Чорноморьска міська філія Одеського обласного центру зайнятості повідомляє

1.jpg

Звітність:

1. 07.02.2017 року набрали чинності зміни до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316 про затвердження форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядок подання форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” у новій редакції, що додається.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-13     

 

2. У разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, заповнюється підприємствами, установами та організаціями форма звітності № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці", затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31 травня 2013 року № 317.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13

 

Наголошуємо, що відповідно статті 48 Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

 

3. 09.10.2015р. за № 1225/27670 в Міністерстві юстиції зареєстрований Наказ № 815 від 07.08.2015 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання»

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1225-15

 

4. 08.01.2019 року набрали чинності зміни до Наказу № 271 від 16.05.2013 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  31 травня 2013 р. за № 841/23373 «Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню». Термін подання щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-13

 

НОВИНИ:

1. Компенсація фактичних витрат роботодавцю на оплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові робочі місця

         Головна мета діяльності служби зайнятості — забезпечення кожного українця достойною роботою із гідною заробітною платою, а кожного роботодавця кваліфікованими кадрами. Однією з ланок в цій роботі є компенсація фактичних витрат роботодавцю на оплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові робочі місця.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №153 (зі змінами) затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який стимулює роботодавців до працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та суб’єктів малого підприємництва, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням Державної служби зайнятості.

Відповідно до пункту 8 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 347) роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування Чорноморській міській філії Одеського обласного центру зайнятості:

- заяву довільної форми;

- довідку за формою, зазначеною у додатку до Порядку № 347.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 347 право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Згідно з діючим законодавством роботодавець може мати декілька видів економічної діяльності. При прийнятті рішення щодо виплати компенсації роботодавцю необхідно враховувати вид економічної діяльності, з якого роботодавець сплачує розмір єдиного внеску та відповідність його зазначеному у переліку, що затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 № 347.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF#n15

 

         За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25584.

 

2. Ваучер на навчання

         Служба зайнятості пропонує громадянам отримати ваучер на навчання, який допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити знання та вміння.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця, на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

За ваучером можна навчатися на фахівців різних галузей економічної діяльності: сільське господарство, будівництво, харчові технології, транспорт, інформаційні технології тощо. Громадяни самостійно визначають професію або спеціальність, за якою будуть отримувати освітні послуги, а також форму та місце навчання.

         Право на це мають:

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Ваучер видається одноразово. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратний розмір визначеного законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Не мають права на отримання ваучера:

 • особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
 • особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зареєстровані безробітні.

         Ваучер видається одноразово. Його вартість встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF

 

         За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

 

3. Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному

Під системою дуальної освіти мається на увазі практика, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два заклади – навчальний (виш, коледж та ін..) і підприємство. Навчальний процес організований так, що у навчальному закладі слухач спочатку отримує базові теоретичні знання. Потім він іде практикуватися на підприємство, яке заздалегідь уклало з навчальним закладом угоду про співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується підприємством.

         Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

         Реагуючи на сучасні виклики у професійній підготовці фахівців, Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ бере участь у впровадженні елементів дуальної форми навчання за різноманітними професіями.

         Якщо ви зацікавлені в працевлаштуванні на підприємства регіону, необхідності набути професійні знання, потрібні саме даному виробництву, – зверніться до державної служби зайнятості. І за вашою згодою на замовлення роботодавця організуємо навчання претендентів на роботу безпосередньо на підприємстві.

         За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

 

4. Неформальне професійне навчання

         Здавалося б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. Проте, сьогодні людям без документу про освіту важко на рівних конкурувати на ринку праці. Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

         Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

         Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

         Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюють суб’єкти підтвердження – підприємства, установи, організації, які відповідають Вимогам, затвердженим наказом Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2013 № 875/1776.

         Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 16.03.2016 року №256 «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (зі змінами від 03.04.2018 № 466) визначено наступні суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за професією «Кухар» 3-6 розрядів:

 • Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;

         Направлення на підтвердження кваліфікації особа може отримати у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

         У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження видає такій особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

         Форма та порядок видачі свідоцтва/сертифікату встановлюються Мінсоцполітики за погодженням з Міністерством освіти і науки та спільними представницькими органами.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід та надасть право громадянам отримати документ про професійно-технічну освіту за даною професією.

Перелік документів необхідних для підтвердження професійної кваліфікації:

 • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);
 • копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);
 • оригінал документа про освіту (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;
 • одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри;
 • медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);
 • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-2013-%D0%BF

         За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

 

5.  Тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль

         В рамках виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль (далі – Угода) та Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (далі – Протокол) повідомляємо наступне.

         Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

         Відповідно до Угоди визначено 4 професії для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в будівельній галузі Держави Ізраїль, а саме опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур.

Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

 • професійне володіння навиками, досвідом і високим рівнем здібностей в обраній для участі в програмі професії;
 • бути громадянином України;
 • вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
 • ніколи раніше не працювати в Ізраїлі;
 • не мати родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
 • не мати судимості;
 • бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

         Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

 • документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • облікова картка платника податків
 • та копії цих документів.
 • Якщо кандидат одружений, також подає аналогічні відомості про дружину.
 • Кандидат на працевлаштування по місцю проживання подає заяву на включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості та отримує корінець заяви з відміткою про включення його до такого Реєстру.

 

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/normatyvni-dokumenty

 

         Відповідно до частини другої статті 2 Протоколу некомерційною організацією, уповноваженою представляти Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (далі – РІВА) на території України, з 10.12.2018 визначено Громадську організацію «Велика ідея» (далі – некомерційна організація), яка здійснюватиме логістику в проведенні інформаційних кампаній про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїля та інформаційно-консультаційні послуги про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль та інформаційно-заохочувальної діяльності в рамках реалізації двосторонньої Угоди.

         В 2019 році комунікацію, логістику та консультування щодо працевлаштування в Ізраїлі в рамках реалізації Угоди та Протоколу, здійснює Громадська організація «Велика ідея» (далі – ГО), та є представником Держави Ізраїль в Україні в рамках Угоди:

         За додатковою інформацією звертатися до Чорноморської міської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8Б, та за телефоном (04868)25568.

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань