іллічівської міської ради, керівники цих підприємств повідомляють про існування таких фактів управління архітектури і містобудування або управління комунальної власності та земельних відносин.

Звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, здійснюється протягом десяти календарних днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради особами, що використовують земельні ділянки без правових підстав.

У разі невиконання особами, що використовують земельну ділянку без правових підстав, рішень виконавчого комітету Іллічівської міської ради про звільнення таких земельних ділянок, виконання вищевказаних рішень виконавчого комітету покладається на комунальне підприємство «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради.

З метою виконання рішень виконавчого комітету Іллічівської міської ради про звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, комунальне підприємство «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради  залучає  представників управління архітектури і містобудування, управління  комунальної власності та земельних відносин, комунального підприємства «Муніципальна охорона», Іллічівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, підрядні організації, відповідних спеціалістів тощо.

Виконання рішень виконавчого комітету Іллічівської міської ради здійснюється комунальним підприємством «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради в десятиденний термін з моменту спливу строку, передбаченого рішенням виконкому для добровільного усунення порушень особами, що використовують земельну ділянку без правових підстав.

Про дату та час проведення заходів по звільненню земельної ділянки повідомляють осіб, що використовують земельну ділянку без правових підстав.

Після проведення заходів щодо звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, комунальним підприємством «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» Іллічівської міської ради складається відповідний акт (про звільнення земельної ділянки; про повернення будівельних матеріалів або іншого майна, що залишилось після звільнення земельної ділянки, особі, уповноваженій на їх отримання; про відмову особи, що використовувала земельну ділянку без правових підстав, отримати будівельні матеріали або інше майно, що залишилось після звільнення земельної ділянки; про взяття на відповідальне зберігання будівельних матеріалів або іншого майна, що залишилось після звільнення земельної ділянки тощо), який підписується особами, залученими для здійснення заходів по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав.

Для забезпечення звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, щорічно  міським бюджетом м. Іллічівська передбачаються необхідні кошти на виконання цих заходів.

 

3. Порядок врегулювання майнових питань після

звільнення самовільно захоплених (зайнятих) земельних ділянок

 

У ході проведення робіт по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, комунальним підприємством «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради складається кошторис понесених витрат, який є підставою для пред’явлення вимог до осіб, що використовували земельну ділянку без правових підстав, про стягнення таких коштів.

У випадку відмови особи компенсувати понесені комунальним підприємством «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради витрати на використання земельної ділянки без правових підстав, такі витрати стягуються підприємством у судовому порядку або в інший спосіб, визначений законодавством.

На звільненій земельній ділянці обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості), де вказується підстава проведення звільнення, місце зберігання будівельних матеріалів або іншого майна, контактні дані відповідних посадових осіб.

Будівельні матеріали або інше майно зберігаються на спеціальному майданчику  комунального підприємства «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради та можуть бути повернуті власнику після відшкодування витрат на їх зберігання, на звільнення земельної ділянки, транспортних та інших.

Будівельні матеріали або інше майно видаються їх власнику при пред’явленні наступних документів:

- акту, складеного при звільненні земельної ділянки, зайнятої без відповідних правових підстав (у разі наявності у власника такого акту);

- документів, що посвідчують особу;

- документів, що підтверджують право власності на будівельні матеріали або інше майно;

- документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням будівельних матеріалів або іншого майна,  на звільнення земельної ділянки, транспортних та інших витрат.

У разі, якщо власник будівельних матеріалів або іншого майна потягом одного місяця з моменту проведення звільнення земельної ділянки не звернувся на адресу комунального підприємства «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  Іллічівської міської ради та не вжив жодних дій щодо повернення йому будівельних матеріалів або іншого майна, будівельні матеріали або інше майно підлягають оформленню у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України для знахідок.

 

Секретар міської ради                                                                  О.Р. Боровська

Звіти по регуляторних актах

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – «Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради та зайняті без правових підстав» - вiд 31.03.2014

Звіти про повторне відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – «Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради та зайняті без правових підстав» - вiд 30.04.2017

Звіти про перiодичне відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – «Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради та зайняті без правових підстав» - вiд 19.05.2020

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Іллічівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської ради та зайняті без правових підстав» - вiд 03.03.2014

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань