Перелік службової інформації

  Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”

  Номер статті ПВКІ

  Зміст відомостей, що становлять конфіденційну інформацію

  Гриф обмеження доступу

  1. Сфера оборони

  1.1

  Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони міста

  ДСК

  1.2

  Відомості про організацію системи оповіщення Цивіль­ної оборони та оперативних чергувань на ПУ

  ДСК

  1.3

  Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру

  ДСК

  1.4

  Зведені відомості про віднесення об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони

  ДСК

  1.5

  Відомості про зміст плану евакуації населення

  ДСК

       

  2. Сфера економіки

  2.1

  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану виконавчого комітету міської ради

  ДСК

  2.2

  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок і строки переведення виконавчого комітету на режим роботи в умовах особливого періоду

  ДСК

  2.3

  Відомості про мобілізаційні завдання виконавчого комітету

  ДСК

  2.4

  Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку

  ДСК

  2.5

  Відомості про стан мобілізаційної готовності

  ДСК

  2.6

  Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним Силам України в умовах воєнного стану

  ДСК

  2.7

  Відомості про медичні, транспортні, комунально-побу­тові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням

  ДСК

  2.8

  Зведені відомості про кількість військовозобов'язаних, що заброньовані за виконавчим комітетом

  ДСК

  2.9

  Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важли­вих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану

  ДСК

   

  Номер

  Зміст відомостей, що становлять

  Гриф

  статті

  конфіденційну інформацію

  обмеження

  ПВКІ

   

  доступу

  2.10

  Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхне­вих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони

  ДСК

       

  3. Сфера внутрішньої політики

  3.1

  Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними

   

  4. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку

  4.1

  Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недолі­ків в організації охорони державної таємниці

  ДСК

  4.2

  Відомості щодо надання допуску та доступу осіб до державної таємниці

  ДСК

  4.3

  Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства

  ДСК

  4.4

  Відомості щодо перегляду грифів секретності матері­альних носіїв інформації

  ДСК

  4.5

  Відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки наявності секретних документів, якщо не розкривається їхній зміст

  ДСК

  4.6

  Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці

  ДСК

  4.7

  Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

  ДСК

  4.8

  Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушни­ків) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об'єкті інформаційної діяльності

  ДСК

  4.9

  Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави на об'єкті інформаційної діяльності

  ДСК

  4.10

  Відомості про технічний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та конфіденцій­ної інформації, що є власністю держави, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизова­ної), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи

  ДСК

   

  Номер статті ПВКІ

  Зміст відомостей, що становлять конфіденційну інформацію

  Гриф обмеження доступу

  5. Інші відомості

  5.1

  Топографічні та цифрові карти, фотоплани та фото- карти М 1:200000 в єдиній державній системі коорди­нат 1942 року, такі ж самі матеріали в М 1:100000 в умовній системі координат 1963 року

  ДСК

  5.2

  Відомості з питань усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

  ДСК

  5.3

  Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища

  ДСК

  5.4

  Інформація, що утворюється з використанням докумен­тів з грифом обмеження доступу, крім відомостей що становлять державну таємницю

  ДСК

  6. Відомості, які не підлягать оприлюдненню

  6.1

  Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

   

  6.2

  Відомості про стан здоров'я людини, заходи з попередження насильства в сім'ї, особисте життя, особисті папери

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань