КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та прилеглої до нього території

Тип документу

Розпорядження міського голови

Ідентифікаційний номер

BEE52FD5-BB2B-4271-98A3-D60B0E9F5D37

Номер рішення

37

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації

Відповідальна особа

Артеменко А.А.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

28.01.2021

12:51

Останні зміни

28.01.2021

12:58

Дата прийняття

27.01.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою визначення порядку використання та функціонування системи відеоспостереження виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, відповідно до Законів України  «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Положення про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додається).

 

2. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження призначити  відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                    Василь ГУЛЯЄВ

 

                                                         

Додаток

до розпорядження міського голови

від 27.01.2021 № 37

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

та прилеглої до нього території

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - міська рада) та прилеглої до нього території (далі – Положення) визначає порядок організації та використання систем відеоспостереження (далі - Система відеоспостереження) в приміщеннях адміністративної будівлі, що належить виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, та прилеглої до нього території  (далі - будівля).

Положення визначає порядок здійснення відеоспостереження в приміщеннях будівлі, мету створення і завдання системи відеоспостереження, способи його здійснення, порядок встановлення, доступу до записів, їх зберігання, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, функціонування й технічне обслуговування системи відеоспостереження.

1.2. Система відеоспостереження є власністю виконавчого комітету міської ради і фінансується за його рахунок.

1.3. Застосування Системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

1.4. Норми цього Положення поширюються на працівників виконавчих органів міської ради та її структурних підрозділів, орендарів та відвідувачів приміщень міської ради.

1.5. Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

2. Мета і завдання Системи відеоспостереження. 

 

2.1. Відеоспостереження в актовій залі та у кабінеті 400-А будівлі проводиться лише під час проведення відкритих засідань міської ради, її виконавчих органів та структурних підрозділів. Відеоспостереження в інших приміщеннях будівлі ведеться постійно.

2.2.  Відеоконтроль здійснюється з метою:

- підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки;

- об'єктивної фіксації подій;

- виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю;

- контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.

2.3. Завданнями Системи відеоспостереження є:

- відеофіксація  проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань міської ради, інших відкритих заходів;

- ефективність забезпечення режиму безпеки;

- фіксація подій для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій;

- недопущення шкоди здоров'ю мешканцям міста, мінімізації матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів;

- контроль за ситуаціями у будівлі в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.

 

2.4. Система відеоспостереження повинна забезпечувати:

- можливість безпосереднього безперервного спостереження за приміщеннями будівлі службовцями КУ “Муніципальна варта”, на який покладаються функції з охорони будівлі;

- запис відеоінформації в архів для подальшого аналізу стану об’єктів системи відеоспостереження, тривожних ситуацій, ідентифікації порушників та інших завдань;

- попередження та фіксацію протиправних дій в будівлі, аварійних ситуацій;

- безперервність збору, обробки та передачі інформації;

- формування і передачу інформації про об'єкти системи відеоспостереження, їх стан;

- програмування режимів роботи;

- відтворення раніше записаної інформації;

- оперативний доступ до відеозапису та відеоархіву шляхом завдання часу, дати та ідентифікатора телекамери.

2.5. Система відеоспостереження забезпечує контроль:

- за приміщеннями будівлі;

- за дотриманням правопорядку в приміщеннях будівлі;

- за унеможливленням доступу сторонніх осіб до системи відеоспостереження;

- у випадку виникнення пожежі;

- у випадках несанкціонованого проникнення в службові приміщення.

2.6. Об’єктами Системи відеоспостереження є:

- Реєстратор та камери актової зали;

- Реєстратор та камери коридорів;

- Реєстратор та камери наружного відеонагляду;

- Реєстратор та камери залу засідання;

- Реєстратор та камери внутрішніх приміщень ЦНАПУ;

- Реєстратор та камери кабінету міського голови;

- Реєстратор та камери фойє.

 

3. Режим системи відеоспостереження
 

3.1. Система відеоспостереження міської ради складається із засобів відеофіксації в приміщеннях будівлі.

3.2. Всі особи, які потрапляють до зони видимості засобів системи відеоспостереження, інформуються про здійснення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень в будівлі.

3.3. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження є відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації (далі - адміністратор системи відеоспостереження).

3.4. Максимальний термін часу, протягом якого зберігається відеозапис на носіях інформації, залежить від технічних характеристик відеореєстратора, але не більше ніж чотирнадцять календарних діб. Після завершення цього терміну система автоматично знищує інформацію шляхом записування нового відеоряду поверх старого.

3.5. У разі фіксації нестандартної ситуації, за дорученням міського голови, відеозапис може зберігатися до спеціальної вказівки про його знищення.

3.6. Доступ до записів системи відеоспостереження має виключно міський голова та адміністратор системи відеоспостереження.

3.7. Перегляд записаних відеоданих здійснюється у зоні обмеженого доступу з метою унеможливити присутність сторонніх осіб.

3.8. Про факт порушення пропускного режиму або виникнення надзвичайної ситуації службовці КУ “Муніципальна варта” зобов’язані повідомити керівництво міської ради.

3.9. Записи із системи відеоспостереження можуть бути надані лише у випадках, визначених законодавством України, на підставі відповідного запиту.

3.10. Після отримання запиту адміністратор системи відеоспостереження, виключно для можливості встановлення особи порушника, достовірності факту порушення та відтворення послідовності подій, забезпечує надання витягу із запису системи відеоспостереження орієнтовно за той проміжок часу, коли мало місце порушення або виникнення надзвичайної ситуації. Витяг для попереднього перегляду надається на розгляд міському голові.

У разі виникнення необхідності оперативного надання витягу, інформація може бути надана лише в разі усного погодження запитувача інформації з міським головою з послідуючим письмовим запитом.

3.11. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження, несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів системи відеоспостереження.

Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та порушенні конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Адміністратор системи відеоспостереження забезпечує щорічне планування видатків на ремонт та технічне обслуговування компонентів системи відеоспостереження та заміну обладнання у разі недоцільності здійснення ремонту.

 

4. Організація захисту системи відеоспостереження від несанкціонованого доступу

 

4.1. Планова зміна паролів відеореєстраторів повинна проводитися не рідше 1 разу на 30 діб.

4.2. Позапланова зміна паролів відеореєстраторів у разі підозри або відомого факту компрометації повинна проводитися адміністратором негайно.

4.3. В якості пароля повинна вибиратися послідовність символів, що забезпечує малу ймовірність її підбору і вгадування. Довжина пароля повинна бути не менше 8 символів та складатися з символів латинського алфавіту, цифр, спеціальних символів.

4.4 Для попередження несанкціонованого зняття запису на зовнішні носії usb-порти на всіх відеореєстраторах опломбовуються спеціальними пломбами. Запис щодо кожного нанесення та зняття пломб вноситься до спеціально визначеного журналу. 

 

5. Захист персональних даних при використанні Системи відеоспостереження 

 

5.1. Обробка та зберігання даних отриманих в результаті діяльності Системи відеоспостереження здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних».

 

Начальник відділу інформаційних технологій

та з питань доступу до публічної інформації                                         Анастасія АРТЕМЕНКО 

 

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань