Чорноморська міська філія Одеського обласного центру зайнятості

Чорноморська міська філія Одеського обласного центру зайнятості

Чорноморська міська фіія Одеського обласного центру зайнятості

68001, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8б

Е-mail: chornomorsk@od.dcz.gov.ua, Web: https://ode.dcz.gov.ua,

Островська Ірина Миколаївна

 

Директор

04868 34556

Писарєва Тетяна Петрівна

Відділ надання соціальних послуг

Заступник директора — начальник відділу

04868 25568

Кучкова Катерина Олексіївна

 

заступник начальника відділу

04868 25568

Білоусова Тетяна Генадіївна

 

провідний фахівець

04868 25568

Губрій Алла Федорівна

 

провідний фахівець

04868 25568

Юрченко Ірина Миколаївна

 

провідний фахівець

04868 25584

Михайлюк Ірина Володимирівна

 

провідний фахівець

04868 25584ф.

 

 

Графік

проведення особистого прийому громадян керівництвом

Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості

Дні прийому

Години прийому

Телефон

Хто приймає,

посада

ПІБ, посада працівника, який заміщує відповідального за проведення особистого прийому ( у разі його відсутності)

ВІВТОРОК

ЧЕТВЕР

09.00 - 12.00

14.00 -17.00

(04868)3-45-56

ОСТРОВСЬКА

Ірина Миколаївна,

директор

ПИСАРЄВА

Тетяна Петрівна,

заступник директора – начальник відділу надання соціальних послуг

ПОНЕДІЛОК

СЕРЕДА

 

9.00 -12.00

14.00 -17.00

(04868)2-55-68

ПИСАРЄВА

Тетяна Петрівна,

заступник директора – начальник відділу надання соціальних послуг

КРУЧКОВА

Катерина Олексіївна,

заступник начальника відділу надання

соціальних послуг

Запис на прийом до директора Чорноморської  міської філії Одеського обласного  центру зайнятості здійснюється за адресою:  вул. Хантадзе, 8Б, м. Чорноморськ, 1-ий поверх, або за номерами телефонів 04868 25568 (адміністратор залу).

 

Посилання на офіційні сайти:

http://www.dcz.gov.ua – Державний центр зайнятості

https://ode.dcz.gov.ua - Одеський обласний центр зайнятості

https://www.facebook.com/odessairabota  - сторінка в facebook Одеського обласного центру зайнятості

https://www.instagram.com/odessaocz/?hl=ru - сторінка в instagram Одеського обласного центру зайнятості

https://www.facebook.com/Чорноморська міська філія Одеського обласного центру зайнятості-671293026339914/

http://www.profcentre.odessa.ua - сторінка Державного навчального закладу “Одеський Державний центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості”.

Корисна інформація для пошуку роботи:

https://trud.ua

https://www.work.ua

https://www.hh.ua

https://www.linkedin.com – найбільша соціальна мережа HR – спеціалістів

https://www.nads.gov.ua

Для роботодавців

Звітність:

1. Звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”

07.02.2017 року набрали чинності зміни до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316 про затвердження форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядок подання форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” у новій редакції, що додається.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-13

2. Звітність № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці"

У разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, заповнюється підприємствами, установами та організаціями форма звітності № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці", затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18 березня 2021 року № 563.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-21#n9

Наголошуємо, що відповідно статті 48 Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

3. Звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»

02.07.2019р. за № 717/33688 в Міністерстві юстиції зареєстрований Наказ № 851 від 03.06.2019 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0717-19#n124

4. Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

08.01.2019 року набрали чинності зміни до Наказу № 271 від 16.05.2013 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  31 травня 2013 р. за № 841/23373 «Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за попередній рік. Термін подання щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-13

Корисна інформація для роботодавців:

1. Компенсація фактичних витрат роботодавцю на оплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові робочі місця

Головна мета діяльності служби зайнятості - забезпечення кожного українця достойною роботою із гідною заробітною платою, а кожного роботодавця кваліфікованими кадрами. Однією з ланок в цій роботі є компенсація фактичних витрат роботодавцю на оплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №153 (зі змінами) затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який стимулює роботодавців до працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та суб’єктів малого підприємництва, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням Державної служби зайнятості.

Відповідно до пункту 8 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 347) роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування Чорноморській міській філії Одеського обласного центру зайнятості:

- заяву довільної форми;

- довідку за формою, зазначеною у додатку до Порядку № 347.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 347 право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Згідно з діючим законодавством роботодавець може мати декілька видів економічної діяльності. При прийнятті рішення щодо виплати компенсації роботодавцю необхідно враховувати вид економічної діяльності, з якого роботодавець сплачує розмір єдиного внеску та відповідність його зазначеному у переліку, що затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 № 347.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF#n15

За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25584.

Корисна інформація для шукачів роботи та безробітних

1. Ваучер на навчання

Служба зайнятості пропонує громадянам отримати ваучер на навчання, який допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити знання та вміння.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця, на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

За ваучером можна навчатися на фахівців різних галузей економічної діяльності: сільське господарство, будівництво, харчові технології, транспорт, інформаційні технології тощо. Громадяни самостійно визначають професію або спеціальність, за якою будуть отримувати освітні послуги, а також форму та місце навчання.

Право на це мають:

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Ваучер видається одноразово. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратний розмір визначеного законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Не мають права на отримання ваучера:

  • особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зареєстровані безробітні.

Ваучер видається одноразово. Його вартість встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF

За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

2. Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному

Під системою дуальної освіти мається на увазі практика, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два заклади – навчальний (виш, коледж та ін..) і підприємство. Навчальний процес організований так, що у навчальному закладі слухач спочатку отримує базові теоретичні знання. Потім він іде практикуватися на підприємство, яке заздалегідь уклало з навчальним закладом угоду про співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується підприємством.

Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

Реагуючи на сучасні виклики у професійній підготовці фахівців, Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ бере участь у впровадженні елементів дуальної форми навчання за різноманітними професіями.

Якщо ви зацікавлені в працевлаштуванні на підприємства регіону, необхідності набути професійні знання, потрібні саме даному виробництву, – зверніться до державної служби зайнятості. І за вашою згодою на замовлення роботодавця організуємо навчання претендентів на роботу безпосередньо на підприємстві.

За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

3. Неформальне професійне навчання

Здавалося б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. Проте, сьогодні людям без документу про освіту важко на рівних конкурувати на ринку праці. Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюють суб’єкти підтвердження – підприємства, установи, організації, які відповідають Вимогам, затвердженим наказом Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2013 № 875/1776.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0003-14#Text

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 16.03.2016 року №256 «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (зі змінами) визначено наступні суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за професією «Кухар» 3-6 розрядів:

  • Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;

Направлення на підтвердження кваліфікації особа може отримати у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження видає такій особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Форма та порядок видачі свідоцтва/сертифікату встановлюються Мінсоцполітики за погодженням з Міністерством освіти і науки та спільними представницькими органами.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань