КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Чорноморську на 2021- 2024 роки

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

A43A9955-7354-4CE7-8D67-026805E60308

Номер рішення

75

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорта

Відповідальна особа

Фурсова С.П.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Спорт .

Перше оприлюднення

23.06.2021

15:30

Останні зміни

23.06.2021

15:37

Дата прийняття

18.06.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади Одеської області, залучення населення до занять масовим спортом та формування здорового способу життя, розвитку олімпійського, неолімпійського руху,  відповідно до Закону України від 24.12.1993 №3808-XII “Про фізичну культуру і спорт” (зі змінами), враховуючи рекомендації постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та у справах молоді, з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26   Закону України  “Про місцеве савмоврядування  в Україні”,

 

 

Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області  вирішила:

 

1. Затвердити Міську програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Чорноморську на 2021-2024 роки (додаток 1).

 

2. Затвердити кошторис витрат на реалізацію заходів Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в  м. Чорноморську на  2021-2024 роки (додаток 2).

 

3. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області під час складання проекту бюджету Чорноморської міської територіальної громади на відповідний рік передбачати асигнування для реалізації заходів  Міської програми розвитку  фізичної  культури і спорту в м.Чорноморську на 2021- 2024 роки.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та у справах молоді, з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови                   Ігоря Лубковського.

 

 

 

   Міський голова                                                                                Василь ГУЛЯЄВ

 

 

 

 

 

                                 Додаток 1

                                    до рішення Чорноморської міської ради

                             Одеського району Одеської області

                                                                                         від 18.06.2021 № 75-VIII

 

 

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту

в м. Чорноморську на 2021 - 2024 роки

 

Зміст

 

І. Паспорт Міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Чорноморськ

на 2021- 2024 роки ( далі - Програма )

ІІ. Загальні положення

ІІІ. Мета  Програми

ІV. Основні завдання  Програми

V. Організаційні заходи щодо виконання Програми

VI. Управління Програмою та контроль за її виконанням

VII. Очікувані результати виконання Програми

VIII. Фінансове забезпечення Програми

 

 

 

I. Паспорт Програми

Назва Програми

Міська програма розвитку  фізичної культури і спорту в м.Чорноморську на 2021 -2024 роки

Підстава для розробки Програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

(зі змінами);

 

Указ Президента України №42/2016 «Про

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація";

 

Постанова Верховної Ради України від                   19.10.2016 року №1695-VIII «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади»;

 

Закон України вiд 14.09.2000 № 1954-III           “Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні”;

 

Указ Президента України  від 21.07.2008                     № 640/2008 “Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні”;

 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

 

Указ Президента України від 23.08.2020 №342/2020 «Питання розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів її сімей, сімей загиблих ветеранів війни»;

 

Інші нормативно-правові акти

Замовник Програми

Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області

Головний розробник Програми

Відділ  у справах сім'ї, молоді  та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головна мета Програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території Чорноморської територіальної громади

 

Забезпечення розвитку олімпійських та

неолімпійських видів спорту

 

Створення  умов для забезпечення фізичною культурою та спортом у місті для різних верств населення

Строки реалізації Програми

2021 - 2024 роки

Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади

Обсяги фінансування

Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на реалізацію заходів Міської програми на відповідний рік

 

 

 

II. Загальні положення

 

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Чорноморську на                     2021 – 2024 роки (далі – Програма) визначає необхідні зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму реалізації  державної політики.

Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя

- це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом роботи міської влади. Особливу увагу планується привернути до заходів з популяризації здорового способу життя та підвищення престижу спорту. Реалізація Програми є оптимальним рішенням у розв’язанні  проблем розвитку фізичної культури та спорту. Основні зусилля будуть спрямовані на вирішення розвитку масового, дитячо-юнацького та резервного спорту, доступності фізкультурно-оздоровчих послуг для всіх верств населення, забезпечення кваліфікованими кадрами. Всі ці питання є складовими частинами системи управління у сфері  фізичної культури і спорту.

 

III.   Мета  Програми

 

Створення необхідних умов для всебічного гармонійного розвитку, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу міста в Україні, а саме:

- відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в м.Чорноморську як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей;

- збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом;

- підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту;

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя;

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у місті;

- проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань з цих видів;

- організація і проведення міських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, міських свят, фестивалів, конкурсів спортивної спрямованості тощо;

- підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;

- покращення матеріально – технічного забезпечення   спортивних закладів  та споруд міста;

- створення умов для розвитку видів спорту, які культивуються у місті;

- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;

- сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та громадських організацій спортивної спрямованості;

- забезпечення розвитку видів спорту для осіб з інвалідністю та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з інвалідністю;

- реалізаціїя Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- поліпшення організації та підвищення ефективності міжнародних спортивних зв’язків і співробітництва;

- фінансове забезпечення галузі фізичної культури і спорту міста в цілому.

 

 

 

 

 

IV. Основні завдання Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

 

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне виховання в загальноосвітніх, професійно-технічних закладах освіти;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з інвалідністю.

2. Розвиток  олімпійського  та неолімпійського  спорту:

 • дитячо-юнацький спорт;
 • спорт вищих досягнень;
 • спорт ветеранів;
 • спорт осіб з інвалідністю.

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

 • методичне  та  кадрове забезпечення;
 • матеріально-технічне та фінансове забезпечення;
 • медичне забезпечення;

-інформаційно-пропагандистське забезпечення;

 • міжнародна діяльність.

 

 

V. Організаційні заходи щодо виконання Програми

 

Фізичне  виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних  закладах освіти

 

1. Запровадження сучасних практик викладання фізичної культури, освоєння практичних рекомендацій щодо самостійних занять фізичними вправами дітей і молоді, формування знань про важливість  фізичної культури і спорту в забезпеченні здорового способу життя.

2021 - 2024 роки                                   Відділ освіти, Чорноморський морський фаховий

    коледж ОНМУ, ДНЗ Іллічівський професійний

    судноремонтний ліцей

 

2. Створення умов для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження строкової служби у Збройних силах України. Щорічне проведення міської спартакіади допризовної молоді.

2021 - 2024 роки                                   Військовий комісаріат  Чорноморського міського територіального  центру комплектування та соціальної підтримки, керівники закладів освіти, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

3. Сприяння  проведенню Спартакіади серед галузевих напрямків, структур та спортивних товариств, які розташовані на території міста, з метою перевірки загальної, професійної та спеціальної фізичної підготовки.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                 Керівники структур

 

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з інвалідністю:

 

4. Співпраця з регіональним  центром фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

2021 - 2024 роки                                       Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                       Чорноморський міський центр соціальних служб

 

5. Забезпечення організаційного, методичного  супровіду діяльності мережі спортивно-оздоровчих клубів різних форм власності для осіб з інвалідністю,  ветеранів.

2021 - 2024 роки                                     Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                       Чорноморський міський центр соціальних служб

 

6. Сприяння  участі у Всеукраїнській спартакіаді "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю.

2021 - 2024 роки                                       Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту,

          Чорноморський міський центр соціальних служб

 

7. Проведення роботи щодо обладнання спортивних майданчиків, які відповідають потребам людей з обмеженими фізичними можливостями.

2021 - 2024 роки                                        КП «Міське управління житлово-комунального

господарства», Відділ у справах сім’ї, молоді та

спорту

           

8. Проведення фізкультурно-оздоровчих занять  у  КП « Палац спорту  «Юність»

для дітей з обмеженими можливостями, які можуть обходитись без сторонньої допомоги.

2021 - 2024 роки                                        Чорноморський міський центр соціальних служб,

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, КП «Палац

спорту «Юність»

 

 

Розвиток олімпійського  та неолімпійського  спорту

 

Дитячо-юнацький спорт:

 

9. Запровадження  механізмів охоплення дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту.   Проводити "майстер - класи"   видатних

вітчизняних спортсменів і тренерів для навчання дітей основним елементам певних видів спорту.

2021 - 2024 роки                                    Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ освіти

 

            10. Забезпечення пільгового відвідування  спортивних секцій, клубів, громадських спортивних організацій  та комунальних закладів (установ) дітьми соціально-незахищених категорій населення.  

2021 - 2024 роки                                  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, КП Палац

                                                          спорту «Юність», Громадські спортивні організації

 

Спорт вищих досягнень:

 

11. Надання  організаційної, методичної, фінансової (придбання спортивного інвентарю та спортивної форми) допомоги в забезпеченні діяльності спортивних клубів, громадських спортивних організацій міста з видів спорту.

2021 - 2024 роки                               Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

12. Співпрацювати зі структурами Національного Олімпійського комітету та Спортивного комітету України, представниками Федерацій, Асоціацій та об’єднаних спортивних товариств.

2021 - 2024 роки                               Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

            13. Укладання договорів про спільну діяльність між відділом у справах сім’ї, молоді та спорту та громадськими спортивними організаціями щодо розвитку видів спорту в місті.

2021 - 2024 роки                               Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Громадські

     спортивні організації

 

14. Проведення  міських  спортивних  заходів згідно з  Єдиним  календарним  планом

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік.

2021 - 2024 роки                                  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ освіти,

                                                                 Громадські спортивні організації

 

16. Сприяння міським громадським спортивним організаціям, спортивним клубам, 5федераціям  в участі у змаганнях обласного, всеукраїнського рівня, які включені до Єдиного  календарного  плану  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  заходів  України та управління з фізичної культури і спорту облдержадміністрації на відповідний рік.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

       Громадські  спортивні організації

 

16. Сприяння громадським спортивним організаціям, спортивним клубам, федераціям, які представляють місто на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, у проведенні навчально-тренувального процесу.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

17. Здійснення заходів щодо створення спортсменам - членам збірних команд міста та їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних змагань різного рівня.

2021 - 2024 роки                               Виконавчий комітет, Відділ у справах сім’ї, молоді

      та спорту

 

18. Визначення   щорічного  рейтингу  спортсменів, тренерів, спортивних  команд, спортивних  організацій з  олімпійського та неолімпійського  спорту.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

           

            19 Забезпечення виплат матеріального заохочення спортсменам, тренерам та спортивним організаціям міста за високі спортивні досягнення.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

 

Спорт ветеранів:

 

            20. Сприяння участі спортсменів в обласних і Всеукраїнських змаганнях серед ветеранів спорту.

2021 - 2024 роки                                 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

21. Забезпечення здійснення заходів щодо поліпшення соціального захисту спортсменів - членів національних збірних команд після завершення їх участі в Олімпійських, неолімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських змаганнях видів спорту, Всесвітніх  та Європейських іграх.

2021 - 2024 роки                                 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

22. Сприяння підготовці й участі спортсменів міста - членів збірних команд міста у чемпіонатах України серед ветеранів спорту.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

            23. Сприяння у наданні фізкультурно-спортивними закладами, реабілітаційними установами різних форм власності якісних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

2021 - 2024 роки                                Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Військовий

      комісаріат Чорноморського міського територіального

      центру комплектування та соціальної підтримки

 

24. Сприяння   участі   ветеранів  війни,  осіб  з  інвалідністю  з  їх  числа,  учасників

бойових дій, війсковослужбовців в обласних та всеукраїнських змаганнях, зокрема за програмою підготовки збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

2021 - 2024 роки                                 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

25. Проведення Всеукраїнського патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів. Біжу за героїв України».

2021 - 2024 роки                                 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Військовий

        комісаріат Чорноморського міського територіального

        центру комплектування та соціальної підтримки

 

 

Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

 

Методичне  та  кадрове забезпечення :

 

26. Забезпечення сприятливими умовами  та методичною допомогою роботи спортивних споруд та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості всіх форм власності.

2021 - 2024 роки                                    Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

27. Визначення  порядку надання платних послуг у сфері фізичної культури і спорту, залучення спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури та спорту.

2021 - 2024 роки                                          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення:

 

28. Створення Реєстру спортивних споруд, що є базовими для проведення в місті офіційних змагань різного рівня, затвердження комплексних заходів щодо реконструкції цих споруд, забезпечення належного фінансування відповідних робіт за рахунок бюджетних та залучених позабюджетних коштів.

2021 - 2024 роки                                       Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                          Відділ освіти

 

29. Забезпечення  поступового збільшення обсягів видатків на програми та заходи з фізичної культури і спорту з бюджету громади в межах наявного фінансового ресурсу.

2021 - 2024 роки                                          Фінансове управління, Відділ освіти,

                                                                       Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

            30. Забезпечення залучення спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту міста.

2021 - 2024 роки                                           Виконавчий комітет, Відділ у справах сім’ї, молоді

 та спорту, Відділ освіти

 

Медичне забезпечення:

 

31. Проведення щорічного медичного обстеження в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері дітей, які займаються в спортивних клубах, громадських спортивних організаціях.

2021 - 2024 роки                                            Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  

                                                                         Громадські спортивні організації

                                   

32. Залучати до проведення спортивних змагань медичних  працівників та медпрацівників швидкої допомоги для здійснення медичного супроводу.

2021 - 2024 роки                                           КНП «Чорноморська лікарня»,

  КНП  «ООЦЕМД і  МК» Одеської обласної ради

 

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення:

 

33. Удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою та спортом.

2021 - 2024 роки                                           Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЗМІ

 

34. Забезпечення  висвітлення  визначних спортивних подій, пропагування  розвитку фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів та ветеранів війни.

2021 - 2024 роки                                     Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЗМІ

 

            35. Організація інформування щодо діяльності та розвитку  фізичної культури і спорту в інтернет - просторі,  соціальних мережах на носіях зовнішньої  реклами, виготовлення друкованої продукції.

2021 - 2024 роки                                     Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЗМІ

           

           36. Пропаганда фізичної активності та діяльності спортивного руху в системі освіти, медичних установах, на підприємствах та інших організаціях будь-якої форми власності.

2021 - 2024 роки                                      Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЗМІ

 

          37. Пропаганда здорового способу життя під час організації  спортивно-масових заходів, спортивної гігієни та  необхідності занять фізичною культурою.

2021 - 2024 роки                                      Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ЗМІ

 

 

Міжнародна діяльність:

 

38. Удосконалення системи співпраці з міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

2021 - 2024 роки                                             Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.

 

 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя;

- формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль  міської влади, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

- збільшення  кількості дітей, які систематично займаються фізичною культурою та спортом,  населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю та подолання  антигромадських проявів, передусім серед молоді;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для  участі у змаганнях різного рівня, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету міста, держави у світовому спортивному русі;

- підвищення результатів виступів збірних команд міста та окремих спортсменів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень;

- підвищення рівня охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою;

- формування системи підготовки спортивних резервів для збірних команд міста;

- підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

-зменшити витрати, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах;

- створення  належних матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку пріоритетних видів спорту.

 

VII. Управління Програмою та контроль за її виконанням

 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, який  узагальнює та щорічно інформує  міську раду  про стан її виконання. Заходи Програми також реалізовують: відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту,  відділ освіти, Федерації з видів спорту, громадські спортивні організації,  які  щороку до 15 грудня, подають до відділу  у

справах сім’ї, молоді та спорту необхідні матеріали для підготовки та надання узагальненої інформації  управлінню  фізичної культури  і спорту  облдержадміністрації.

 

 

VІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма виконується за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади та джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Загальні обсяги фінансування (тис. грн.):   

 

 

Бюджет Чорноморської міської територіальної громади

 

                                 За роками виконання:

 

2021 р.

2022 р.

2023 р.

2024 р.

 

 

Всього

 

 

820,0

        

     860,0

      

      903,0

      

      948,0    

                                             

                                            

 

 

       Начальник відділу                                                                    Світлана  ФУРСОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

                                                           до рішення

    Чорноморської міської ради

   Одеського району Одеської області

 від 18.06.2021 № 75-VIII

 

 

 

 

Кошторис

видатків на виконання Міської програми розвитку фізичної культури

 і спорту в м. Чорноморську на 2021 - 2024 рік

 

 

Найменування заходів

Олімпійські  види  спорту

(КПКВКМБ - 1115011)

 

Сума видатків тис.грн

Неолімпійські  види  спорту

(КПКВКМБ -1115012)

 

Сума видатків тис.грн

2021

 

2022

 

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

- придбання  та виготовлення нагородного матеріалу;

- придбання спортивного інвентарю;

- придбання спортивного одягу

 

230,0

240,0

253,0

268,0

100,0

 

 

110,0

 

120,0

130,0

Оплата послуг

 

- відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням спортивно-масових заходів;

- відшкодування витрат пов’язаних з участю  у спортивних заходах різного рівня;

- оренда спортивних споруд;

- транспортні послуги

 

340,0

350,0

360,0

370,0

150,0

160,0

170,0

180,0

 

Всього   видатків

 

 

570,0

 

590,0

 

613,0

 

638,0

 

250,0

 

270,0

 

290,0

 

310,0

 

 

      Начальник відділу                                                                     Світлана ФУРСОВА

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань